Tứ Sát Tinh trong Tử Vi Đẩu Số

Tức Sát Tinh

Tài liệu được biên soạn bởi Thầy Nguyễn Việt Kiên!

Trong Tử Vi Đẩu Số có một sự tồn tại mà khiến cho ai cũng cảm thấy sợ hãi vì sự ảnh hưởng của nó đến vận mệnh, đó là Tứ Sát Tinh.

Sát Tinh Là Gì?

Đúng theo tên gọi của nó, sát tinh là những ngôi sao mang theo tính chất sát phát, gây ra những hậu quả khôn lường, phá hoại mức độ cao và còn có nguy cơ mang theo thương hại hoặc tử vong.

Sát tinh chia theo nhóm có thể phân biệt là Lục Sát Tinh, Tứ Sát Tinh hoặc các sát tinh yếu hơn như Kiếp Sát, Tai Sát, Nguyệt Sát, Âm Sát v.v.

Tứ Sát Tinh Là Gì?

Tứ Sát Tinh là bốn sao Sát tinh có mức độ tàn phá khủng khiếp nhất tồn tại trong Tử Vi Đẩu Số. Tứ Sát tinh bao gồm sao Kình Dương, sao Đà La, sao Hỏa Tinh và sao Linh Tinh.

Giới Thiệu về Tứ Sát Tinh

Kình Dương là con dao lớn; Đà La là vướng víu cùng do dự; Hỏa tinh là một vốc lửa, bùng cháy hầu như toàn bộ; Linh tinh là con dao nhỏ.

Kình Dương và Đà La hội tại bản mệnh bàn cùng Đại tiểu Lưu niên mệnh bàn xuất hiện, mà còn là vị trí của bốn loại bàn khác nhau xuất hiện.

Chỉ có Hỏa tinh và Linh tinh đặc biệt nhất, chỉ hội tại bản mệnh bàn xuất hiện. Cùng lắm sẽ vì là quan hệ điệp cung, xuất hiện tại trên Đại tiểu hạn và Lưu niên vận hạn bàn.

Căn cứ thuyết pháp của Đại Canh lão sư, chúng ta có thể từ khái niệm cụm cung vị của Tam phương Tứ chính đến khán, có nhiều hay ít Sát tinh và Kị, tiến tới phán đoán trạng thái khỏe mạnh của cung vị này.

Dạng này sẽ có năm loại tình huống.

Để có thể hiểu thêm về nội dung các sát tinh trong Tử Vi, các bạn có thể tham khảo thêm trong bài viết các sao trong Tử Vi nhé!

Năm loại tình huống và mức độ ảnh hưởng của Tứ Sát tinh

  1. Từ góc độ Tam phương Tứ chính đến khán, đều không có Sát Kị, này tựu tính là rất bình an, trạng thái rất an ổn.
  2. Nếu như có một cái Sát tinh, hoặc một cái Kị, đó cũng tính còn tốt. Trái lại có thời gian có thể là động lực cho chính mình nỗ lực, ví dụ như Kình Dương là không dao động, lực lượng thường xung trước đó, Hỏa tinh là lực bạo phát, Đà La có đặc chất của đi sâu nghiên cứu, Linh tinh có đặc chất của kỹ càng tỉ mỉ.
  3. Nếu như có hai cái Sát kị, không tại cùng một cung vị, vấn đề đó cũng không lớn, chỉ là có chút làm phiền. Như là toàn bộ tại cùng một cái cung vị, trừ phi Chính tinh bên trong cung vị là sao Thiên Phủ hoặc sao Thiên Lương, bằng không cung vị này tính là phá hoại mất rồi.
  4. Nếu như cụm Tam phương Tứ chính thêm lên đến có ba cái Sát kị, đó là cái cung vị này cũng rất không đẹp, tựu tính là sao Thiên Phủ so sánh khá là không sợ Sát tinh cũng một dạng rất thảm. Như là ba cái đều tập trung tại cùng một cung vị, hoặc nói là quan hệ của cung vị chủ cùng đối cung, ví dụ như cung Mệnh theo cung Thiên Di có quan hệ đối cung, dạng này hai cái cung vị có thể nói đều đã hủy.
  5. Nếu như cụm Tam phương Tứ chính thêm lên đến có bốn cái Sát kị, vậy cung này đại khái tựu là cuộc đời thử thách lớn nhất.

Nói ngắn gọn, có thể đi qua Sát tinh và Kị vị trí sở tại, tính toán cung vị Tam phương Tứ chính có vài cái Sát kị, tựu có thể hiểu cái cung vị đó xấu nhất.

Chỉ sắp xếp một Bản mệnh bàn, Tiểu hạn mệnh bàn và Tiểu hạn mệnh bàn ba tấm, làm điệp cung, đều đem Sát tinh và Kị đặt trên, tiếp đó khán cung vị đó của Tiểu hạn mệnh bàn và Bản mệnh bàn một cái nát nhất, tựu là chúng ta Tiểu hạn năm sự tình cần chú ý.

Căn cứ thuyết pháp của Đại Canh lão sư, Tiểu hạn và Lưu niên toàn bộ là thời gian trong một năm, vì vậy nếu như dùng đến Tiểu hạn, tựu có thể không dùng Lưu niên, đã dùng Lưu niên, tựu có thể không dùng Tiểu hạn, hai cái chọn một mặt dự đoán sự tình trong một năm cần chú ý tựu có thể rồi.

Ví dụ cụ thể về sự ảnh hưởng của Tứ Sát Tinh

Sát kị trong Bản mệnh bàn của Tôi cùng Đại Tiểu hạn Lưu niên mệnh bàn

Ví dụ Tứ Sát tinh

Hình 1: Sơ đồ ví dụ về Tứ Sát tinh ảnh hưởng đến Lưu Niên

Lấy cung Quan Lộc của Lưu niên đến khán, cần khán vận thế công tác của năm Tân Sửu, cung Quan Lộc Lưu niên có một cái Hỏa Tinh của cung Quan Lộc bản mệnh; cung đối là cung Phu thê Lưu niên không có Sát Kị, Tam phương Tứ chính ngoài hai cái cung Mệnh Lưu niên và cung Tài Bạch Lưu niên, cung Mệnh Lưu niên có một cái Đà La, cung Tài Bạch Lưu niên có một cái Lộc Tồn, vừa vặn hai cái Sát tinh, tuy nhiên vấn đề không lớn, nhưng cũng không là nói không có vấn đề. Tốt là tại còn có một cái Lộc Tồn, hoặc dù cho không có tìm đến công việc ổn định, khả năng còn là sẽ có ít tiền nợ cũng có thể.

Mặt khác, Tôi giống như còn không có đem Hóa Kị của Tiểu hạn và Lưu niên sắp xếp lên, cùng lắm chỉ có Lộc Dương Đà cùng với Sát tinh của Bản mệnh bàn sắp xếp lên. Còn có một vài thứ nữa.

Đúng rồi, cung Mệnh của bản mệnh bàn còn thêm bớt một cái Sát tinh gọi là Linh tinh, dạng này một mặt, bên trong cụm Tam phương Tứ chính cung Quan Lộc Lưu niên của ta, cần phải là ba cái Sát tinh, phân biệt là Hỏa tinh, Đà la và Linh tinh.

Duy nhất có thể khuyên giải là, ba Sát tinh này không có tại cung đối, nhưng cũng không quá tốt đẹp rồi.

Tôi còn không có tham khảo Chính tinh bên trong cung vị, tổng thể từ cung vị và quan hệ Sát Kị đi khán mà thôi.

Tìm hiểu về các sao trong Tứ Sát Tinh

  • Luận Giải Sao Kình Dương
  • Luận Giải Sao Đà La
  • Luận Giải Sao Hỏa Tinh
  • Luận Giải Sao Linh Tinh

Tìm hiểu về các nội dung có liên quan:

  • lục sát tinh