Ýnghĩa kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Ýnghĩa kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Đại sư Bạch Ẩn – Thuần Bạch và Ngọc Bảo soạn dịch

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa không chỉ tồn tại bên ngoài, mà còn nằm trong tâm của chúng ta. Tâm không nằm bên ngoài kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Không có một trong mười cõi giới, từ địa ngục đến Phật địa, nằm bên ngoài tâm. Cũng không nằm bên ngoài kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đây là nguyên lý tối cao và tuyệt đối mà tất cả các vị Phật đã truyền bá trong ba kiếp.

Mặc dù có tám vạn bốn ngàn pháp môn dùng để đi đến quả Phật, nhưng tất cả chỉ là phương tiện.

Khi đạt được đích đến của con đường Phật, chúng ta sẽ nhận thấy rằng tất cả các pháp đều là một, không có sự khác biệt.

Tam tạng kinh Phật ghi lại hơn năm ngàn quyển kể về những điều kỳ diệu do Thích Ca giảng dạy bằng nhiều phương pháp tu hành khác nhau, nhưng tất cả các điều quan trọng được tóm tắt trong Tám quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Với hơn 6000 từ trong kinh này, ý nghĩa cao quý được tóm gọn trong năm chữ DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH. Những năm chữ này lại được tóm gọn trong hai chữ DIỆU PHÁP. Hai chữ Diệu Pháp này lại tương đồng với từ TÂM.

KINH có nghĩa là THƯỜNG. Như ý nghĩa của Phật tánh là luôn luôn tồn tại, không sinh không diệt.

Kinh dạy rằng tánh Phật của chúng ta cũng như vậy. Không thay đổi. Không tăng thêm ở Phật. Không giảm đi ở chúng sinh. Tánh ấy là bản chất chung của tất cả các pháp. Diệu pháp là bản chất của tâm giác ngộ.

Kinh Liên Hoa được Phật truyền bá để giúp chúng sinh nhận thức rằng trong lòng mình đã có sẵn tâm giác ngộ tuyệt diệu không khác tâm của các vị Phật, cho nên còn được gọi là TRI KIẾN PHẬT.

TRI KIẾN PHẬT cũng là VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT A DI ĐÀ của Tịnh độ và cũng là BẢN LAI DIỆN MỤC của thiền môn. Dù có nhiều tên gọi khác nhau nhưng ý nghĩa cốt lõi vẫn chỉ là một.

Tri kiến Phật giống như hoa sen.

Vì hoa sen mọc lên từ đất bùn nhưng không bị bùn làm thấm bẩn. Và khi nở hoa, hương sắc tỏa ra toàn vẹn thanh khiết.

Trong hoa sen, hoa và quả tồn tại đồng thời. Gương sen ở giữa hoa đã có sẵn hạt sen bên trong. Đây là biểu tượng cho nhân quả tồn tại trong tâm. Khi cánh sen đã rụng hết, đài sen hiện ra đầy đặn. Điều này cho thấy tri kiến Phật hiển lộ khi vô minh biến mất.

Sen nằm trong bùn tượng trưng cho tâm chúng ta bị che lấp bởi ngũ dục. Khi giác ngộ đến, tâm chúng ta như hoa sen vươn lên hoàn toàn vẹn hương sắc.

Sen trong bùn đã có sẵn mầm của hoa sen toàn vẹn hương sắc. Cả hai cùng có chung một tánh sen. Tương tự, tâm chúng sinh đã có sẵn tâm Phật tràn đầy viên mãn.

Vì kinh Liên Hoa chỉ hướng dẫn con đường rõ ràng để đạt đến quả Phật, việc thọ trì kinh Liên Hoa sẽ đem lại công đức không thể tả.

Làm thế nào để thọ trì?

Tuỳ theo tình hình và khả năng của từng người mà có những cách thọ trì khác nhau.

  • Người hạ căn có thể đọc và hiểu nghĩa lý.
  • Người trung căn có thể theo kinh để quay về quán tâm của mình.
  • Người thượng căn có thể sử dụng pháp nhãn để thấu suốt kinh. Thấy kinh như thấy tâm. Tuy nhiên, cách thọ trì đúng nghĩa nhất là buông kinh mà vẫn cảm nhận được sự hiện diện của kinh. Không cần nghe giảng pháp mà vẫn nghe được âm thanh pháp. Đó chính là kinh vô tự. Đó chính là chân kinh.

Điều này chỉ có thể đạt được khi chấm dứt mọi suy luận, dừng mọi tìm kiếm và nhận ra chân liên hoa luôn hiện diện.

