Hướng dẫn tụng và tải Kinh Địa Tạng

Sự khác biệt giữa đức Bồ tát Địa Tạng Vương và Bồ Tát Mục Kiền Liên

Địa Tạng hay Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai?

Địa Tạng hay Địa Tạng Bồ Tát là một vị Phật trong Phật giáo. Theo Kinh điển Phật giáo, Địa Tạng Bồ Tát là một Tì kheo đã nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi từ sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết bàn cho đến khi Bồ tát Di Lặc hạ sinh, và nguyện không chứng đăc Phật quả nếu không làm cho địa ngục trống không. Ngài Địa Tạng Bồ Tát chính là vị Phật của tất cả chúng sinh trong địa ngục hay được gọi là Giáo chủ cõi U Minh, phổ độ chúng sinh ở cõi U Minh tối tăm.

Địa Tạng hay Địa Tạng Bồ Tát là một vị Phật trong Phật giáo.
Địa Tạng hay Địa Tạng Bồ Tát là một vị Phật trong Phật giáo.

Sự tích Địa Tạng Vương Bồ Tát

Trong Kinh Địa Tạng, Đức Phật kể về bốn tiền thân và bốn đại nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát:

  1. Trong vô lượng kiếp trước, Địa Tạng là một vị Trưởng giả đã nguyện giải thoát chúng sinh trong sáu đường tội khổ và chỉ dạy chúng ta nhiều phương tiện để tìm sự giải thoát. Ngài đã nguyện trở thành Phật quả sau khi giáo huấn mọi người.

  2. Thuở đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, tiền thân của Ngài là một người con gái có nhiều phúc đức nhưng mẹ cô không tin vào nhân quả tội phước. Vì lòng thương mẹ, cô đã làm nhiều việc lành và cầu nguyện đức Phật cứu giúp. Nhờ đó, mẹ cô đã thoát khỏi cảnh địa ngục và vãng sinh về cõi trời. Cô nguyện cứu vớt mọi chúng sinh mắc phải tội khổ.

Tựa đề của Kinh Địa Tạng là “U minh Giáo chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ tát Ma ha tát”.
Tựa đề của Kinh Địa Tạng là “U minh Giáo chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ tát Ma ha tát”.

  1. Trong hằng hà sa số kiếp về trước, thuở đức Phật Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai, Địa Tạng là một vị vua từ bi nhưng chúng sinh tạo ra nhiều ác nghiệp. Vị vua này đã nguyện giúp đỡ chúng sanh để tất cả đều được giải thoát.

  2. Vô lượng kiếp trước, thời đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai, Địa Tạng là một hiếu nữ có nhiều phúc đức. Mẹ của cô là người tạo ác và bị đọa vào địa ngục khi chết. Cô đã cầu nguyện và công đức chăm sóc cho mẹ, và nhờ đó, mẹ cô đã thoát khỏi cảnh địa ngục và vãng sinh về cõi người. Từ đó, cô nguyện cứu vớt chúng sinh khỏi chốn ác đạo.

Rất nhiều kiếp trước, Địa Tạng Bồ Tát đã nguyện cứu vớt mọi chúng sinh đang chịu khổ đau trong địa ngục. Ngài đã nguyện chờ đến khi cõi U Minh trống trải để trở thành Phật. Vì thế, chúng ta biết đến Ngài như một vị Bồ Tát có lòng nhân hậu và bao dung.

Ngài Địa Tạng là một vị Bồ tát có hình tướng rõ ràng, và có một cõi địa ngục thật sự.
Ngài Địa Tạng là một vị Bồ tát có hình tướng rõ ràng, và có một cõi địa ngục thật sự.

Kinh Địa Tạng và ý nghĩa

Tựa đề của Kinh Địa Tạng là “U minh Giáo chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ tát Ma ha tát”. Điều này có nghĩa là Ngài là giáo chủ của cõi U Minh và là Bổn Tôn Như Lai tại chính tâm của chúng ta. Ngài cầm trong tay phải một cây tích trượng và tay trái một hạt minh châu. Ngài xuống địa ngục để giúp đỡ chúng sinh, dùng tích trượng đập phá cửa địa ngục nếu chúng sinh thành thật niệm danh hiệu Ngài. Tuy nhiên, ý nghĩa thực sự có phải là như vậy không?

“Bổn” có nghĩa là Bổn tâm. “Tôn” có nghĩa là tôn quý, “Địa” là tâm địa, “Tạng” là Như Lai tạng. Chỉ có Bổn tâm mới là tôn quý nhất, đó là kho Như Lai tạng tâm địa. Chỉ có Bổn tâm mới làm chủ được cõi U Minh, tức làm chủ cõi địa ngục tham, sân, si của chính mình.

Địa ngục chính là địa ngục tham, sân, si. Chúng sinh khổ là do tham, sân, si đầy dẫy trong tâm, phiền não khởi phát. Muốn phá được cửa địa ngục này cần phải là Bổn Tôn Địa Tạng của chính mình. Quan trọng là bản thân nhận ra được bản tính Như Lai trong tâm, thì mình mới có thể đập phá được địa ngục tham, sân, si và cứu giúp chúng sinh muôn loài.

Phật nói kinh Địa Tạng là muốn cảnh tỉnh tất cả chúng ta dẹp bỏ tham sân si nơi tự tâm.
Phật nói kinh Địa Tạng là muốn cảnh tỉnh tất cả chúng ta dẹp bỏ tham sân si nơi tự tâm.

Nếu ta hiểu Ngài Địa Tạng là một vị Bồ tát có hình tướng rõ ràng và có một cõi địa ngục thật sự, thì chúng ta sẽ dựa dẫm vào tha lực và bỏ qua quy luật nhân quả. Nếu có một vị Bồ tát đủ khả năng đập phá cửa địa ngục, thì chúng ta không cần tụng kinh, tọa thiền hay tu học đặc biệt, chỉ cần cầu nguyện và chờ đến khi kết thúc cuộc sống để Như Lai đến cứu chúng ta.

Như vậy, tinh thần dựa dẫm và hy vọng vào sự cứu rỗi của Ngài Bồ tát càng tăng lên. Quy luật Nhân Quả cũng không còn ý nghĩa. Điều này dẫn đến việc sự tồn tại của Đức Phật trở thành vô nghĩa. Vậy tại sao chúng ta phải nỗ lực tu hành? Nếu chúng ta không loại bỏ các nghiệp ác trong thân, khẩu, ý, chúng ta sẽ không thể được cứu rỗi bởi bất kỳ vị Bồ tát nào. Chúng ta phải tu hành tâm, vì nếu tâm thanh tịnh thì chân tâm cũng thanh tịnh; và khi giác ngộ, đó là giác ngộ tự tâm. Tất cả đều bắt nguồn từ tâm chúng ta.

Địa ngục chính là tham, sân, si và phiền não của chúng sinh. Địa ngục cũng chính là sự tối tăm ám chướng, sự mê muội trong tâm thức của chúng ta. Đó là địa ngục tự tâm.

Khi tụng Kinh Địa Tạng ở chùa, ý nghĩa thâm sâu của Kinh càng được vang vọng trong tâm thức của chúng ta.
Khi tụng Kinh Địa Tạng ở chùa, ý nghĩa thâm sâu của Kinh càng được vang vọng trong tâm thức của chúng ta.

Phật nói kinh Địa Tạng là muốn cảnh tỉnh chúng ta dẹp bỏ tham, sân, si trong tâm. Kinh Địa Tạng cũng nhắc chúng ta tu tập ba nghiệp lành trong tâm mình và giải thoát khỏi nghiệp ác. Cuối cùng, chúng ta trở về với Bổn Tôn Địa Tạng của chính mình. Đây là cốt yếu của toàn bộ Kinh Địa Tạng.

