MẶT PHẬT VĂN THÙ BỒ TÁT | Hợp với tuổi MÃO

Phật Bản Mệnh là gì?

Trong cuốn sách “Pháp Uyển Châu Lâm” của nhà phật, có một đoạn nói: “Bên ngoài cõi Diêm Phù Đề, bên trong bốn biển có 12 loài thú được Bồ Tát giáo hóa. Khi cõi người mới sinh ra, Bồ Tát giao phó vai trò bảo vệ những loài thú đó, và 12 con giáp của chúng ta cũng được đặt theo như vậy…”. Mỗi con giáp sẽ được bảo hộ bởi một vị Phật khác nhau và nhờ đó, họ sẽ nhận được niềm vui, sức khỏe và thành công cho cuộc sống của mình.

Phật bản mệnh bao gồm 8 vị chủ tôn, còn được gọi là Phật hộ thân. Dựa trên 12 nhân duyên, Thiên can, Địa chi và năm yếu tố cơ bản là đất, nước, gió, lửa, không khí, Phật giáo mật tông đã đưa ra thuyết 8 vị Bản Tôn chủ quản 12 con giáp. Mật tông còn gọi chúng là 8 thần hộ thân hoặc 8 Phật độ mạng.

Mặt Phật Văn Thù Bồ Tát – Hợp với tuổi Mão

Mặt Phật Văn Thù Bồ Tát

Trong kinh phật, người ta miêu tả Văn Thù Bồ Tát như là một vị Phật với nét mặt tinh anh và thông thái. Ngài cưỡi trên một con nghê hoặc một con sư tử, tay cầm một thanh kiếm để trừ yêu diệt tà, mang lại may mắn và bình an cho mọi người.

Sở hữu hình ảnh của Văn Thù Bồ Tát sẽ giúp bạn có trí tuệ thông suốt, sức mạnh tinh thần và việc cầu nguyện hàng ngày sẽ giúp công việc, học tập và kỳ thi của bạn trở nên thuận lợi và thành công.

Văn Thù Bồ Tát là vị phật bản mệnh cho người tuổi Mão.

Mặt phật Văn Thù Bồ Tát có 5 màu phù hợp với từng mệnh của mỗi người

  • Màu Đen (đá huyền đen): phù hợp cho người mệnh Thủy và Mộc.

Mặt Văn Thù Bồ Tát màu đen

  • Màu Đỏ (đá mã não): phù hợp cho người mệnh Hỏa và Thổ.

Phật bản mệnh Văn Thù Bồ Tát màu đỏ

  • Màu Xanh Lá (đá mã não): phù hợp cho người mệnh Mộc và Hỏa.

Phật bản mệnh Văn Thù Bồ Tát màu xanh

  • Màu Vàng Nâu (đá mắt hổ): phù hợp cho người mệnh Thổ và Kim.

Mặt phật Văn Thù màu nâu

  • Màu Trắng (đá cẩm thạch): phù hợp cho người mệnh Kim và Thủy.

Mặt phật Văn Thù màu trắng

Xem Mặt Phật A Di Đà.
Xem thêm các mặt phật bản mệnh khác.