Xem tuổi xông nhà năm 2024 cho gia chủ tuổi Mùi đạt đỉnh cao sự nghiệp, tiền tiêu không đếm xuể

Xem tuoi xong nha nam 2024 cho gia chu tuoi Mui

I. Chi tiết xem tuổi xông nhà năm 2024 cho gia chủ tuổi Mùi

Các tuổi Mùi cần xem và lựa chọn tuổi xông nhà Tết này gồm các tuổi Kỷ Mùi, Đinh Mùi, Tân Mùi, Ất Mùi và Quý Mùi, tương ứng với các năm sinh 1979, 1967, 1991, 1955, 1943, 2003. Với các năm sinh khác, quý bạn tuổi Mùi có thể tra cứu trực tiếp tại mục: Xông đất.

1. Xem tuổi xông nhà năm 2024 cho gia chủ Kỷ Mùi 1979

 • Tuổi TỐT nên chọn: Kỷ Hợi 1959 (Tốt), Đinh Hợi 1947 (Tốt), Kỷ Dậu 1969 (Tốt), Kỷ Mão 1999 (Tốt), Mậu Thân 1968 (Khá), Tân Mão 1951 (Khá), Nhâm Tý 1972 (Khá), Canh Thân 1980 (Khá), Tân Dậu 1981 (Khá), Kỷ Tỵ 1989 (Khá).
 • Tuổi XẤU nên tránh: Giáp Thìn 1964 (Xấu), Giáp Ngọ 1954 (Xấu), Kỷ Sửu 1949 (Xấu), Tân Hợi 1971 (Xấu), Giáp Tý 1984 (Xấu), Nhâm Thân 1992 (Xấu), Bính Ngọ 1966 (Xấu), Giáp Dần 1974 (Xấu), Bính Tý 1996 (Xấu), Ất Dậu 1945 (Xấu).

Xem tuoi xong nha nam 2024 cho Ky Mui 1979

Chi tiết về mức độ đánh giá Tốt – Xấu, xem tại: Xem tuổi xông đất 2024 cho tuổi Kỷ Mùi

2. Xem tuổi xông nhà năm 2024 cho gia chủ Đinh Mùi 1967

 • Tuổi TỐT nên chọn: Kỷ Hợi 1959 (Tốt), Nhâm Tý 1972 (Tốt), Nhâm Ngọ 2002 (Tốt), Canh Thân 1980 (Khá), Kỷ Tỵ 1989 (Khá), Tân Mão 1951 (Khá), Tân Dậu 1981 (Khá), Canh Dần 1950 (Khá), Nhâm Thân 1992 (Khá), Đinh Hợi 1947 (Trung bình).
 • Tuổi XẤU nên tránh: Ất Tỵ 1965 (Xấu), Mậu Tý 1948 (Xấu), Giáp Dần 1974 (Xấu), Mậu Ngọ 1978 (Xấu), Kỷ Mùi 1979 (Xấu), Quý Hợi 1983 (Xấu), Bính Dần 1986 (Xấu), Tân Mùi 1991 (Xấu), Đinh Mùi 1967 (Xấu), Bính Thìn 1976 (Xấu).

Xem tuoi xong nha nam 2024 cho Dinh Mui 1967

Chi tiết về mức độ đánh giá Tốt – Xấu, xem tại: Xem tuổi xông đất 2024 cho tuổi Đinh Mùi

3. Xem tuổi xông nhà năm 2024 cho gia chủ Tân Mùi 1991

 • Tuổi TỐT nên chọn: Bính Thân 1956 (Khá), Kỷ Dậu 1969 (Khá), Kỷ Mão 1999 (Khá), Đinh Hợi 1947 (Khá), Kỷ Hợi 1959 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá), Bính Dần 1986 (Khá), Ất Hợi 1995 (Khá), Canh Tý 1960 (Trung bình), Đinh Dậu 1957 (Trung bình).
 • Tuổi XẤU nên tránh: Bính Ngọ 1966 (Xấu), Ất Mùi 1955 (Xấu), Giáp Thân 1944 (Xấu), Bính Tý 1996 (Xấu), Giáp Tuất 1994 (Xấu), Quý Mùi 2003 (Xấu), Ất Dậu 1945 (Xấu), Giáp Dần 1974 (Xấu), Ất Mão 1975 (Xấu), Quý Hợi 1983 (Xấu).

Xem tuoi xong nha nam 2024 cho Tan Mui 1991

Chi tiết về mức độ đánh giá Tốt – Xấu, xem tại: Xem tuổi xông đất 2024 cho tuổi Tân Mùi

4. Xem tuổi xông nhà năm 2024 cho gia chủ Ất Mùi 1955

 • Tuổi TỐT nên chọn: Đinh Hợi 1947 (Tốt), Canh Tý 1960 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá), Kỷ Dậu 1969 (Khá), Canh Ngọ 1990 (Khá), Kỷ Mão 1999 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Mậu Dần 1998 (Khá), Kỷ Hợi 1959 (Trung bình), Giáp Thân 1944 (Trung bình).
 • Tuổi XẤU nên tránh: Nhâm Dần 1962 (Xấu), Ất Tỵ 1965 (Xấu), Quý Tỵ 1953 (Xấu), Mậu Tý 1948 (Xấu), Mậu Ngọ 1978 (Xấu), Bính Dần 1986 (Xấu), Quý Mão 1963 (Xấu), Ất Mùi 1955 (Xấu), Nhâm Thìn 1952 (Xấu), Kỷ Mùi 1979 (Xấu).

Xem tuoi xong nha nam 2024 cho At Mui 1955

Chi tiết về mức độ đánh giá Tốt – Xấu, xem tại: Xem tuổi xông đất 2024 cho tuổi Ất Mùi

5. Xem tuổi xông nhà năm 2024 cho gia chủ Quý Mùi 1943, 2003

 • Tuổi TỐT nên chọn: Kỷ Hợi 1959 (Khá), Bính Thân 1956 (Khá), Ất Hợi 1995 (Khá), Tân Mão 1951 (Trung bình), Đinh Dậu 1957 (Trung bình), Nhâm Tý 1972 (Trung bình), Canh Thân 1980 (Trung bình), Tân Dậu 1981 (Trung bình), Đinh Mão 1987 (Trung bình), Kỷ Tỵ 1989 (Trung bình).
 • Tuổi XẤU nên tránh: Đinh Mùi 1967 (Xấu), Giáp Thìn 1964 (Xấu), Quý Tỵ 1953 (Xấu), Tân Mùi 1991 (Xấu), Mậu Dần 1998 (Xấu), Tân Hợi 1971 (Xấu), Quý Sửu 1973 (Xấu), Mậu Thìn 1988 (Xấu), Nhâm Thân 1992 (Xấu), Giáp Tuất 1994 (Xấu).

Xem tuoi xong nha nam 2024 cho Quy Mui

Chi tiết về mức độ đánh giá Tốt – Xấu, xem tại: Xem tuổi xông đất 2024 cho tuổi Quý Mùi

II. Chọn tuổi xông nhà năm 2024 cho gia chủ tuổi Mùi theo cách khác

Trong trường hợp gia chủ tuổi Mùi không chọn được tuổi xông đất năm 2024 phù hợp theo cách trên thì có thể tham khảo một trong hai cách đơn giản dưới đây.

1. Dựa vào Thập bát cục năm 2024

Xem tuổi xông nhà năm 2024 cho gia chủ tuổi Mùi theo phương pháp Thập Bát cục năm 2024 là cách xem theo Kinh dịch, sẽ không giống các cách xem xét thông thường khác. Phương pháp này chủ yếu dựa vào mục đích chính mà chủ nhà muốn gửi gắm tới người tới xông đất, ví dụ cầu tiền bạc, con cái hay tình duyên…

 • Cầu công việc thuận lợi, dễ thăng quan tiến chức, học hành tấn tới, thi cử đỗ đạt: Chọn các tuổi Nhâm Tuất 1982, Nhâm Dần 2022 tới xông đất Tết này.
 • Cầu tiền tài nhiều, làm ăn kinh doanh phát đạt: Chọn các tuổi Tân Tị 1941, Ất Dậu 1945, Đinh Hợi 1947, Mậu Ngọ 1978, Ất Hợi 1995, Canh Thìn 2000, Tân Mão 2011 tới xông nhà đầu năm.
 • Cầu riêng cho môi giới, buôn bán bất động sản thuận lợi: Chọn các tuổi Bính Tý 1936, Quý Mùi 1943, Tân Hợi 1971, Giáp Tý 1984, Đinh Mão 1987, Mậu Dần 1998 tới xông nhà đầu năm Giáp Thìn.
 • Cầu quý nhân vượng, gặp nhiều may mắn, được người tốt trợ giúp lúc khó khăn: Chọn các tuổi Canh Tuất 1970, Quý Hợi 1983, Canh Dần 2010 tới xông nhà.
 • Cầu chăn nuôi trồng trọt thuận lợi, đất đai không ngừng gia tăng: Chọn các tuổi Nhâm Ngọ 1942, Kỷ Sửu 1949, Giáp Thìn 1964, Đinh Mùi 1967, Ất Mùi 2015 tới xông đất.
 • Cầu cưới hỏi, hôn nhân tốt đẹp, sinh con thuận lợi, thêm người thêm của: Chọn các tuổi Ất Mão 1975, Bính Thìn 1976, Canh Thân 1980, Nhâm Ngọ 2002, Kỷ Sửu 2009 tới xông đất.

2. Dựa vào mối quan hệ Xung – Hợp giữa Địa chi đơn giản

Dựa vào mối quan hệ Xung – Hợp giữa Địa chi gia chủ tuổi Mùi và người tới xông nhà là cách đơn giản, không cầu kỳ, dễ tìm được người tới xông nhà phù hợp.

Xét về quan hệ Xung – Hợp về mặt Địa chi, chủ nhà tuổi Mùi có thể tìm người có tuổi Tam Hợp, Lục Hợp với tuổi của mình, tránh các tuổi Tứ hành xung (Tương xung) hay Tương Phá là được.

Theo cách này, các tuổi hợp xông nhà Tết Giáp Thìn 2024 với tuổi Mùi gồm các tuổi Ngọ, Hợi và Mão.

Lưu ý: Có thể kết hợp nhiều cách xem tuổi xông nhà năm 2024 cho gia chủ tuổi Mùi để lựa chọn được người phù hợp nhất theo đúng ý nguyện bản thân.

Xem tuổi xông nhà năm 2024 cho 12 con giáp: