Thiên Cơ – Câu Chuyện về Thiên Đồng và Cơ Đồng

Thiên Cơ cư Tị Hợi

Chào mừng các bạn đến với bài viết hôm nay, chúng ta sẽ khám phá về “Thiên Cơ cư Tị Hợi”. Thiên Cơ luôn tam hợp với Thiên Đồng để tạo nên tổ hợp bộ sao Cơ Đồng. Bộ sao này có thể giao hội với Âm Lương và Cự Môn, hình thành cách Cơ Nguyệt Đồng Lương và Cự Cơ Đồng. Thường thì cách Cơ Nguyệt Đồng Lương mang ý nghĩa hay hơn cách Cự Cơ Đồng.

Khám phá Thiên Cơ và Tị Hợi

Thiên Cơ trong bộ sao này có thể đồng độ với Cự Môn hoặc đơn thủ tại cung Tị Hợi. Sao này tọa thủ tại cung Tị Hợi tam hợp là bộ Cự Đồng và một cùn vô chính diệu, xung chiếu là Thái Âm. Trường hợp Thiên Cơ đơn thủ, tính chất bộc lộ rõ ràng thể hiện ở mặt tính cách, tuy nhiên khác với các sao thuộc Sát Phá hay Tử Vũ Liêm ưa sự đơn thủ.

Thiên Cơ Tị Hợi dễ bị đánh giá là do mục đích cá nhân gây ra bất mãn cho người khác hoặc tập thể chung. Thực tế, nhiều lá số mệnh có Thiên Cơ thất bại vì lý do này. Tính chất của toàn cách cục Cự Cơ Đồng cũng mang ý nghĩa việc phải chống đỡ khó khăn với sao Cự Môn có tính chất luôn có sự bất mãn, khiến đa phần mệnh tạo có cách này thường tâm trí ít có được sự bình yên mà lại nhiều khổ não. Trái với cách Cơ Nguyệt Đồng Lương mang tính thụ hưởng an nhàn do việc hưởng phúc êm đẹp, hoặc thời cơ và may mắn trợ giúp.

Tìm hiểu về Tuổi Đinh và Tuổi Bính

Bộ sao Cự Cơ Đồng hợp với tuổi Đinh và tuổi Bính. Với tuổi Đinh, có bộ Đà Khôi Hao hoặc Kình Việt Hao, có thêm bộ Khoa Quyền Kỵ. Hóa Lộc xung chiếu thành thứ cách của bộ Tứ Hóa. Tùy trường hợp, do thiên can Âm có thể đi cùng với Thiên Mã tức bộ Tang Mã Khách hay Tuế Hổ Phù và đặc biệt là bộ Phượng Khốc. Với tuổi Bính, có thể đi với bộ Đà Việt Hao hoặc Khôi Kình Hao giao hội với Quyền Lộc và Lộc Tồn ngộ Triệt tại cung Tị. Hình thành bộ Song Lộc ngộ Triệt bản cung Tị, nếu cư Hợi thì được bộ Cưu Đồng Binh chủ sự phản kháng mang quyền lợi của tập thể từ quyền lợi của cá nhân.

May mắn của Thiên Cơ tại Tị Hợi

Với tuổi Bính thuộc thiên can Dương, có thể đi với bộ Đào Hồng Cô Quả Kiếp Sát. Sao Thiên Cơ tại Tị Hợi may mắn vì được nằm trong bố cục tinh hệ Tử Vi cư Tí Ngọ, có đủ bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm. Mệnh Thiên Cơ thuộc vị trí thua thiệt hơn ngang bằng với Sát Phá Tham, cư tại Tị tốt hơn tại Hợi do được bộ Âm Dương sáng dẫn tới cơ hội lớn hơn.

Điều chỉnh đối mặt với khó khăn

Thiên Cơ trong hoàn cảnh này phải thay đổi để chống lại khó khăn do Cự Môn gây ra, nên có tinh thực tế, giảm thiểu sự ảo vọng như cách Cơ Nguyệt Đồng Lương. Đánh giá đúng tình hình do Cự Môn giỏi việc đánh giá, Thiên Cơ là cơ hội nhưng thiếu sự may mắn nên chưa hoàn chỉnh. Nhìn chung, mệnh có sao này nên có cung an Thân tại vị trí của Phúc Phối Di là cách tốt đẹp, khiến dễ đạt sự thành công hơn.

Đó là một số thông tin thú vị về Thiên Cơ cư Tị Hợi. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về khía cạnh này trong cuộc sống. Chúc bạn có một ngày tuyệt vời!

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)