Bàn về Sao Không Kiếp: Đắc Tam Không phú quý khả kỳ

Trong môn Tử Vi, hai sao Địa Không, Địa Kiếp được coi là Hung Sát Tinh nặng kí nhất vì khả năng tác họa của chúng là vô cùng nguy hiểm. Nhưng có một trường hợp đặc biệt gọi là Đắc Tam Không khi đó Không Kiếp lại trở nên tốt đẹp.

Đắc Tam Không là gì?

Bản Mệnh có một Không đắc địa tọa thủ, còn hai Không ở tam hợp chiếu đến là Đắc cách Tam Không. Đây mới thật đúng là cách Mệnh Vô Chính Diệu đắc Tam Không như các sách nói. Cũng là cách phú quý. Nhưng phải là Hỏa mệnh mới được ăn vì các sao Không thuộc Hỏa chỉ phù trì cho người Mệnh Hỏa. Kế đó mới là Mệnh Kim được hưởng. Phú có ghi:

Ngoài các Mệnh Hỏa và Kim các Mệnh khác không ăn. Như người Mộc Mệnh, thì Hỏa đâu phải của mình? Mộc sinh Hỏa, mình còn bị thêm tai hoạ nữa cũng nên.

Ghi thêm: cụ Thiên Lương cho rằng Triệt không phải là Không, vì Triệt là Triệt Lộ, không phải là Triệt Không. Ba Không phải kể đến là Tuần Không, Địa KhôngThiên Không (Đây cũng là kinh nghiệm của cụ Ba La).

Phân biệt Đắc Tam Không với các trường hợp dễ nhầm lẫn

Mệnh có Không, nhưng lại có Hung tinh đắc cách và Trung tinh đắc cách

Bên trên đã nói đến cách “Đắc Tam Không”. Cách đó có thể bị phá đi bởi sự kiện lại gặp thêm trung tinh hay hung tinh đắc cách. Mệnh Vô chính diệu, có một Không tại mệnh và hai Không ở hai cung Tam hợp chiếu vào là đắc cách, nhưng chỉ có thế thôi, hoặc là thêm những sao thường mà thôi. Chứ nếu lại thêm những hung tinh đắc cách và những trung tinh tốt, thì lại giảm kém. Bởi vì những hung tinh và trung tinh tốt ấy, gặp phải Không thì đương nhiên bị giảm ảnh hưởng. Cách đó gọi là “Kiến Tam Không“. Mọi sự, chỉ là phù vân, phú quý có cũng không bền.

Đây là trường hợp mà Cụ Ba La đã nói đến. Cách đắc Tam Không đã là tốt rồi, nhưng lại được cả lô trung tinh tốt (hoặc hung tinh đắc cách) thì lại phèo. Đã không được hưởng các cái tốt đó, mà những cái tốt ấy lại bị trừ đi ở các cung khác.

Mệnh có hung tinh khắc Mệnh

Mệnh Vô chính diệu phải kiếm ngay đến hung tinh tại Mệnh. Thấy hung tinh tại đây không phù cho Mệnh mà lại khắc Mệnh, nhìn ra các cung ngoài chiếu vào thấy các sao Không thì các sao Không này không lợi gì. Đó là trường hợp “Ngộ Không” tức là Bần và Yểu.

Mệnh đã bị hung tinh khắc là đã mệt rồi lại thêm Không chiếu vào, thành thử những ảnh hưởng xấu phù nhau, mới thành ra bần và yểu.

Nguồn: tuvilyso.org
(Dẫn theo trang www.xem-tuvi.net)