Chủ Mệnh Lộc Tồn: Bí quyết thu hút phú quý và hạnh phúc trong đời

Tử vi đau số

Nếu bạn đang tìm kiếm sự giàu có và hạnh phúc trong cuộc sống, thì sao Chủ Mệnh Lộc Tồn là một khái niệm quan trọng mà bạn nên biết. Được biên soạn bởi Thầy Nguyễn Việt Kiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sao Chủ Mệnh Lộc Tồn và những điều thú vị liên quan đến nó.

Sao Chủ Mệnh là gì?

Sao Chủ Mệnh được coi là thần linh bảo vệ cung Mệnh, chi phối sự giàu có và bình an, cũng như tư duy và tinh thần của con người. Nó là nơi cư ngụ của linh hồn Tiên thiên, mang đến những đặc tính đầy đủ của Tiên thiên. Trong mọi tình huống, tốt hay xấu của Sao Chủ Mệnh chỉ là yếu tố bổ sung cho việc phán đoán vận mệnh của cung Mệnh.

Sao Chủ Mệnh có thể mang lại sự thịnh vượng và sinh lợi trong cung nó sinh ra, cùng với sự đồng hành của sao cùng cung. Nếu được sinh ra và hợp với sao cùng cung, thì có thể tăng cường sức mạnh của cung Mệnh và mang lại nhiều phúc lợi hơn. Ngược lại, nếu bị sao khắc và hợp với sao Hung, Sao Chủ Mệnh có thể làm suy yếu sức mạnh của cung Mệnh và đem đến những rủi ro và khó khăn.

Chủ Mệnh Lộc Tồn là gì?

Chủ Mệnh Lộc Tồn đề cập đến những người có sao Chủ Mệnh là Lộc Tồn, đồng thời cung Mệnh nằm ở vị trí Dần và Tuất.

Vận mệnh của những người có sao Chủ Mệnh Lộc Tồn sẽ phụ thuộc vào vị trí của sao Lộc Tồn trong Cung Mệnh và liệu nó có hội chiếu với sao cát tinh hay không. Nếu sao Lộc Tồn nằm trong vị trí miếu vượng và được cát tinh hội chiếu, thì nó sẽ mang lại sự hỗ trợ và tốt cho vận khí của cung Mệnh, giúp cải thiện vận mệnh một cách tích cực.

Ngoài ra, sao Chủ Mệnh Lộc Tồn còn kết hợp với sao Chủ Thân để phân tích một cách tổng thể vận mệnh. Dưới đây là một số trường hợp phổ biến:

 • Chủ Mệnh Lộc Tồn Chủ Thân Thiên Lương
 • Chủ Mệnh Lộc Tồn Chủ Thân Văn Xương
 • Chủ Mệnh Lộc Tồn Chủ Thân Thiên Tướng
 • Chủ Mệnh Lộc Tồn Chủ Thân Thiên Cơ
 • Chủ Mệnh Lộc Tồn Chủ Thân Thiên Đồng
 • Chủ Mệnh Lộc Tồn Chủ Thân Linh Tinh
 • Chủ Mệnh Lộc Tồn Chủ Thân Hỏa Tinh

Chủ Mệnh Lộc Tồn Chủ Thân Văn Xương

Chủ Mệnh Lộc Tồn Chủ Thân Văn Xương đề cập đến những người có sao Chủ Mệnh Lộc Tồn và sao Chủ Thân là Văn Xương. Người thuộc nhóm này sinh vào năm Thìn Tuất và có cung Mệnh ở vị trí Dần Tuất. Đây là mẫu người Chủ Mệnh Liêm Trinh Chủ Thân Văn Xương.

Tốt hay xấu của những người này sẽ phụ thuộc vào vị trí của hai sao Lộc Tồn và Văn Xương, cũng như việc có hội chiếu của sao cát tinh hay không. Dựa vào những yếu tố này, chúng ta có thể phân tích vận mệnh và đưa ra đánh giá chính xác hơn.

Chủ Mệnh Lộc Tồn Chủ Thân Thiên Tướng

Chủ Mệnh Lộc Tồn Chủ Thân Thiên Tướng đề cập đến những người có sao Chủ Mệnh Lộc Tồn và sao Chủ Thân là Thiên Tướng. Người thuộc nhóm này sinh vào năm Sửu Mùi và có cung Mệnh ở vị trí Dần Tuất. Đây là mẫu người Chủ Mệnh Lộc Tồn Chủ Thân Thiên Tướng.

Tốt hay xấu của những người này sẽ phụ thuộc vào vị trí của hai sao Lộc Tồn và Thiên Tướng, cũng như việc có hội chiếu của sao cát tinh hay không. Dựa vào những yếu tố này, chúng ta có thể phân tích vận mệnh và đưa ra đánh giá chính xác hơn.

Chủ Mệnh Lộc Tồn Chủ Thân Thiên Lương

Chủ Mệnh Lộc Tồn Chủ Thân Thiên Lương đề cập đến những người có sao Chủ Mệnh Lộc Tồn và sao Chủ Thân là Thiên Lương. Người thuộc nhóm này sinh vào năm Dần Thân và có cung Mệnh ở vị trí Dần Tuất. Đây là mẫu người Chủ Mệnh Lộc Tồn Chủ Thân Thiên Lương.

Tốt hay xấu của những người này sẽ phụ thuộc vào vị trí của hai sao Lộc Tồn và Thiên Lương, cũng như việc có hội chiếu của sao cát tinh hay không. Dựa vào những yếu tố này, chúng ta có thể phân tích vận mệnh và đưa ra đánh giá chính xác hơn.

Chủ Mệnh Lộc Tồn Chủ Thân Thiên Đồng

Chủ Mệnh Lộc Tồn Chủ Thân Thiên Đồng đề cập đến những người có sao Chủ Mệnh Lộc Tồn và sao Chủ Thân là Thiên Đồng. Người thuộc nhóm này sinh vào năm Mão Dậu và có cung Mệnh ở vị trí Dần Tuất. Đây là mẫu người Chủ Mệnh Lộc Tồn Chủ Thân Thiên Đồng.

Tốt hay xấu của những người này sẽ phụ thuộc vào vị trí của hai sao Lộc Tồn và Thiên Đồng, cũng như việc có hội chiếu của sao cát tinh hay không. Dựa vào những yếu tố này, chúng ta có thể phân tích vận mệnh và đưa ra đánh giá chính xác hơn.

Chủ Mệnh Lộc Tồn Chủ Thân Thiên Cơ

Chủ Mệnh Lộc Tồn Chủ Thân Thiên Cơ đề cập đến những người có sao Chủ Mệnh Lộc Tồn và sao Chủ Thân là Thiên Cơ. Người thuộc nhóm này sinh vào năm Tị Hợi và có cung Mệnh ở vị trí Dần Tuất. Đây là mẫu người Chủ Mệnh Lộc Tồn Chủ Thân Thiên Cơ.

Tốt hay xấu của những người này sẽ phụ thuộc vào vị trí của hai sao Lộc Tồn và Thiên Cơ, cũng như việc có hội chiếu của sao cát tinh hay không. Dựa vào những yếu tố này, chúng ta có thể phân tích vận mệnh và đưa ra đánh giá chính xác hơn.

Chủ Mệnh Lộc Tồn Chủ Thân Linh Tinh

Chủ Mệnh Lộc Tồn Chủ Thân Linh Tinh đề cập đến những người có sao Chủ Mệnh Lộc Tồn và sao Chủ Thân là Linh Tinh. Người thuộc nhóm này sinh vào năm Ngọ và có cung Mệnh ở vị trí Dần Tuất. Đây là mẫu người Chủ Mệnh Lộc Tồn Chủ Thân Linh Tinh.

Tốt hay xấu của những người này sẽ phụ thuộc vào vị trí của hai sao Lộc Tồn và Linh Tinh, cũng như việc có hội chiếu của sao cát tinh hay không. Dựa vào những yếu tố này, chúng ta có thể phân tích vận mệnh và đưa ra đánh giá chính xác hơn.

Chủ Mệnh Lộc Tồn Chủ Thân Hỏa Tinh

Chủ Mệnh Lộc Tồn Chủ Thân Hỏa Tinh đề cập đến những người có sao Chủ Mệnh Lộc Tồn và sao Chủ Thân là Hỏa Tinh. Người thuộc nhóm này sinh vào năm Tý và có cung Mệnh ở vị trí Dần Tuất. Đây là mẫu người Chủ Mệnh Lộc Tồn Chủ Thân Hỏa Tinh.

Tốt hay xấu của những người này sẽ phụ thuộc vào vị trí của hai sao Lộc Tồn và Hỏa Tinh, cũng như việc có hội chiếu của sao cát tinh hay không. Dựa vào những yếu tố này, chúng ta có thể phân tích vận mệnh và đưa ra đánh giá chính xác hơn.

Tìm hiểu về các loại Chủ Mệnh khác trong Tử Vi:

 • Chủ Mệnh Phá Quân
 • Chủ Mệnh Liêm Trinh
 • Chủ Mệnh Tham Lang
 • Chủ Mệnh Cự Môn
 • Chủ Mệnh Văn Khúc
 • Chủ Mệnh Vũ Khúc

Tìm hiểu về các nội dung có liên quan:

 • Sao Lộc Tồn là gì