Những tháng tốt nhất để làm nhà năm 2024: Hướng dẫn để cả năm phát lộc

Spread the love

Bên cạnh việc xem tuổi và bản mệnh, lựa chọn tháng lành tháng tốt để làm nhà cũng rất quan trọng. Theo quan niệm phong thủy, từng tháng trong năm mang đến sự khác biệt về năng lượng và tác động tới môi trường xung quanh. Vì vậy, khởi công xây dựng trong tháng tốt không chỉ giúp đảm bảo tiến độ công trình, tránh gặp phải những trở ngại và khó khăn không đáng có, mà còn tạo nên một tương lai may mắn và thịnh vượng cho gia chủ.

Tháng tốt để làm nhà theo tuổi

Trong phong thủy nhà ở, ngày giờ Hoàng đạo và có nhiều cát tinh được coi là lựa chọn lý tưởng để xây sửa nhà. Những ngày này có năng lượng thuận lợi và mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ. Trái lại, bạn nên tránh những ngày Tam Nương, Thổ Tú, Không Phòng, Dương Công Kỵ Nhật,…

Dưới đây là tháng tốt nhất để động thổ làm nhà cho từng tuổi:

Tuổi Thân, Tý, Thìn

 • Tháng Giêng (4/2/2024 đến 4/3/2024 Dương lịch)
 • Tháng 5 (5/6/2024 đến 5/7/2024)
 • Tháng 8 (7/9/2024 đến 7/10/2024)
 • Tháng 10 (7/11/2024 đến 5/12/2024)
 • Tháng 11 (6/12/2024 đến 4/1/2025)
 • Tháng Chạp (5/1/2025 đến 2/2/2025)

Tuổi Tỵ, Dậu, Sửu

 • Tháng 5 (5/6/2024 đến 5/7/2024 Dương lịch)
 • Tháng 6 (6/7/2024 đến 6/8/2024)
 • Tháng 7 (7/8/2024 đến 6/9/2024)
 • Tháng 8 (7/9/2024 đến 7/10/2024)
 • Tháng 9 (8/10/2024 đến 6/11/2024)
 • Tháng 10 (7/11/2024 đến 5/12/2024)

Tuổi Dần, Ngọ, Tuất

 • Tháng 2 (5/3/2024 đến 3/4/2024 Dương lịch)
 • Tháng 3 (4/4/2024 đến 4/5/2024)
 • Tháng 4 (5/5/2024 đến 4/6/2024)
 • Tháng 5 (5/6/2024 đến 5/7/2024)
 • Tháng 6 (6/7/2024 đến 6/8/2024)
 • Tháng Chạp (5/1/2025 đến 2/2/2025)

Tuổi Hợi, Mão, Mùi

 • Tháng Giêng (4/2/2024 đến 4/3/2024 Dương lịch)
 • Tháng 2 (5/3/2024 đến 3/4/2024)
 • Tháng 3 (4/4/2024 đến 4/5/2024)
 • Tháng 9 (8/10/2024 đến 6/11/2024)
 • Tháng 11 (6/12/2024 đến 4/1/2025)
 • Tháng Chạp (5/1/2025 đến 2/2/2025)

Lịch tốt để xây nhà trong năm 2024

Dưới đây là một số ngày tốt để xây nhà trong năm 2024:

Tháng 1/2024

 • 1/1/2024 (10/2/2024 Dương lịch)
 • 9/1/2024 (18/2/2024 Dương lịch)
 • 10/1/2024 (19/2/2024 Dương lịch)
 • 16/1/2024 (25/2/2024 Dương lịch)
 • 19/1/2024 (28/2/2024 Dương lịch)
 • 28/1/2024 (8/3/2024 Dương lịch)

Tháng 2/2024

 • 1/2/2024 (10/3/2024 Dương lịch)
 • 6/2/2024 (15/3/2024 Dương lịch)
 • 10/2/2024 (19/3/2024 Dương lịch)
 • 25/2/2024 (3/4/2024 Dương lịch)
 • 30/2/2024 (8/4/2024 Dương lịch)

Tháng 3/2024

 • 2/3/2024 (10/4/2024 Dương lịch)
 • 12/3/2024 (20/4/2024 Dương lịch)
 • 15/3/2024 (23/4/2024 Dương lịch)
 • 19/3/2024 (27/4/2024 Dương lịch)
 • 24/3/2024 (2/5/2024 Dương lịch)
 • 26/3/2024 (4/5/2024 Dương lịch)

Tháng 4/2024

 • 4/4/2024 (11/5/2024 Dương lịch)
 • 11/4/2024 (18/5/2024 Dương lịch)
 • 12/4/2024 (19/5/2024 Dương lịch)
 • 15/4/2024 (22/5/2024 Dương lịch)
 • 16/4/2024 (23/5/2024 Dương lịch)
 • 21/4/2024 (28/5/2024 Dương lịch)
 • 28/4/2024 (4/6/2024 Dương lịch)

Tháng 5/2024

 • 1/5/2024 (6/6/2024 Dương lịch)
 • 25/5/2024 (30/6/2024 Dương lịch)

Tháng 6/2024

 • 2/6/2024 (7/7/2024 Dương lịch)
 • 8/6/2024 (13/7/2024 Dương lịch)
 • 9/6/2024 (14/7/2024 Dương lịch)
 • 20/6/2024 (25/7/2024 Dương lịch)
 • 21/6/2024 (26/7/2024 Dương lịch)

Tháng 7/2024

 • 2/7/2024 (5/8/2024 Dương lịch)
 • 11/7/2024 (14/8/2024 Dương lịch)
 • 17/7/2024 (20/8/2024 Dương lịch)
 • 20/7/2024 (23/8/2024 Dương lịch)
 • 26/7/2024 (29/8/2024 Dương lịch)

Tháng 8/2024

 • 2/8/2024 (4/9/2024 Dương lịch)
 • 9/8/2024 (11/9/2024 Dương lịch)
 • 10/8/2024 (12/9/2024 Dương lịch)
 • 21/8/2024 (23/9/2024 Dương lịch)
 • 26/8/2024 (28/9/2024 Dương lịch)

Tháng 9/2024

 • 6/9/2024 (8/10/2024 Dương lịch)
 • 9/9/2024 (11/10/2024 Dương lịch)
 • 10/9/2024 (12/10/2024 Dương lịch)
 • 12/9/2024 (14/10/2024 Dương lịch)
 • 17/9/2024 (19/10/2024 Dương lịch)
 • 29/9/2024 (31/10/2024 Dương lịch)

Tháng 10/2024

 • 9/10/2024 (9/11/2024 Dương lịch)
 • 12/10/2024 (12/11/2024 Dương lịch)
 • 24/10/2024 (24/11/2024 Dương lịch)

Tháng 11/2024

 • 8/11/2024 (8/12/2024 Dương lịch)
 • 10/11/2024 (10/12/2024 Dương lịch)
 • 15/11/2024 (15/12/2024 Dương lịch)
 • 20/11/2024 (20/12/2024 Dương lịch)
 • 26/11/2024 (26/12/2024 Dương lịch)

Tháng 12/2024

 • 4/12/2024 (3/1/2025 Dương lịch)
 • 10/12/2024 (9/1/2025 Dương lịch)
 • 11/12/2024 (10/1/2025 Dương lịch)
 • 16/12/2024 (15/1/2025 Dương lịch)
 • 28/12/2024 (27/1/2025 Dương lịch)

Chọn tháng tốt nhất để làm nhà là một bước quan trọng, nhưng gia chủ cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố khác nhau như tuổi, bản mệnh, vị trí và phong thủy. Chỉ khi tất cả những yếu tố này được đồng thuận và hòa hợp với nhau, gia đình mới có thể hưởng thụ một cuộc sống trọn vẹn và phát lộc trong ngôi nhà mới.

Theo PV