Ý Nghĩa và Văn Khấn Đền Vua Cha Bát Hải: Tìm Hiểu Đúng Chuẩn Tâm Linh

Lễ hội Đền Vua Cha Bát Hải là một trong những lễ hội được du khách khắp nơi quan tâm tới. Đền Vua Cha Bát Hải không chỉ là di sản văn hóa, mà còn là nơi thờ cúng linh thiêng, nơi mọi người cầu xin để được che chở. Hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa và văn khấn Đền Vua Cha Bát Hải, những điều quan trọng và đúng chuẩn về tâm linh qua bài viết dưới đây của Đồ Cúng Việt.

Vua Cha Bát Hải là ai?

Truyền thuyết kể rằng, Vua Cha Bát Hải là một nhân vật thần thoại có tính hư cấu và thần thánh. Khi giặc Thục xâm lược nước ta, Vua Hùng đã lập đàn cầu trời để xin sự giúp đỡ từ thần linh cho nơi Đền Đồng. Thần linh đã mách bảo rằng, nếu triệu thì sẽ có dị nhân đứng lên giúp đánh tan quân thù. Vua Hùng đã làm theo lời mách bảo và thành công. Vua Cha Bát Hải là biệt danh của người này sau khi anh ta đánh tan quân Thục trên 8 cửa biển chỉ trong 3 ngày. Vì công lao đó, ngài được phong là Vĩnh Công Đại Vương Bát Hải Động Đình. Người dân gọi ngài với biệt danh: Vua Cha Bát Hải Động Đình.

Di sản Đền Vua Cha Bát Hải

Đền Đồng Bằng, hay còn được gọi là Đền Vua Cha Bát Hải, tọa lạc tại xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Nằm trong danh sách di sản lịch sử cấp Quốc gia, đây là một quần thể di tích mang trong mình truyền thuyết về việc sinh ra và hóa thánh của 8 vị thánh có công chống giặc cứu nước. Hằng năm vào ngày 25 tháng 8 âm lịch, người dân địa phương tổ chức lễ hội để tưởng nhớ công ơn của các vị thánh đã có công chống giặc cứu nước và bảo vệ dân làng.

Văn khấn Vua Cha Bát Hải đúng tâm linh

Đồ Cúng Việt xin gửi đến quý gia chủ nội dung đầy đủ của văn khấn Đền Vua Cha Bát Hải. Dưới đây là nội dung chi tiết:

Con Nam Mô A Di Đà Phật! Con Nam Mô A Di Đà Phật! Con Nam Mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, con lạy mười phương Đất, con lạy mười phương chư Phật, chư Phật mười phương,
Nam Mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Nam Mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Con Lạy Chư Đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng. Hộ Pháp Chư Thiên, Thiện Thần Bồ Tát.
Con lạy Tam Vị Đức Vua Cha Đức Tam Thập Tam Thiên Thiên Chúa Đế Thích Đề Hoàn Nhân Thánh Đế Ngọc Bệ Hạ Con Lạy Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Huyền Cung Đại Đế Ngọc Điện Hạ. Con lạy Đức Phật Mẫu Hoàng Thiên Con Lạy Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình Thủy Quốc Long Vương.

Con lạy Tam Tòa Thánh Mẫu: Con Lạy Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên Con Lạy Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn Con Lạy Mẫu Đệ Tam Thoải Phủ Con Lạy Mẫu Đệ Tứ Khâm Sai Con Lạy Hội Đồng Quan Tứ Trụ Triều Đình Con Lạy Tam Phủ Công Đồng, Tứ Phủ Vạn Linh hội Đồng Tiên Thánh Đông A Phủ.

Con lạy Trần Triều Hiển Thánh Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương. Con lạy Trần Triều Khải Thánh Vương Phụ, Vương Mẫu, Vương Phi Phu Nhân, Trần Triều Vương Huynh, Vương Đệ.Vương Tử ,Vương Tế, Vương Nữ Vương Tôn Con Lạy văn võ bá quan quân thần trần triều Con lạy Tam Tòa chúa bói -Hội đồng Chúa bói Chúa chữa Chúa Mán Chúa Mường Con Lạy Chúa Đệ Nhất Tây Thiên Chúa Đệ Nhị Nguyệt Hồ Chúa Đệ Tam Lâm Thao Tiên Chúa Thác Bờ Con Lạy Ngũ Phương Bản Cảnh Vũ Quận Bạch Hoa -Năm Phương Chúa Bà

Con lạy Ngũ Vị Vương Quan, Tôn Quan Đệ Nhất Thượng Thiên, Tôn quan Đệ Nhị Giám Sát, Tôn Quan Đệ Tam Thoải Phủ, Tôn quan Đệ Tứ Khâm Sai, Tôn Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh. Con lạy Tôn Quan Điều Thất.