Về phần chính văn trong Kinh Địa Tạng, khi đọc kỹ và hiểu theo nghĩa lý sâu sắc của Kinh, chúng ta sẽ thấy nhiều điều mới mẻ và thú vị. Việc hiểu rõ ý kinh và thực hành theo nó là điều quan trọng. Nếu không, chúng ta có thể rơi vào mê tín và lạc lối. Chúng ta là đệ tử Phật, tắm mình trong ánh hào quang của Phật và trí tuệ tự tâm của chúng ta.

Cách tụng Kinh Địa Tạng

Những Phật dạy trong Kinh Địa Tạng có nghĩa lý rất sâu sắc và tuyệt vời. Đọc qua một hoặc hai lần không thể hiểu rõ được ý nghĩa của chúng. Do đó, khi tụng kinh, chúng ta cần thành kính và trân quý những lời dạy của Đức Phật.

Bìa Kinh Địa Tạng
Bìa Kinh Địa Tạng.

Trước khi tụng Kinh Địa Tạng, ta nên rửa tay, súc miệng để sạch sẽ và mặc y phục trang nghiêm. Khi ngồi hoặc đứng, ta nên giữ thân thẳng. Khi lạy hoặc quỳ, ta nên giữ thân đoan nghiêm. Miệng tụng đọc âm thanh vừa đủ nghe.

Việc tụng Kinh Địa Tạng cũng có cách riêng biệt. Việc tụng Kinh Địa Tạng không chỉ giúp chúng ta yên tâm, gia đình hòa thuận và bình yên, mà còn giúp hướng dẫn người đã khuất vào luân hồi. Tùy vào từng gia đình và hoàn cảnh mà có những cách tụng Kinh Địa Tạng khác nhau.

Điều quan trọng khi tụng Kinh Địa Tạng là hiểu được ý nghĩa trong Kinh và áp dụng, thực hành trong cuộc sống. Nếu không dứt trừ được kiêu mạn và không hạnh hạnh khiêm cung, ta sẽ mất nhiều công đức.

Chúng ta nên tụng Kinh Địa Tạng tại chùa để có ý nghĩa lớn hơn. Ở chùa, có sự trang nghiêm và yên tĩnh. Khi đọc kinh, chúng ta dễ dàng tập trung và không bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Điều này giúp cho tâm trí thanh tịnh, tập trung vào đọc Kinh, và cảm nhận ý nghĩa sâu sắc trong từng lời. Kết quả là, công đức của chúng ta được thăng tiến.

Khi về chùa tụng Kinh có chư Tăng, có đông Phật tử tụng Kinh, ý nghĩa thâm sâu của Kinh Địa Tạng càng được vang vọng trong tâm thức của mình.
Khi về chùa tụng Kinh có chư Tăng, có đông Phật tử tụng Kinh, ý nghĩa thâm sâu của Kinh Địa Tạng càng được vang vọng trong tâm thức của mình.

Hơn nữa, khi tụng Kinh Địa Tạng ở chùa, nếu có những chỗ không hiểu, chúng ta có thể nhờ chư Tăng giải thích. Nếu tụng kinh ở nhà, ta sẽ thiếu một trong ba hình tướng của Tam Bảo, đó là chư Tăng.

Khi về chùa tụng Kinh có chư Tăng và đông đảo Phật tử, ý nghĩa thâm sâu của Kinh Địa Tạng càng được lan tỏa và chạm vào tâm thức của chúng ta. Điều này tạo ra sức mạnh tâm linh mạnh mẽ, mang lại niềm an lạc và hiểu rõ hơn về ý nghĩa của Kinh Địa Tạng.

Chỉ có như thế, trí tuệ của chúng ta mới sáng suốt hơn, tham, sân, si ít đi, nghiệp chướng giảm đi, và những ước muốn phiền não dần trở nên ít quan trọng hơn. Lúc đó, Ngài Bồ Tát Địa Tạng sẽ xuất hiện, cửa địa ngục sẽ bị phá, và chúng ta và tất cả chúng sinh sẽ được cứu khỏi địa ngục.

Để tải xuống Kinh Địa Tạng, quý Phật tử có thể tải xuống tại đây!