Thiên Đồng Thiên Lương Đồng Cung

Thiên Đồng Thiên Lương

Tài liệu được biên soạn bởi Thầy Nguyễn Việt Kiên!

Mệnh Thiên Đồng Thiên Lương là gì?

Mệnh Thiên Đồng Thiên Lương là người có tổ hợp của sao Thiên Đồng và sao Thiên Lương ở trong cung Mệnh. Hai sao này chỉ có thể đồng cung tại cung Dần và cung Thân. Hai sao Thiên Đồng Thiên Lương tọa Mệnh một Phúc một Ấm, bản tính thiện lương, thích giúp đỡ người.

Đặc điểm của Mệnh Thiên Đồng Thiên Lương thế nào?

Sao Thiên Đồng, sao Thiên Lương nhập cung Mệnh, gọi là người Thiên Đồng Thiên Lương tọa Mệnh. Người này bề ngoài ôn hòa, bản tính thiện lương, nhưng nội tâm cố chấp, tính cách cứng rắn, giỏi về ngoại giao, người khác sẽ không đối với họ có lòng phòng bị, họ còn ưa thích chiếu cố người khác, nên thích hợp làm nhân viên ngành phục vụ.

Nhưng Thiên Đồng Thiên Lương giỏi về sự việc che giấu nội tâm bản thân, ưa thích quản sự việc của nhà người khác, việc nhà mình không thích quản, vì cung Phu Thê là sao Cự Môn, nội tâm nhiều thị phi, phối ngẫu khẩu tài tốt, dễ có tranh chấp, phối ngẫu cũng sẽ lảm nhảm. Người có Thiên Đồng Thiên Lương tọa Mệnh, là bề mặt nhìn đến rất dễ nói chuyện, nhưng trên thực tế là người không dễ nói chuyện, vì vậy phiền não khá nhiều.

Tại trong Mệnh bàn Tử Vi Đẩu Số, sao Thiên Lương là một khỏa Ấm tinh; có công năng phùng hung hóa cát, gặp nạn trình tường; tại hai cung Dần, Thân cùng sao Thiên Đồng đồng cung, Thiên Lương là Phúc tinh, phúc ấm tương tự, chủ người này tâm địa thiện lương, cá tính ôn hậu, xử thế tùy hòa, tư tưởng thanh cao, nội hàm tinh tế, bề ngoài tuy hiền lành, nhưng có thể hóa giải rất nhiều khó khăn.

Thiên Đồng Thiên Lương đồng tọa Mệnh, phúc ấm tương tụ, tình tình ôn hòa mà thiện lương, chú trọng tu dưỡng nội hàm, không coi trọng bề ngoài, ít ham muốn, xử thế tùy hòa, tinh lực tràn đầy, ưa thích ra ngoài du lịch, có năng lực hóa giải nguy nan, nhưng không tránh được khốn nhiễu và phiền phức, cuối cùng có thể được giải quyết.

Thiên Đồng Thiên Lương thường có vẻ ngoài lương thiện

Có cảm giác hài hước, có phúc tướng, vì vậy nhân duyên tốt. Là người tính tình ôn lương, khiêm tốn mà không kiêu ngạo, tư tưởng thông mẫn, năng học năng thành. Đa học ít tinh, thứ gì đều hơi biết một chút, bản thân thấy đủ, đến nỗi khiến không lại nghiên cứu sâu, thay đổi mà nói, chính là người lạc quan, lại không tích cực. Nhưng bởi vì quá phần cảm xúc hóa, vì vậy mà ảnh hưởng sự nghiệp, tất phải trải qua gian nguy về sau, tiếp đó mới có thể có lòng hăng hái. Hành sự rộng rãi, khán đến rất thành thục, có vẻ kinh nghiệm phong phú. Tâm thẳng không cong, gan lớn tâm lớn, có năng lực phân tích, thích xuất phong đầu, một bộ đức tính long đầu lão đại.

Thái độ ổn trọng rộng rãi, một đời tuy có tai họa, nhưng chủ trường thọ. Gặp hung có thể hóa, phùng tai có thể giải. Chủ người trong giới văn hóa, hoặc kinh doanh sự nghiệp văn hóa, hoặc sự nghiệp tin tức. Có sao Thiên Đồng nhiệt tình trợ giúp người cùng một mặt tích cực lạc quan, cũng có sao Thiên Lương đặc chất ưa thích tự tìm phiền não, để tâm chuyện vụn vặt; mà đời này cũng tất định sẽ có rất nhiều phiền phức sản sinh, khiến người sau khi khốn nhiễu, lại từng cái một tiến hành hóa giải.

Tìm hiểu ý nghĩa về các cặp song tinh khác:

 • Tử Vi Thiên Phủ Đồng Cung
 • Tử Vi Tham Lang Đồng Cung
 • Tử Vi Thiên Tướng Đồng Cung
 • Tử Vi Phá Quân Đồng Cung
 • Tử Vi Thất Sát Đồng Cung
 • Vũ Khúc Thiên Tướng Đồng Cung
 • Vũ Khúc Thiên Phủ Đồng Cung
 • Vũ Khúc Thất Sát Đồng Cung
 • Vũ Khúc Phá Quân Đồng Cung
 • Vũ Khúc Tham Lang Đồng Cung
 • Liêm Trinh Thiên Tướng Đồng Cung
 • Liêm Trinh Thiên Phủ Đồng Cung
 • Liêm Trinh Thất Sát Đồng Cung
 • Liêm Trinh Phá Quân Đồng Cung
 • Liêm Trinh Tham Lang Đồng Cung
 • Thiên Đồng Thái Âm Đồng Cung
 • Thiên Đồng Thiên Lương Đồng Cung
 • Thiên Đồng Cự Môn Đồng Cung
 • Thái Dương Thiên Lương Đồng Cung
 • Thái Dương Thái Âm Đồng Cung
 • Thái Dương Cự Môn Đồng Cung
 • Thiên Cơ Thái Âm Đồng Cung
 • Thiên Cơ Cự Môn Đồng Cung
 • Thiên Cơ Thiên Lương Đồng Cung

Tìm hiểu về các nội dung có liên quan:

 • Số mệnh thiên đồng là gì
 • Thiên đồng cung thiên di
 • Chủ thân thiên đồng
 • Cung phu thê thiên đồng