Con cung thỉnh mời Tứ Phủ Chầu Bà, Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn Đông Cuông Chầu Đệ Tam Thoải Phủ Chầu Đệ Tứ Khâm Sai Chầu Năm Suối Lân Chầu Lục Cung Nương Chầu Bảy Tiên La Chầu Bát Nàn Đông Nhung Đại Tướng Quân Chầu Cửu Sòng Sơn Chầu Mười Đồng Mỏ Con lạy Hội Đồng Chầu Bé-Con Lạy Chầu Bé Thượng Ngàn Quyền Cai Bắc Lệ

Con cung thỉnh mời Tứ Phủ Thánh Hoàng, thập vị quan Hoàng

Con lạy 36 tòa Sơn Trang -Sơn Trang, Tám Tướng Thập Nhị Tiên Nàng

Con lạy Tứ Phủ Thánh Cô

Con xin kính lạy Cô Nhất Thượng Thiên- Cô Cả đền Dùm

Con lạy Cô đôi Thượng Ngàn

Cô bơ Thoải, con lạy cô tư Ỷ La, Cô năm suối lân, cô Sáu sơn trang, Cô bảy Tân La, cô Tám Đồi Chè , 12 cô Chín, Cô chín thượng Ngàn, Cô chín Sòng sơn, cô Mười mỏ Than, Hội đồng cô bé, Con Lạy cô bé Thượng ngàn, cô bé Thoải .con lạy cô Bé Bản Đền (bản điện),Con lạy Tứ Phủ Thánh Cậu trên Ngàn dưới Thoải,Con lạy Cậu đệ nhất Hoàng Thiên , Cậu Hoàng Đôi Thượng Ngàn, Cậu Hoàng Ba Thoải, Cậu Hoàng Tư Long Thành , Con Lạy Cậu Bé Hoàng Thiên , Cậu Bé Thượng Ngàn, Cậu Quận Phủ Dầy, Cậu Đồi Ngang Phố Cát .Con lạy cậu bé bản Đền ( Bản Điện ).

Con Lạy Hội Đồng Quan Ngũ Dinh, Đôi quan Thanh Xà Bạch Xà, Sơn Thần Bản Thổ Ngũ Hổ Thần Tướng-

Con cung thỉnh mời chư vị Chúa Chầu các Quan thủ Đền thủ Điện, Chư vị Thành Hoàng Bản Thổ , Chư vị Thần thổ cư đồng ngự dải đất này.

Đệ tử con tên là:…………. tuổi:………. Ngụ tại:…………………………… Kim niên kim nguyệt cát nhật lương thời. Hôm nay ngày:… Tháng:… Năm:… ( Dâng gì cầu gì khấn nấy hoặc theo bài bên dưới)

Nhân ………….. Đệ tử con nhất tâm 1 lòng, nhất tòng 1 đạo, nhất tâm trí thiết, nhất dạ chí thành, đêm tưởng ngày mong, tu thiết hương, hoa, đăng, trà, quả, thực (mang miệng về tâu, mang đầu về bái), trên con tấu thượng thiên, dưới con đệ trình long cung thuỷ phủ cùng đồng gia quyến đăng cung phụng cửa đình thần tam tứ phủ ……………(tên đền) linh từ.

Mong trên cha độ, dưới mẫu thương, đèn trời đuốc biển soi đường dẫn lối, phù hộ độ trì cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà , vuốt ve che trở cho gia chung chúng con trong 3 tháng hè, 9 tháng đông, tai qua nạn khỏi- Đầu năm chí giữa, nửa năm chí cuối được bình an vô sự, cửa nhà khang ninh, cầu danh đắc danh , cầu phúc đắc phúc, đắc tài sai lộc…… Dãi tấm lòng thành cúi xin Phật Thánh Chúa Tiên anh linh chứng giám!!!

Cung thỉnh công đồng Lục Cung Tiên Tổ dòng họ….. nguyên quán…..,Tổ Cô Mãnh Tướng,cậu bé cô bé tại gia, chư vị tiên linh trong dòng họ theo hầu Phật Thánh cửa Đình Thần Tam Tứ Phủ, trên tấu tòa vàng Thượng Thiên , dưới tấu Thủy Cung Địa Phủ, cho con cháu nhất một lòng, tòng một đạo Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm…

Mỗi lễ hội mang một ý nghĩa tâm linh riêng, đó là truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đồ Cúng Việt hi vọng rằng qua bài viết này, quý gia chủ có thể hiểu rõ hơn về ý nghĩa và nội dung đúng chuẩn của văn khấn Đền Vua Cha Bát Hải.

Xem thêm: [CHUẨN] Nội Dung Văn Khấn Quan Lớn Tuần Tranh Chi Tiết