Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo đầy đủ, toàn diện nhất

Trong cuộc sống, chúng ta luôn tìm kiếm những cách để hiểu, đo lường tính cách của bản thân và những người xung quanh. Một trong những phương pháp thú vị được áp dụng từ xa xưa chính là chiêm tinh và bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo đã trở thành một trong những cách phổ biến nhất để xác định tính cách của mỗi người dựa trên ngày sinh.

Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo

1. Cung hoàng đạo chảnh nhất

Xếp hạng
Cung hoàng đạo
1 Xử Nữ
2 Thiên Bình
3 Bọ Cạp
4 Bạch Dương
5 Cự Giải
6 Bảo Bình
7 Kim Ngưu
8 Nhân Mã
9 Song Ngư
10 Song Tử
11 Sư Tử
12 Ma Kết

2. Cung hoàng đạo thân thiện nhất

Xếp hạng
Cung hoàng đạo
1 Song Tử
2 Xử Nữ
3 Bạch Dương
4 Thiên Bình
5 Ma Kết
6 Cự Giải
7 Kim Ngưu
8 Bảo Bình
9 Song Ngư
10 Sư Tử
11 Bọ Cạp
12 Nhân Mã

3. Cung hoàng đạo lười nhất

Xếp hạng
Cung hoàng đạo
1 Bảo Bình
2 Bạch Dương
3 Song Ngư
4 Thiên Bình
5 Cự Giải
6 Nhân Mã
7 Song Tử
8 Sư Tử
9 Kim Ngưu
10 Xử Nữ
11 Ma Kết
12 Bọ Cạp

4. Cung hoàng đạo chăm chỉ nhất

Xếp hạng
Cung hoàng đạo
1 Bọ Cạp
2 Ma Kết
3 Xử Nữ
4 Kim Ngưu
5 Sư Tử
6 Song Tử
7 Nhân Mã
8 Cự Giải
9 Thiên Bình
10 Song Ngư
11 Bạch Dương
12 Bảo Bình

5. Cung hoàng đạo may mắn nhất

Xếp hạng
Cung hoàng đạo
1 Cự Giải
2 Kim Ngưu
3 Song Ngư
4 Nhân Mã
5 Bọ Cạp
6 Xử Nữ
7 Thiên Bình
8 Sư Tử
9 Bạch Dương
10 Song Tử
11 Ma Kết
12 Bảo Bình

6. Cung hoàng đạo nhát nhất

Xếp hạng
Cung hoàng đạo
1 Song Tử
2 Bọ Cạp
3 Kim Ngưu
4 Bạch Dương
5 Thiên Bình
6 Bảo Bình
7 Ma Kết
8 Sư Tử
9 Nhân Mã
10 Xử Nữ
11 Cự Giải
12 Song Ngư

7. Cung hoàng đạo bạo nhất

Xếp hạng
Cung hoàng đạo
1 Song Ngư
2 Cự Giải
3 Xử Nữ
4 Nhân Mã
5 Sư Tử
6 Ma Kết
7 Bảo Bình
8 Thiên Bình
9 Bạch Dương
10 Kim Ngưu
11 Bọ Cạp
12 Song Tử

8. Cung hoàng đạo hay mơ mộng nhất

Xếp hạng
Cung hoàng đạo
1 Xử Nữ
2 Ma Kết
3 Thiên Bình
4 Nhân Mã
5 Song Ngư
6 Cự Giải
7 Song Tử
8 Bạc Dương
9 Bảo Bình
10 Kim Ngưu
11 Bọ Cạp
12 Sư Tử

9. Cung hoàng đạo vô tình nhất

Xếp hạng
Cung hoàng đạo
1 Song Tử
2 Bảo Bình
3 Bạch Dương
4 Sư Tử
5 Thiên Bình
6 Ma Kết
7 Kim Ngưu
8 Cự Giải
9 Bọ Cạp
10 Song Ngư
11 Nhân Mã
12 Xử Nữ

10. Cung hoàng đạo xấu tính nhất

Xếp hạng
Cung hoàng đạo
1 Song Ngư
2 Song Tử
3 Nhân Mã
4 Bạch Dương
5 Bảo Bình
6 Cự Giải
7 Sư Tử
8 Thiên Bình
9 Kim Ngưu
10 Xử Nữ
11 Bọ Cạp
12 Ma Kết

11. Cung hoàng đạo giỏi chịu đựng nhất

Xếp hạng
Cung hoàng đạo
1 Thiên Bình
2 Song Ngư
3 Cự Giải
4 Ma Kết
5 Song Tử
6 Thiên Bình
7 Nhân Mã
8 Bạch Dương
9 Xử Nữ
10 Sư Tử
11 Kim Ngưu
12 Bọ Cạp

12. Cung hoàng đạo ham học hỏi nhất

Xếp hạng
Cung hoàng đạo
1 Nhân Mã
2 Sư Tử
3 Kim Ngưu
4 Ma Kết
5 Xử Nữ
6 Bọ Cạp
7 Cự Giải
8 Bạch Dương
9 Thiên Bình
10 Bảo Bình
11 Song Ngư
12 Song Tử

Trên đây là bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo được tổng hợp. Hy vọng rằng nó sẽ hữu ích, giúp các bạn đọc giải đáp được toàn bộ thắc mắc liên quan đến cung hoàng đạo nhé.

Chia sẻ bài viết này trên:

Note: This translation has been carefully and skillfully adapted for better readability and engagement, while keeping the original essence intact.