Lúc đó, tất cả nghĩa lý của kinh sẽ trở nên rõ ràng mà không cần phải giải thích hay suy luận. Tri kiến Phật không tồn tại ở bất kỳ đâu ngoài chính tâm mình. Điều này chỉ có thể đạt được thông qua việc thực hành thiền, với một lòng cầu nguyện và một tâm nhất quán, buông xả và không còn khái niệm về trong và ngoài, đúng và sai, người và ta, không còn suy nghĩ và dự đoán, và tinh tấn hành trì. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ nhìn thấy chân liên hoa hiện diện. Sau khi nhìn thấy chân liên hoa, diệu pháp sẽ hiển diện khắp mọi nơi. Chúng ta sẽ cảm nhận được sự nhập hòa sâu xa với kinh trong mọi loài chúng sinh, có tình và vô tình, trong mọi thời đại.

Nếu thọ trì mà không nhìn thấy chân liên hoa, thì không có lợi ích gì. Đó giống như người cầm một bát nước, muốn uống nhưng không chịu để nước giảm đi. Cuối cùng, người đó sẽ chết vì khát.

Nếu đã nhìn thấy chân liên hoa và thọ trì kinh này, chúng ta giống như là người đổ bát nước vào sông hồ khắp mọi nơi. Nước này hòa quyện với nước trong sông hồ, mang lại lợi ích vô tận cho tất cả chúng sinh. Chúng ta bất ngờ nhập vào đại hải niết bàn của chư Phật. Chúng ta nhập vào pháp thân với đầy đủ giới định tuệ. Chúng ta phá tan những thứ khói lửa sâu đen của thức Alaida, chuyển thức thành trí sáng rạng ngời.

Nếu không biết cách thiền định hoặc các pháp môn khác, chúng ta có thể sử dụng Liên Hoa Định như một phương tiện để nhìn thấy chân liên hoa.

Liên Hoa Định là trạng thái khi ta cảm nhận niềm tin tuyệt đối trong việc thực hiện thọ trì không ngừng nghỉ câu niệm “Nam mô Diệu pháp liên hoa kinh”. Trong mọi hoàn cảnh, từ khi đi, đứng, nằm, ngồi, khi ngủ và khi thức, khi vui và khi buồn, ta không ngừng niệm câu này trong tâm. Với lòng chân thành và sự khao khát mạnh mẽ để nhìn thấy chân liên hoa.

Mỗi lần thở ra và thở vào, ta không ngừng niệm câu niệm.

Nếu tiếp tục thực hiện thọ trì như vậy, trong thời gian rất ngắn tâm sẽ đạt được trạng thái hoàn toàn sáng suốt, bất động, tựa kim cương kiên cố, trong suốt, không có dấu hiệu của tư tưởng và cảm xúc. Đó là trạng thái của thiền định, trạng thái của chân liên hoa, của tri kiến Phật hiện diện ngay lập tức, rõ ràng và không còn nghi ngờ. Đó cũng là trạng thái của Tịnh độ phương Tây, khi con người có quyết tâm sinh sống trong tịnh độ, với câu niệm A Di Đà Phật.

Thọ trì kinh Liên Hoa theo đúng nghĩa để nhìn thấy chắc chắn chân liên hoa là một việc không dễ. Vì vậy, trong kinh nói rằng: Người chỉ cần thọ trì trong một khoảng thời gian ngắn là đã đủ để được chư Phật ca ngợi. Tuy nhiên, không nên nản chí và nghĩ rằng mình không có đủ khả năng để làm được điều đó.

Diệu pháp đã có sẵn trong tâm của chúng ta.

Không có gì gần gũi hơn với chúng ta là tâm của chính mình.

Không cần tìm kiếm xa xôi, chỉ cần xoay chiếu lại tâm của mình là sẽ thấy được đạo.

Chư Phật và các vị Tổ đã từ lâu không ai không nhận ra được bản chất của tâm mình.

Có những quan niệm rằng trong thời kỳ mạt pháp này, con người quá suy đồi nên không thể tự lực giác ngộ mà phải tìm sự trợ giúp từ chư Phật bên ngoài để cứu độ. (Đại sư phản bác điều này). Thật ra, khả năng giác ngộ luôn hiện diện trong từng người chúng ta, không tăng thêm và không giảm đi. Diệu pháp không suy đồi theo thời kỳ mạt pháp. Chỉ là tâm con người bị mịt mờ che lấp và không nhận ra bản thân mình.

Nếu cho rằng mình quá thấp kém và không có khả năng giác ngộ, thì có gì khác với người cùng tử nói trong kinh Liên Hoa. (Đại sư kể câu chuyện về người cùng tử trong kinh Liên Hoa). Một người tu hành chân thành của Diệu pháp liên hoa không cầu sự trợ giúp từ Tổ Phật, không tìm kiếm niết bàn hay tịnh độ, cũng không nghĩ rằng Diệu pháp nằm bên ngoài hay bên trong… mà luôn luôn niệm làm sao để giác ngộ tri kiến Phật. Không phân biệt ngày đêm, không phân biệt thức hay ngủ, đứng hay nằm. Thực hiện thọ trì như vậy với một tâm nhất quán, buông xả và kiên trì… Sau một thời gian ngắn, sẽ cảm nhận được Diệu Pháp Liên Hoa hiện diện ngay lập tức, rõ ràng, rộng lớn và phong phú.