Điều khoản sử dụng

Chào mừng quý khách đến với trang Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Việc sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa với việc quý khách chấp nhận các điều khoản sau:

Quyền sở hữu trí tuệ:

Mọi nội dung trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn vào văn bản, hình ảnh, video, và mã nguồn, đều thuộc bản quyền của chúng tôi hoặc các bên cấp phép.

Quý khách không được sao chép, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào từ trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

Sử dụng dịch vụ:

Quý khách cam kết sử dụng dịch vụ của chúng tôi chỉ cho các mục đích hợp pháp và không vi phạm bất kỳ quy định nào của pháp luật hoặc các điều khoản và điều kiện này.

Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy bỏ dịch vụ đối với bất kỳ ai vi phạm các điều khoản sử dụng này hoặc thực hiện các hành động không đạo đức hoặc gây hại cho cộng đồng.

Thay đổi và cập nhật:

Chúng tôi có quyền điều chỉnh và cập nhật các điều khoản sử dụng này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau các thay đổi này đồng nghĩa với việc quý khách chấp nhận các điều khoản mới.

Miễn trừ trách nhiệm:

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn vào tổn thất tài sản, thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp.

Quý khách vui lòng đọc và hiểu rõ các điều khoản trước khi sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ.

Xin chân thành cảm ơn!

Trân trọng,
Xưởng Gương Gia Bình