Xem tuổi Mậu Ngọ sinh con năm nào tốt trong các năm 2023, 2024, 2025

Quý bạn đang muốn tìm hiểu xem bố tuổi Mậu Ngọ sinh con năm nào tốt? Hay mẹ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 sinh con năm nào thì hợp để được như ý muốn? Vợ chồng sinh năm 1978 muốn sinh con năm 2021 tốt hay xấu? Trước khi khám phá đầy đủ, thì quý bạn cần biết phải biết cách luận tuổi con hợp tuổi bố mẹ như thế nào.

1. Xem tuổi Mậu Ngọ sinh con năm tốt dựa trên cơ sở nào?

Phương pháp luận tuổi con hợp với tuổi bố mẹ sinh năm 1978 đã được các chuyên gia về phong thủy xây dựng từ ngàn xưa. Đó là phương pháp đối sánh ngũ hành, thiên can, địa chi của tuổi con với vợ chồng tuổi Mậu Ngọ. Tuổi con hợp với bố mẹ tuổi Mậu Ngọ là khi kết quả của phép đối sánh phần lớn là kết quả tốt (tốt 3/5 tiêu chí).

Cũng giống như quan hệ giữa người với người, giữa vợ chồng với nhau và giữa với bố mẹ với con cái thì luôn tồn tại những điều xung khắc. Để giúp quý bạn trả lời được câu hỏi: bố sinh năm 1989 nên sinh con năm nào? Hay mẹ tuổi Mậu Ngọ nên sinh con tuổi gì? Chúng tôi đã vận dụng linh hoạt 5 tiêu chí đối sánh xung/hợp giữa các tuổi để có kết quả tốt nhất!

Để có kết quả chính xác nhất cho phép luận bố mẹ sinh năm 1978 nên sinh con năm nào thì hợp, hay nói cách khác là để biết vợ chồng tuổi Mậu Ngọ nên sinh con năm nào thì chúng ta sẽ cần đầy đủ 3 yếu tố: Tuổi bố và tuổi mẹ. Điều này có nghĩa là, khi luận giải tuổi Mậu Ngọ sinh con năm nào tốt thì tuổi của con phải hợp với cả tuổi bố và cả tuổi mẹ. Và hiện trong phép luận của chúng ta đang thiếu đi một dữ kiện, đó là thiếu mất đi tuổi bố hoặc tuổi mẹ.

 • Nếu bạn là Mẹ tuổi Mậu Ngọ muốn xem mẹ sinh năm 1978 nên sinh con năm nào? Tuổi gì thì hợp? Quý bạn cần đối sánh với các tuổi chồng bên dưới để chọn được năm sinh con tốt nhất!
 • Nếu bạn là Bố tuổi Mậu Ngọ muốn xem bố sinh năm 1978 nên sinh con năm nào? Tuổi gì thì hợp? Quý bạn cần đối sánh với các tuổi chồng bên dưới để chọn được năm sinh con tốt nhất!

2. Tuổi Mậu Ngọ sinh con năm nào thì hợp?

Để có kết quả chính xác nhất cho câu hỏi này, mời quý bạn xem tại các trường hợp dưới đây. Click xem chi tiết nếu trường hợp tuổi bố mẹ đúng là trường hợp của vợ chồng bạn để có kết quả luận giải đúng nhất!

2.1. Bố tuổi Mậu Ngọ sinh con năm nào thì tốt?

 • Chồng 1978 vợ 1977 sinh con năm nào tốt
 • Chồng 1978 vợ 1976 sinh con năm nào tốt
 • Chồng 1978 vợ 1978 sinh con năm nào tốt
 • Chồng 1978 vợ 1979 sinh con năm nào tốt
 • Chồng 1978 vợ 1980 sinh con năm nào tốt
 • Chồng 1978 vợ 1981 sinh con năm nào tốt
 • Chồng 1978 vợ 1982 sinh con năm nào tốt
 • Chồng 1978 vợ 1983 sinh con năm nào tốt
 • Chồng 1978 vợ 1984 nên sinh con năm 2023, 2024, 2025 năm nào tốt
 • Chồng 1978 vợ 1985 nên sinh con năm 2023, 2024, 2025 năm nào tốt
 • Chồng 1978 vợ 1986 nên sinh con năm 2023, 2024, 2025 năm nào tốt

2.2. Mẹ tuổi Mậu Ngọ nên sinh con năm nào thì hợp?

 • Chồng 1970 vợ 1978 sinh con năm nào tốt
 • Chồng 1971 vợ 1978 sinh con năm nào tốt
 • Chồng 1972 vợ 1978 sinh con năm nào tốt
 • Chồng 1973 vợ 1978 sinh con năm nào tốt
 • Chồng 1974 vợ 1978 sinh con năm nào tốt
 • Chồng 1975 vợ 1978 sinh con năm nào tốt
 • Chồng 1976 vợ 1978 sinh con năm nào tốt
 • Chồng 1977 vợ 1978 sinh con năm nào tốt
 • Chồng 1978 vợ 1978 sinh con năm nào tốt
 • Chồng 1979 vợ 1978 sinh con năm nào tốt
 • Chồng 1980 vợ 1978 sinh con năm nào tốt

2.3. Vợ chồng tuổi Mậu Ngọ sinh con năm nào tốt?

Với trường hợp bố mẹ cùng tuổi Mậu Ngọ thì ở chúng ta đã có cả tuổi Bố và Mẹ, vì vậy quý bạn có thể xem tại >> Chồng tuổi Mậu Ngọ vợ tuổi Mậu Ngọ sinh con năm nào tốt?

Kết quả trên trả lời cho tất cả câu hỏi:

 • Tuổi Mậu Ngọ sinh con năm nào tốt?
 • Tuổi Ngọ sinh con năm nào tốt?
 • Vợ chồng tuổi Mậu Ngọ sinh con năm nào tốt?
 • Tuổi Tý 1978 sinh con năm nào tốt?
 • Bố mẹ sinh năm 1978 nên sinh con năm nào?
 • Vợ chồng sinh năm 1978 nên sinh con năm nào?
 • Bố sinh năm 1978 nên sinh con năm nào?
 • Mẹ sinh năm 1978 nên sinh con năm nào?
 • Tuổi Mậu Ngọ sinh con năm nào thì hợp?
 • Mẹ tuổi Mậu Ngọ nên sinh con tuổi gì?
 • Bố mẹ tuổi Ngọ sinh con năm nào thì hợp?
 • Vợ chồng tuổi Mậu Ngọ nên sinh con năm nào?
 • Tuổi Mậu Ngọ sinh con năm 2023?
 • Tuổi Ngọ sinh con năm nào hợp?