Phá Quân ở cung tài bạch: Cẩm nang về việc tìm nguồn tiền tài mới

Cung tài bạch

Nếu bạn đang tìm kiếm sự giàu có và thành công trong cuộc sống, việc tìm ra nguồn tiền tài mới là một yếu tố quan trọng không thể bỏ qua. Trong tử vi, có một cung tên là cung tài bạch, và công việc của nó là phá quân – tìm ra những cơ hội mới để kiếm tiền. Nhưng phá quân không chỉ đơn giản là những người không giỏi quản lí tài chính, mà còn có tính chất đặc biệt khác với người bình thường.

Cung tài bạch và Phá Quân

Cung tài bạch có tính chất tương tự như Phá Quân. Tuy nhiên, điểm khác biệt là cung tài bạch là một cơ hội có sẵn, nhưng không phổ biến. Ngược lại, Phá Quân là người tự tìm ra cơ hội. Người có Phá Quân trong tử vi thường có khả năng tìm ra nguồn tiền tài từ nhiều phương diện khác nhau.

Các yếu tố liên quan đến Phá Quân

Phá Quân thường ưa đồng cung với Hỏa Tinh, và chủ yếu là về hoạnh phát. Tuy nhiên, tính chất hoạnh phát này khác với cục “Hỏa Tham” hay “Linh Tham”. Tiền của Phá Quân đến từ việc tự tìm ra nguồn tiền tài mới, trong khi tiền của Tham Lang có được là một cách bất ngờ. Phá Quân thường tìm kiếm sự kết hợp với Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc. Khi bản thân có Phá Quân Hóa Lộc, người ta thường sẽ làm nhiều công việc để kiếm tiền, và thu nhập cũng tăng lên đáng kể.

Chuyển biến nghề nghiệp và tài chính

Phần lớn những người có Phá Quân thủ cung tài bạch sẽ phải trải qua sự chuyển biến trong nghề nghiệp trước khi đạt được sự giàu có. Dù gặp các sao sát, kị, sau khi chuyên nghề, tình hình sẽ cải thiện. Tuy nhiên, nếu gặp “Lộc Quyền Khoa hội”, sự chuyển biến sẽ xảy ra đột ngột. Vì vậy, khi có Phá Quân Hóa Lộc hoặc gặp “Lộc Quyền Khoa hội”, rất ưa gặp Thiên Khôi, Thiên Việt để có nhiều cơ hội trong cuộc đời.

Hạn chế của Phá Quân

Phá Quân có cùng cung với Kình Dương, cũng có tính chất hoạnh phát. Tuy nhiên, hoạnh phát này liên quan đến tranh đoạt và gây ra bất hòa, tranh chấp lớn. Nếu không có các sao không, kiếp, hình, hao, sẽ mất tiền nhanh chóng. Ngoài ra, nếu gặp các sao sát, kị, không, kiêp, sẽ phá tài cực lớn và thường thường việc sắp thành lại thất bại.

Thành công và thất bại của Phá Quân

Phá Quân thủ cung tài bạch thường chủ về phá tan trước khi hưng phát sau. Tuy nhiên, nếu không có cát hóa và sao cát hội, và gặp sát tinh, sau khi phá tán và thất bại, khôi phục lại thành công cũng rất khó. Nếu Phá Quân có Vũ Khúc Hóa Kị, thường cảm thấy thiếu năng lực tài chính và càng phá tán nhanh hơn.

Phá Quân ở các cung khác nhau

Phá Quân ở hai cung Tí hoặc Ngọ, đối cung là “Liêm Trinh, Thiên Tướng”, rất ưa Liêm Trinh Hóa Lộc. Khi có Phá Quân ở hai cung Dần hoặc Thân, đối cung là “Vũ Khúc, Thiên Tướng”, nếu Vũ Khúc Hóa Kị, sẽ gặp nhiều khó khăn và phá sạch tổ nghiệp trước khi xây dựng sự nghiệp mới.

Phá Quân ở hai cung Thìn hoặc Tuất là rơi vào “Thiên La, Địa Võng”, đối cung là “Tử Vi, Thiên Tướng”, cần có một lần đột phá mới thành công. Nếu có cát hóa và sao cát, sẽ có danh trước có lợi sau. Tuy nhiên, đáng lưu ý là có thể gặp khó khăn khi có Đà La đồng độ.

Phá Quân ở ba cung Hợi, Tí, Sửu, không nên có Văn Khúc Hóa Kị đồng độ, và khi gặp thêm các sao sát, hình, hao xung hội, sẽ dễ vỡ nợ, phá sản.

Tuy nhiên, nhớ rằng tất cả những điều này chỉ là những hướng dẫn tổng quát dựa trên tử vi. Những quyết định cuối cùng vẫn nằm ở bạn. Chúc bạn may mắn trên con đường tìm nguồn tiền tài mới!

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch