Bài viết: Tụng chú Dược Sư – Hiểu hết ý nghĩa và cách hành trì

Image 1: dược sư lưu ly quang
dược sư lưu ly quang

Dược Sư Lưu Ly Quang, vị Phật có danh hiệu Thầy thuốc chữa bệnh, đã chứng minh sự hiểu biết và thông suốt về y dược của thế gian và cứu trợ chúng sinh ra khỏi bệnh tật và khổ đau. Tụng chú Dược Sư không chỉ đem lại bình an và giải trừ tật bệnh, mà còn giúp ta mở rộng tấm lòng và chia sẻ với mọi người. Hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa và cách hành trì chú Dược Sư để lan tỏa tình yêu và sức khỏe cho mọi người.

Ý nghĩa chú Dược Sư

Dược Sư Như Lai quyết tâm trị bệnh phiền não và thân tâm của chúng sinh, giúp đem lại sự an lạc và giải thoát khỏi khổ đau sinh tử. Với ánh sáng tinh khiết của Ngài, được gọi là Lưu Ly Quang, Phật Dược Sư có thể chữa trị mọi loại bệnh tật và những khổ đau tâm lý do tham, sân, si phiền não gây ra. Ánh sáng của Phật Dược Sư là ánh quang minh chói lọi, không chút nhơ bợn, tỏa sáng khắp nơi, phá hết tăm tối vô minh của chúng sinh và dẫn đường đến giác ngộ và giải thoát.

Hướng dẫn trì tụng chú Dược Sư tại nhà

Mọi thành viên trong gia đình, bất kể tuổi tác và giới tính, có thể tham gia trì tụng chú Dược Sư. Trước khi trì tụng, hãy xây dựng niềm tin chân chính và tỉnh thức trong tư thế và hành vi hàng ngày. Tôn thờ tôn tượng của Đức Phật Dược Sư và chuẩn bị tâm lý trong trạng thái trang nghiêm. Trong quá trình trì tụng, hãy suy nghĩ và áp dụng ý nghĩa của từng câu chữ. Trì tụng chú Dược Sư từ bảy ngày đến bảy tuần với lòng chí thành và những tư tưởng chân chính, chúng ta sẽ thành tựu những ước nguyện mà mình mong muốn.

Thần chú Dược Sư

Thần chú Phật Dược Sư chứa đựng phương thuốc cho con đường giác ngộ. Đọc thần chú để thụ dưỡng tâm hồn và biến đổi cuộc sống. Thần chú Dược Sư là:
“Namo bhagavate bhaiṣajyaguru
vaiḍūryaprabharājāya tathāgatāya
arhate samyaksambuddhāya tadyathā:
oṃ bhaiṣajye bhaiṣajye bhaiṣajya-samudgate svāhā”

Tự tin trì tụng và tin tưởng vào sức mạnh của thần chú Dược Sư. Khi niệm thần chú liên tục với lòng chân thành, chúng ta có thể cảm nhận quyền năng và truyền cảm hứng cho người khác. Mỗi hành động tích cực sẽ để lại dấu ấn tích cực trong tâm trí chúng ta và tạo ra những phương tiện mới để hướng dẫn và giúp đỡ mọi sinh vật.

Tụng chú Dược Sư không chỉ mang đến sự bình an và giải trừ bệnh tật, mà còn giúp chúng ta xây dựng tấm lòng rộng lượng và chia sẻ. Nhờ sự linh thiêng và hiệu quả của chú Dược Sư, chúng ta có thể đạt được mọi sở nguyện và mang lại hạnh phúc cho mình và những người xung quanh. Hãy thực hành trì tụng chú Dược Sư, sống đạo đức và truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh.