Địa lý Lạc Việt

Nội dung bài viết này sẽ tập trung vào những giá trị đích thực của thuyết Âm Dương Ngũ hành nhân danh nền văn hiến Việt. Thuyết Âm Dương Ngũ hành (phục hồi nhân danh nền văn hiến Việt) là một lý thuyết khoa học và thống nhất, đáp ứng tất cả các tiêu chí khoa học và những gì con người mong muốn.

I. Mô tả sự khởi nguyên của vũ trụ

Trong bản văn chữ Hán, nói về khởi nguyên của vũ trụ: “Thái cực sinh lưỡng nghi; lưỡng nghi sinh Tứ tượng. TỨ TƯỢNG SINH BÁT QUÁI.” Nhưng nhân danh nền văn hiến Việt, chúng ta sẽ nói: “Thái cực sinh lưỡng nghi; lưỡng nghi sinh Tứ tượng. TỨ TƯỢNG BIẾN HÓA VÔ CÙNG.”

II. Nội hàm khái niệm Âm Dương

Theo bản văn chữ Hán, không có định nghĩa về nội hàm khái niệm Âm Dương, dẫn đến nhầm lẫn. Nhân danh nền văn hiến Việt, Âm Dương là một cặp phạm trù thuộc về sự nhận thức tổng hợp của con người. Trong nội hàm của phạm trù Âm Dương, mô tả sự phân biệt mọi trạng thái tồn tại của vật chất, từ nhỏ nhất đến lớn nhất. Âm Dương cũng áp dụng cho các sự kiện phi vật thể và hiện tượng trong quan hệ xã hội.

III. Nội hàm khái niệm Ngũ hành

Trong tiếng Hán, khái niệm mô tả Ngũ hành là năm dạng vật chất gồm: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Nhưng trong tiếng Việt, khái niệm Ngũ hành mô tả năm tổ hợp phân loại của mọi trạng thái vận động và tương tác của vật chất trong vũ trụ. Trong tiếng Việt, các từ mô tả Ngũ Hành được hình tượng bằng các từ: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

IV. Bản thể cấu trúc thuyết Âm Dương Ngũ hành (ADNH)

Trong lịch sử văn minh Hán, thuyết Âm Dương Ngũ hành không được coi là một học thuyết chính thống. Chỉ có học thuyết Âm Dương Ngũ hành và bát quái được coi là nhất quán, hoàn chỉnh và thống nhất. Trong toàn bộ lịch sử văn minh Hán, không có một triều đại nào coi thuyết ADNH là một học thuyết chính thống. Cho đến nay, không có đủ chứng cứ để xác định thuyết ADNH đã ra đời vào thời điểm nào trong lịch sử dân tộc Hán.

V. Nguyên lý căn để, quyết định mọi phương pháp ứng dụng của thuyết ADNH trong mọi lĩnh vực

Nguyên lý căn để của thuyết ADNH là Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà Đồ, quyết định mọi phương pháp ứng dụng thuộc về nền văn minh Đông phương. Bảng Lục Thập hoa giáp lưu truyền trong cổ thư chữ Hán đã sai khi được sắp xếp theo chiều vận hành “NGƯỢC KIM ĐỒNG HỒ”, của chính đồ hình Hà Đồ.

VI. Bản thể cấu trúc và bí ẩn của LẠC THƯ HOA GIÁP

Bảng Lục Thập hoa giáp mô tả bản mệnh của mỗi con người theo chu kỳ 60 năm. Tuy nhiên, căn cứ vào đâu để có một sự phối hợp Can Chi thành vận khí mỗi năm và lập thành bản mệnh mỗi con người như vậy là một điều bí ẩn đã tồn tại hàng ngàn năm qua. Phong thuỷ gia Thiên Sứ đã phát hiện rằng bảng Lục Thập hoa giáp của Hàn đã sai và đã hiệu chỉnh lại nhân danh nền văn hiến Việt thành bảng LẠC THƯ HOA GIÁP.

Hai bảng Lục Thập hoa giáp (của Hàn) và LẠC THƯ HOA GIÁP (nhân danh nền văn hiến Việt) phủ định lẫn nhau, điều này có nghĩa là nếu bảng LẠC THƯ HOA GIÁP đúng thì bảng Lục Thập hoa giáp của Hàn là sai. Việc hiểu rõ điều này đã giúp phát hiện nội dung bí ẩn và hiệu chỉnh lại bảng Lục Thập hoa giáp theo đúng nguyên lý của nền văn hiến Việt.

Đến đây, chúng ta đã thấy rõ những điểm khác biệt giữa bảng LẠC THƯ HOA GIÁP và Lục Thập hoa giáp của Hàn. Phân tích và hiểu rõ những khác biệt này sẽ giúp chúng ta thấy được giá trị thực của nền văn minh Đông phương và phương pháp ứng dụng của thuyết Âm Dương Ngũ hành.