Phú Tử Vi Thông Thơ: Khám phá vận mệnh qua tử vi

Tử vi và vận mệnh

Mệnh Viên

Một địa chỉ đặc biệt trong tử vi gợi lên những trạng thái tính cách của con người. Tử vi dựa vào vị trí của các hành tinh và sao để dự đoán tính cách. Thiên Phủ tiết hạnh thông minh và ôn hòa, Thiên Cơ ôn nhuận tốt lành, Thiên Tư ấm áp và thông minh, Thiên Lương anh hùng và khôn ngoan. Những sao này cùng tụ họp trong một nhà khiến tính cách trở nên tốt đẹp. Tử Vi cũng đoán tính cách dựa trên Thiên Tướng và Thiên Cơ, giúp nhận biết mức độ thông minh và sự tài giỏi của một người. Thái Âm và Thiên Đồng thể hiện tính ôn hòa và trí tuệ, trong khi Phá và Liêm cho thấy tính trung thực và chính trực. Thiên Lương và Thiên Hình đại diện cho khả năng lãnh đạo và sự thông minh.

Phụ Mẫu Cung

Số hai trong tử vi là Phụ Mẫu Cung. Âm và Dương, khi gặp nhau, tạo ra sự xung khắc. Khi Âm khắc phụ, sự khắc phụ đã hoàn thành. Hổ, Tang, và Thái Tuế gần nhau. Lưu Dương gặp đoán đã khắc cha. Hóa Kỵ gặp khiếm hòa. Cáo và Phong có ghi danh và ngôi vị. Khúc và Xương cùng Thái Tuế. Khôi và Khoa thể hiện sự thành công và quyền lực. Cao và Quyền mang ý nghĩa đấu tranh và thành quả. Thanh bần ấy thật Việt, Khôi.

Phúc Đức Cung

Số ba là Phúc Đức Cung, nơi mà sự phúc lộc thực sự được thể hiện. Lộc và Quyền đóng đậu trong miền bản cung. Kiếp-Không ở đó mang lại sự bần cùng. Với Lộc và Tồn, cung tồn tại trong sự giàu có và thịnh vượng. Âm-Dương, Xương-Khúc, Lộc-Tồn tạo thành cột mạch của cuộc sống. Miếu thì thong thả, hãm thì công phu. Liêm-Cự lại phải bàn, Ngoại tuần mới hoàn Diêm la. Việt-Khôi-Tả-Hữu-Quyền-Khoa, Lộc-Tham-Tiểu Vượn làm thụ phụôi.

Quan Lộc Cung

Năm là Quan Lộc Cung. Thái Dương-Xương-Khúc sinh sống ở cung này. Tường rồng ánh sáng mọi ngày đêm, nhìn thấy số ấy là tốt hoặc lạc thường. Kính xem quan lộc nơi này để biết sống lạc quan hơn.

Điền Trạch Cung

Bốn là Điền Trạch Cung. Phủ-Vi-Đế Vượng, Thiên Đồng-Khúc-Xương, Tả-Hữu-Kỷ. Không gặp sao chính diệu- Thiên Không chiếm vị trí. Tham Lang tổ nghiệp phá tan, tạo ra sự thành công mới.

Công thức Phú Cho Cung

Sáu là Nô Bộc Cung. Âm-Dương-Quyền-Lộc-Tồn-Tiếu cùng hòa trong miền bản cung. Khúc-Xương-Tả-Hữu-Việt-Khôi-Khoa-Quyền đều sinh sống trong miền Trường Sinh. Hãm Địa và hãm Âm tương khắc, sự khắc phụ đã hoàn thành. Cống tiền khó khăn đối với ai có số này.

Cung Thiên Di

Bảy là Cung Thiên Di. Lộc Tồn-Hóa Lộc tốt lành hòa hợp. Vũ-Lương-Cự cũng rất tốt. Nhưng gặp Sát thì khó hòa hợp.

Cung Tài Bạch

Tám là Cung Tài Bạch. Vũ-Lộc-Thiên Mã tốt lành. Tử-Phủ gặp sẽ tốt. Khúc-Xương-Tả-Hữu cùng có nhiều tài năng. Lộc Tồn-Hóa Lộc giàu sang trăm đường.

Cung Tử Tức

Chín là Cung Tử Tức. Triệt-Không là sự hiện diện trong miền Cung. Hoặc Địa-Kiếp-Thiên Không không nhiều.

Cung Phu Thê

Mười một là Cung Phu Thê, sự phùng Thái Dương đối với Thái âm. Âm phùng Hao Tú tạo sự đồng ý và hòa hợp.

Cung Huynh Đệ

Mười hai là Cung Huynh Đệ, nơi anh em gặp nhau. Triệt-Không trong miền Cung. Tướng Quân, Lộc, Mã nhiều.

Thông qua việc nghiên cứu tử vi, chúng ta có thể khám phá vận mệnh của chúng ta và hiểu rõ hơn về bản thân mình. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng tử vi chỉ là một công cụ tham khảo, chúng ta vẫn là người có thể thay đổi và kiểm soát cuộc sống của mình.