Kinh Nghiệm Tử Vi: Giải Đoán Về Cung Tử Tức

Trần Việt Sơn (Theo Kinh Nghiệm Cụ Thái Dương)

Cung Tử Tức, một trong các cung trong nghệ thuật Tử Vi, đòi hỏi khả năng dự đoán chính xác cao (khác với sự chính xác của các cung Mệnh, Thân, Tài, Di…). Tuy nhiên, sự chính xác của cung Tử Tức chỉ nằm trong những yếu tố tổng quát. Ví dụ, có những sao xấu nào đó, không sinh con hay có nhiều con. Nhưng số con và sự thành đạt của con chỉ là những khái niệm tương đối. Trong 5 đứa con, luôn có đứa thành đạt và đứa không thành đạt.

Hơn nữa, số con cũng phụ thuộc vào cả hai vợ chồng. Nếu một người ít con lấy một người nhiều con, thì kết quả sẽ khác. Nếu số con của cả hai vợ chồng khác nhau, kết quả cũng sẽ khác.

Do đó, khi nghiên cứu về con cái, ta cần xem xét cả hai lá số vợ và chồng và hiểu rõ tình trạng hôn nhân (một vợ, nhiều vợ, người chồng lấy vợ kế, người vợ tái giá…).

Vị Thế Của Cung Tử Tức

Con cái là một yếu tố quan trọng trong cuộc sống hạnh phúc. Người không có con, hoặc có con nhưng không nuôi được, đều thiếu đi hạnh phúc.

Vì vậy, khi xem cung Tử Tức, ta cũng cần xem cung Phúc Đức. Cung Phúc Đức thường được coi là chỉ sự thịnh vượng hoặc tán tụ của gia đình. Nó cũng ảnh hưởng đến các cung khác. Cung Mệnh và cung Thân cũng có tác động. Nói chung, nếu cung Phúc Đức, cung Mệnh và cung Thân tốt, số con sẽ tăng lên và việc nuôi con cũng dễ dàng hơn. Ngược lại, nếu cung Tử Tức tốt nhưng cung Phúc Đức và cung Mệnh-Thân xấu, ta có thể coi đó là mất mát về con cái hoặc không được hưởng thụ tình thương của con cái.

Tuy nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ. Có người mệnh số thật xấu, nhưng cung Tử Tức lại rất tốt. Người đó khi về già được hưởng sự chăm sóc của con cái. Ngược lại, cung Tử Tức thật xấu nhưng cung Phúc Đức và cung Mệnh-Thân tốt, người đó vẫn có thể sinh được con.

Con Trai và Con Gái

Có thể phân biệt số con trai hay con gái dựa trên các chính tinh ở cung Tử Tức là Nam đẩu tinh hay Bắc đẩu tinh.

Nam đẩu tinh gồm các sao Thiên Phủ, Thiên Tướng, Thiên Lương, Thất Sát, Thiên Đồng, Thái Dương và Thiên Cơ. Khi cung Tử Tức có Nam đẩu tinh, số con trai sẽ nhiều hơn con gái.

Bắc đẩu tinh gồm các sao Thái Âm, Tham Lang, Cự Môn, Liêm Trinh, Vũ Khúc và Phá Quân. Khi cung Tử Tức có Bắc đẩu tinh, số con gái sẽ nhiều hơn con trai.

Nếu có cả Nam đẩu tinh và Bắc đẩu tinh, ta cần xem cung Tử Tức là cung Dương hay cung Âm để xác định số con trai hay con gái nhiều hơn. Nếu cung Tử Tức là cung Dương, số con trai sẽ nhiều hơn; nếu cung Tử Tức là cung Âm, số con gái sẽ nhiều hơn.

Nếu Tử Vi đồng cung với một chính tinh khác, ta cần xem tính chất của chính tinh đó. Nếu chính tinh đó là Nam đẩu tinh, số con trai sẽ nhiều hơn. Nếu chính tinh đó là Bắc đẩu tinh, số con gái sẽ nhiều hơn.

Vấn Đề Con Truyền Tinh

Vấn đề này được nhiều người cho là quan trọng trong việc sinh con và trong trường hợp vợ chồng truyền tinh.

Vợ chồng truyền tinh: Cung Thê của chồng có một bộ chính tinh nào đó, thì cung Mạng của vợ phải có đúng một bộ chính tinh đó. Ngược lại, cung Phu của vợ có bộ chính tinh nào đó, thì cung Mạng của chồng phải có đúng một bộ chính tinh đó. Các bộ chính tinh như Tử-Phủ-Vũ Tướng, Sát-Phá-Liêm-Tham không nhất thiết phải đúng chính tinh tọa thủ ở cung đó. Ví dụ, cung Mạng của vợ có Liêm Trinh và cung Thê của chồng có Thất Sát, nhưng cả hai cung đều có bộ chính tinh Sát-Phá-Liêm-Tham, cũng là truyền tinh.

Con truyền tinh: Cung Tử Tức trong lá số hiện tại có chính tinh hay bộ chính tinh nào đó, ta xem cung Mạng trong lá số đứa con. Nếu cung Mạng cũng có chính tinh hay bộ chính tinh đó, đó là đứa con truyền tinh. Đứa con truyền tinh thường có mối quan hệ mật thiết với ta, như chăm sóc ta khi ta già, sống cùng ta hoặc ta phải chăm sóc cho nó. Điều này không có nghĩa rằng những đứa con khác không thể có lòng hiếu thảo với ta. Có những đứa con không phải là truyền tinh nhưng vẫn có lòng hiếu thảo với ta, chỉ là do hoàn cảnh xa cách mà chúng không thể thăm viếng cha mẹ thường xuyên.

Vấn Đề Có Bao Nhiêu Đứa Con

Trong các sách Tử Vi, có ghi những cách chỉ dẫn số lượng con trong một số trường hợp. Ví dụ, nếu có chính tinh này thì sinh năm con, có chính tinh kia thì sinh một con, có sao xấu khác thì không có con.

Tuy nhiên, những cách này chỉ mang tính tương đối và phải kết hợp với nhau để có thể đưa ra số con tạm thời. Hơn nữa, việc dự đoán số con cũng không thể chính xác, vì có những đứa con sinh ra nhưng không sống được hoặc không được nuôi dưỡng. Nếu xét theo tuổi của lá số hiện tại, nếu tuổi hiện tại là tuổi sinh con, ta không thể biết được sự thành công của việc sinh con. Nếu người đó đã quá tuổi sinh con (ví dụ 60 tuổi), thì việc xác định số con cũng khó khăn, vì ngày nay nhiều người trẻ tuổi chết sớm.

Có nhiều người nổi danh trong nghệ thuật Tử Vi cho rằng số con là số con mà người đó nuôi dưỡng đến tuổi trưởng thành (18, 21 tuổi) chứ không phải là số con sinh ra (bao gồm cả những đứa con chết non).

Nhiều người nổi danh Tử Vi cũng đưa ra nguyên tắc giai đoạn số con như sau:

  • Chỉ tính số con của hai vợ chồng chính thức (có hôn thú) và trong trường hợp một vợ một chồng, sống lâu dài với nhau, ta tính như sau: ước lượng số con của chồng, ước lượng số con của vợ, sau đó cộng lại và chia đôi. Ví dụ, theo lá số chồng có 8 con, theo lá số vợ có 2 con, tổng cộng chia đôi ta có 5 con. Trong Tử Vi, các cung Tài-Bạch, Điền-Trạch và Tử Tức của hai vợ chồng bù trừ cho nhau.

  • Có một người bạn, cung Tử Tức ở cung Dần, có Tham Lang, Bạch Hổ, số con lên đến 16 đứa (có lẽ con nhiều như Hổ Lang?).

  • Một người thường, không phải là người quyền lực, có cung Tử Tức xấu, không có con với vợ duy nhất của mình. Nhưng nếu cung Nô Bộc tốt, có nghĩa là người đó có những đứa con ngoài hôn với những người tình hoặc con của vợ bé.

Hạn Sinh Con: Sanh Trai Hay Sanh Gái

Việc sinh con phụ thuộc vào sao Thai, một yếu tố quan trọng nhất.

Gặp Tiểu Vận có sao Thai và các sao như Hồng Đào Hỷ, Sát Phá Liêm Đào, Nhật, Nguyệt, đó có thể là dấu hiệu tốt cho việc sinh con. Sao Thai là yếu tố quan trọng nhất.

Tuy nhiên, trong trường hợp không có sao Thai ở Tiểu Vận, sao Thai có thể xuất hiện ở Đại Vận hoặc Nguyệt Vận. Do đó, ta cộng tổng các sao ở Đại Vận, Tiểu Vận và Nguyệt Vận, nếu có sao Thai và các sao Hỷ, thì có thể dự đoán việc sinh con tốt. Tuy nhiên, ảnh hưởng của Đại Vận và Tiểu Vận lớn hơn so với Nguyệt Vận.

Về việc sinh con trai hay con gái, ta xem cung Tiểu Vận. Nếu Tiểu Vận báo hiệu tốt và có Nam đẩu tinh hoặc Bắc đẩu tinh, ta có thể dự đoán sinh con trai hoặc con gái. Nếu gặp Tuần Triệt ở cung, thì tác động sẽ ngược lại: Nam đẩu tinh sinh con gái, Bắc đẩu tinh sinh con trai.

Kết Luận

Tử Vi là một nghệ thuật phức tạp, có nhiều yếu tố phải xem xét. Kinh nghiệm và kiến thức sẽ giúp ta hiểu rõ hơn về việc giải đoán số con, giúp ta có những quyết định tốt cho gia đình và hạnh phúc cá nhân.