Tụng Kinh Không Hiểu Nghĩa Liệu Có Ích Lợi Gì Không?

Nhiều bản kinh đã được dịch sang tiếng Việt, nhưng vẫn có những đoạn rất khó hiểu. Điều này khiến nhiều người lo lắng: nếu không hiểu nghĩa kinh, liệu có thể thực hành và nhận được lợi ích hay không?

Theo Hòa thượng Thích Phước Thái trên Cổng thông tin của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ông thấu hiểu nỗi lo này của Phật tử. Ông nói: “Dù bạn có tâm tu hành, siêng năng tụng đọc kinh điển, nhưng nếu không hiểu nghĩa lý trong kinh thì sẽ gặp khó khăn. Đa số Phật tử đều gặp vấn đề này. Ngay cả người xuất gia ở chùa, nếu không nghiên cứu, không học hỏi, cũng không thể hiểu được kinh điển Phật dạy”.

Vì vậy, Phật tử, bất kể tại gia hay xuất gia, đều nên cố gắng nghiên cứu để hiểu kinh điển. Tuy nhiên, Phật tử tại gia thường bận rộn công việc nên ít có thời gian đến chùa để nghe giảng pháp hoặc tự tìm hiểu.

Tụng kinh không hiểu nghĩa có ích lợi gì không?

Kinh điển Phật mang trong mình sâu sắc, nên rất ít người, thậm chí các bậc tu hành, có thể nhận thức toàn bộ nghĩa lý. Theo thầy Thích Phước Thái, tụng kinh mà không hiểu nghĩa lý là khiếm khuyết, vì thế nếu đã tụng kinh thì cần tìm cách học, hỏi, để hiểu ý nghĩa, tùy theo hoàn cảnh, phương tiện, và thời gian của mỗi người.

Để hiểu ý nghĩa kinh, mọi người có thể đến chùa nghe pháp hoặc hỏi các thầy. Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ, người muốn hiểu ý nghĩa kinh điển Phật giáo có thể nghe các bài giảng pháp trên môi trường số, hoặc tham gia trực tiếp các buổi giảng qua livestream và đặt câu hỏi để được giải đáp. Đọc, nghe, hỏi không chỉ để hiểu mà còn để thực hành, làm những điều tốt để mang lại niềm vui và an lành.

Còn về việc tụng kinh không hiểu có ích lợi gì hay không, Hòa thượng Thích Phước Thái cho biết: “Việc tụng kinh, dù chưa hiểu nghĩa lý, vẫn mang lại phước báo. Khi ngồi tụng kinh, Phật tử đang tiếp nhận tam nghiệp. Thân thể ngồi nghiêm trang, miệng đọc từng lời kinh, ý thức đọc theo từng chữ. Ai dám nói rằng Phật tử không được lợi ích? Chỉ có khi chúng ta lười biếng không đọc, mới không nhận được lợi ích ấy. Tuy nhiên, trong tam nghiệp, ý nghiệp mới quan trọng. Nếu ngồi tụng kinh mà để ý tưởng riêng suy nghĩ lung tung, thì thực sự không nhận được lợi ích nhiều. Nếu không khéo, chúng ta sẽ trở thành cái máy tụng kinh mà thôi”.

Vậy nên, dù có hiểu hay không, tụng kinh vẫn mang lại lợi ích. Hãy tìm cách để hiểu, thực hành và làm điều tốt.