150+ Câu Nói Hay Về Sai Lầm Cho Bạn Bài Học Đắt Giá!

  1. Con người có khuynh hướng thổi phồng mọi thứ – trừ sai lầm của chính mình. (Khuyết danh)

Mỗi người đều có xu hướng phóng đại hầu hết mọi thứ – trừ những sai lầm của riêng mình.

  1. Bạn để lỡ nhiều cơ hội vì phạm sai lầm, nhưng đó là một phần của cuộc sống: biết rằng bạn không bị ngăn chặn mãi mãi, và rằng có một mục tiêu mà bạn vẫn có thể vươn đến. (Johnny Cash)

Bạn đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội bằng cách mắc sai lầm, nhưng điều đó là một phần của cuộc sống: bạn biết rằng mình không bị cách biệt mãi mãi, và rằng vẫn còn một mục tiêu bạn có thể đạt được.

  1. Những người thành công luôn không ngừng vận động. Họ có thể phạm sai lầm, nhưng họ không bỏ cuộc. (Conrad Hilton)

Những người đàn ông và phụ nữ thành công luôn tiếp tục tiến lên. Họ mắc lỗi, nhưng họ không bỏ cuộc.

  1. Bạn không bao giờ nên thấy xấu hổ khi thừa nhận mình sai. Việc đó chỉ chứng tỏ rằng bạn sáng suốt hơn ngày hôm qua. (Jonathan Swift)

Bạn không nên cảm thấy xấu hổ khi thừa nhận rằng bạn đã sai. Điều đó chỉ chứng tỏ rằng bạn ngày hôm nay thông minh hơn ngày hôm qua.

  1. Sai lầm thực sự duy nhất là sai lầm mà chúng ta không học được gì từ nó. (Henry Ford)

Sai lầm duy nhất thực sự là sai lầm mà chúng ta không học được gì từ đó.

  1. Bạn không phải kẻ thất bại chừng nào bạn còn không đổ lỗi cho người khác về những sai lầm của mình. (John Wooden)

Bạn không phải là kẻ thất bại cho đến khi bạn bắt đầu đổ lỗi cho người khác về những sai lầm của mình.

  1. Thề không phạm sai lầm rất đơn giản. Tất cả những gì bạn cần làm là thề không có ý tưởng nữa. (Leo Burnett)

Thề không mắc sai lầm rất đơn giản. Bạn chỉ cần thề không còn có ý tưởng nữa.

  1. Khi bạn phạm sai lầm, hãy phản ứng lại bản thân theo cách đầy yêu thương thay vì tự oán trách mình. (Ellie Holcomb)

Khi bạn mắc sai lầm, hãy đối xử với bản thân mình một cách đầy yêu thương thay vì tự trách mình.

ĐỌC THÊM: 99+ Câu Nói Hay Về Lòng Nhân Ái, Danh Ngôn, Ca Dao Tục Ngữ Về Lòng Nhân Ái