Công dụng và ý nghĩa của những Thần chú

Những Thần chú được coi là lời nói bí mật của chư Phật, chỉ có các đức Phật trong mười phương nghe biết. Những ngôn ngữ này không thể hiểu rõ bởi chúng sanh thường tình. Tuy nhiên, những ai muốn được hưởng linh ứng và sự giúp đỡ của chư Phật có thể thực hành Thần chú để nhờ chúng sanh giải thoát khỏi khổ đau trong cuộc sống.

Có nhiều loại Thần chú trong Mật Tông và các Thiền Môn, nhưng các Thiền Gia thường chỉ chọn một số chú để sử dụng trong các buổi lễ như Cầu An, Cầu Siêu, Sám Hối, v.v… Các loại chú này bao gồm Chú Lăng Nghiêm, Chú Đại Bi và mười chú khác gọi là Thập Chú. Mỗi loại chú có ý nghĩa và công dụng riêng.

1)- Chú Lăng Nghiêm:

Chú Lăng Nghiêm được coi là chú trị liệu cho những khổ đau nặng nề. Theo Triết Lý Đạo Phật, khi hành trì chú này, nghiệp chướng sẽ được tiêu diệt. Việc trì chú này cũng có thể tránh khỏi các tai nạn và điều xấu xảy đến trong cuộc sống. Đức Phật đã thể hiện sự tin tưởng vào hiệu lực của chú này và khuyên rằng dù có là kẻ tội lỗi, nếu trì tụng chú này, cũng có thể trở thành Phật rất dễ dàng.

  • Chú Đại Bi:

Chú Đại Bi được coi là chú linh nghiệm và linh ứng nhất. Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát nói rằng chú này đã được Bồ Tát Quán Thế Âm thuyết ra để giúp chúng sanh thoát khỏi khổ đau. Việc trì chú này có thể giúp tiêu diệt tất cả tai nạn và bệnh hoạn. Đồng thời, khi trì chú này mỗi đêm 5 biến, tội nặng trong trăm ngàn vạn ức kiếp cũng được xóa bỏ.

3)- Chú Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni:

Chú này được thuyết ra để giúp cho chúng sanh thoả mãn ước nguyện và những điều mình mong muốn. Việc trì chú này có thể mang đến sự thành công và hạnh phúc, giống như cây như ý mang lại những ngọc bảo châu như ý.

  • Thần Chú Tiêu Tai Cát Tường:

Chú này được thuyết ra để trừ được các tai nạn và trở ngại trong cuộc sống. Nếu trì tụng chú này đúng cách, các tai chướng và điều xấu sẽ biến mất.

  • Thần Chú Công Đức Bảo Sơn:

Chú này có công dụng giúp gia tăng công đức và mang lại may mắn. Theo Kinh Đại Tập, việc trì chú này có tác dụng như lễ Kinh Đại Phật Danh bốn vạn năm ngàn bốn trăm biến.

  • Thần Chú Phật Mẫu Chuẩn Đề:

Chú này được coi là chú của Pháp, Phật và Tăng. Việc trì chú này có tác dụng đảnh lễ bảy trăm ức Phật và xứng tánh thuyết đạo Bồ Đề.

  • Thần Chú Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni:

Chú này có công dụng giúp tăng thọ số và mang lại hạnh phúc. Việc trì chú này đảm bảo sự ủng hộ của Đại Bi Bồ Tát.

  • Thần Chú Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn:

Chú này có công dụng chữa trị các bệnh tật. Nếu trì chú và uống nước được chú này chúc phúc thì các bệnh đều được trị lành.

  • Thần Chú Quán Âm Linh Cảm Chơn Ngôn:

Chú này giúp nhận được lòng Đại Bi của Bồ Tát Quán Thế Âm nếu trì tụng chú này thành tâm.

  • Thần Chú Thất Phật Diệt Tội Chơn Ngôn:

Chú này có tác dụng diệt trừ các tội nặng như Tứ Trọng và Ngũ Nghịch. Việc trì chú này trị liệu cho những người đã phạm tội và muốn sám hối.

  • Thần Chú Vãng Sanh Tịnh Độ:

Chú này có tác dụng giúp vãng sanh Tịnh Độ và diệt trừ các tội nặng. Việc trì chú này đảm bảo sự ủng hộ của Phật A Di Đà.

  • Thần Chú Thiện Thiên Nữ:

Chú này có công dụng mang lại sự thịnh vượng và giàu có. Việc trì chú chú này đảm bảo sự thành công và phát đạt.

Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ rằng việc trì tụng các Thần chú này phụ thuộc vào sự thiện cảm và thành tâm của chúng ta. Sự PHẬT-LỮ và tâm tư trí tuệ là quan trọng trong việc hiểu và hành trì các chú này. Chúc chúng ta nhận được những phước lành và linh ứng từ việc trì tụng Thần chú.