Mai Hoa Dịch Số: Hiện tượng văn hóa của Trung Quốc đổi mới

Tháng 5 năm 1991, Nhà xuất bản Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã ra mắt bộ truyện “Mai Hoa Dịch Số” của Thiệu Ung, một tác phẩm đáng chú ý từ đời Bắc Tống. Đây là một sự kiện đáng kể trong giai đoạn đổi mới của Trung Quốc và đóng góp quan trọng cho nền văn hóa nhân loại.

Đại kỳ thư thứ hai của văn hóa Trung Quốc

Trong lời giới thiệu của bộ sách này, Nhà xuất bản khẳng định “Mai Hoa Dịch Số” là bộ truyện đại kỳ thư thứ hai vĩ đại, chỉ sau “Chu Dịch” (Trung Quốc có ba bộ đại kỳ thư). Điều này khiến chúng ta phải suy nghĩ về tầm quan trọng của nó…

Thiệu Ung – Tác giả của bộ Đại kỳ thư này

Thiệu Ung, biệt danh Khang Tiết tức Thiệu Tử, là một nhà đại dịch học, triết gia thời Bắc Tống. Ông cùng thời với những tên tuổi như Phủ Bật, Tư Mã Quang, Lã Công Trứ, Trình Hạo, Trình Di và nhiều nhà lý học danh tiếng khác. Ông cũng là một nhà thuật số học vĩ đại đã góp phần quan trọng vào nền văn hóa Trung Quốc từ triều Tống trở đi. Ông để lại nhiều tác phẩm nổi tiếng như “Hoàng Cực Kinh Huế”, “Quan Vật Nổi Thiên”, “Ngư Tiểu Vẫn Đối”, “Y Xuyên Kích Nhưỡng Tập”, “Tử Bá Ôn Biệt Truyện”… Trong đó, “Mai Hoa Dịch Số” được coi là một trong những đại kỳ thư quan trọng của văn hóa Trung Hoa.

Bộ sách toả sáng văn hóa phương Đông

Bộ sách “Mai Hoa Dịch Số” đã được các nhà dịch học hiện đại Trung Quốc nghiên cứu, chỉnh lý và khẳng định đáng tin cậy. Họ đã tìm hiểu sâu về hệ thống khái niệm, lý luận và phương pháp luận trong sách này. Đáng giá hơn nữa, bộ sách này đã xứng đáng được gọi là “kỳ thư chân chính” trong lịch sử văn hóa Trung Hoa.

Đóng góp văn hóa của Trung Quốc cho nhân loại

Bước ra khỏi Trung Quốc, “Mai Hoa Dịch Số” đã trở thành một đóng góp lớn không chỉ cho nước này, mà còn giúp con người hiểu thêm về nền văn hóa phương Đông rực rỡ. Vì vậy, việc dịch bộ sách này sang tiếng Việt không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong thời kỳ mở cửa, mà còn giúp xây dựng và củng cố tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt – Trung.

Hà Nội, 10/10/1994

Giáo sư tiến sĩ Phương Lựu