Tuổi Sửu 1997 sinh con năm nào thì hợp 2023 – 2030: Tìm hiểu về năm sinh con đẹp nhất cho tuổi Sửu 1997

Bạn đang tìm kiếm thông tin về năm nào là năm tốt nhất để sinh con với tuổi Sửu 1997? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích không thể bỏ qua.

Bố mẹ tuổi Đinh Sửu 1997 sinh con năm nào hợp nhất

Nếu cả bố và mẹ đều sinh năm 1997, dưới đây là những năm sinh con từ 2023 – 2030 mà bạn có thể tham khảo.

1.1 Bố mẹ sinh 1997 sinh con 2023 có hợp không?

Theo cung mệnh Ngũ Hành:

 • Ngũ hành của bố là Thủy,
 • Ngũ hành của mẹ là Thủy,
 • Ngũ hành của con là Kim.

Với việc ngũ hành của bố và mẹ đều tương sinh với ngũ hành của con, năm 2023 được đánh giá rất tốt (4/4 điểm).

Theo địa chi:

 • Địa chi của bố: Sửu,
 • Địa chi của mẹ: Sửu,
 • Địa chi của con: Mão.

Với việc địa chi của bố và mẹ đều bình hòa với địa chi của con, năm 2023 được đánh giá bình hòa (2/4 điểm).

Thiên can xung hợp:

 • Bố Thiên can là Đinh,
 • Mẹ Thiên can là Đinh,
 • Con Thiên can là Quý.

Với việc thiên can của bố và mẹ đều tương khắc với thiên can của con, năm 2023 được đánh giá không tốt (0/2 điểm).

Tổng số điểm về độ hợp nhau của bố mẹ sinh 1997 và con 2023 là 6/10 điểm. Đây là mức điểm trung bình, vì vậy bạn có thể chọn sinh con vào năm này.

1.2 Bố mẹ sinh 1997 sinh con 2025 có hợp không?

Theo cung mệnh Ngũ Hành:

 • Ngũ hành của bố là Thủy,
 • Ngũ hành của mẹ là Thủy,
 • Ngũ hành của con là Hoả.

Với việc ngũ hành của bố và mẹ đều tương khắc với ngũ hành của con, năm 2025 được đánh giá không tốt (0/4 điểm).

Theo địa chi:

 • Địa chi của bố: Sửu,
 • Địa chi của mẹ: Sửu,
 • Địa chi của con: Mão.

Với việc địa chi của bố và mẹ đều tương hợp với địa chi của con, năm 2025 được đánh giá tốt (4/4 điểm).

Thiên can xung hợp:

 • Bố Thiên can là Đinh,
 • Mẹ Thiên can là Đinh,
 • Con Thiên can là Ất.

Với việc thiên can của bố và mẹ đều bình hòa với thiên can của con, năm 2025 được đánh giá bình hòa (1/2 điểm).

Với độ hợp nhau 5/10 điểm, năm 2025 cũng là một năm khá đẹp để sinh con cho bố mẹ sinh năm 1997.

1.3 Chồng 1997 vợ 1997 sinh con 2027 có hợp không

Theo cung mệnh Ngũ Hành:

 • Ngũ hành của bố là Thủy,
 • Ngũ hành của mẹ là Thủy,
 • Ngũ hành của con cũng là Thủy.

Với việc ngũ hành của bố và mẹ đều bình hòa với ngũ hành của con, năm 2027 được đánh giá bình hòa (2/4 điểm).

Theo địa chi:

 • Địa chi của bố: Sửu,
 • Địa chi của mẹ: Sửu,
 • Địa chi của con: Mùi.

Với việc địa chi của bố và mẹ đều tương hợp với địa chi của con, năm 2027 được đánh giá tốt (4/4 điểm).

Thiên can xung hợp:

 • Bố Thiên can là Đinh,
 • Mẹ Thiên can là Đinh,
 • Con Thiên can là Đinh.

Với việc thiên can của bố và mẹ đều bình hòa với thiên can của con, năm 2027 được đánh giá bình hòa (1/2 điểm).

Với tổng số điểm hợp nhau là 7/10 điểm, năm 2027 là một năm rất đẹp để vợ chồng sinh năm 1997 có thêm thành viên mới.

1.4 Tuổi sửu 1997 sinh con 2030 có hợp không

Theo cung mệnh Ngũ Hành:

 • Ngũ hành của bố là Thủy,
 • Ngũ hành của mẹ là Thủy,
 • Ngũ hành của con là Kim.

Với việc ngũ hành của bố và mẹ đều tương hợp với ngũ hành của con, năm 2030 được đánh giá rất tốt (4/4 điểm).

Theo địa chi:

 • Địa chi của bố: Sửu,
 • Địa chi của mẹ: Sửu,
 • Địa chi của con: Tuất.

Với việc địa chi của bố và mẹ đều bình hòa với địa chi của con, năm 2030 được đánh giá bình hòa (2/4 điểm).

Thiên can xung hợp:

 • Bố Thiên can là Đinh,
 • Mẹ Thiên can là Đinh,
 • Con Thiên can là Canh.

Với việc thiên can của bố và mẹ đều bình hòa với thiên can của con, năm 2030 được đánh giá bình hòa (1/2 điểm).

Với độ hợp nhau lên đến 7/10 điểm, năm 2030 cũng là một năm rất đẹp để vợ chồng tuổi 1997 sinh con.

Ngoài những năm đã nêu, các năm 2024, 2026 và 2028 chỉ có 3/10 điểm hợp nhau. Vì vậy, những năm này không được đánh giá tốt.

Năm sinh con tốt nhất cho bố/mẹ tuổi Đinh Sửu 1997

Trong trường hợp bố hoặc mẹ sinh năm 1997, bạn cần xem xét tuổi của người còn lại. Dưới đây là một số ví dụ cụ thể.

2.1 Bố tuổi 1997

2.1.1 Chồng 1997 vợ 1996 sinh con năm nào hợp?

Các năm sinh con tốt cho chồng 1997 và vợ 1996 từ 2023 – 2030 là:

 • Năm sinh con tốt: 2023 và 2028.
 • Năm sinh con bình hòa: 2024, 2025, 2026 và 2027.

2.1.2 Chồng 1997 vợ 1999 sinh con năm nào hợp?

Đánh giá năm sinh con từ 2023 đến 2030 cho bố tuổi chồng 1997 và vợ 1999 là:

 • Năm sinh con tốt: 2023 và 2025.
 • Năm sinh con bình hòa: 2026, 2027 và 2028.
 • Năm sinh con không tốt: 2024.

2.1.3 Chồng 1997 vợ 1998 sinh con năm nào đẹp nhất

 • Năm sinh con tốt: 2023 và 2025.
 • Năm sinh con bình hòa: 2026, 2027 và 2028.
 • Năm sinh con không tốt: 2024.

2.1.4 Chồng 1997 vợ 2000 sinh con nào hợp

 • Năm sinh con tốt: 2023 và 2028.
 • Năm sinh con bình hòa: 2025, 2026 và 2027.
 • Năm sinh con không tốt: 2024.

2.2 Mẹ tuổi 1997

2.2.1 Chồng tuổi ngọ 1990 vợ tuổi sửu 1997 sinh con năm nào thì hợp?

 • Năm sinh con tốt: 2023, 2025 và 2028.
 • Năm sinh con bình hòa: 2027.
 • Năm sinh con không tốt: 2024, 2026.

2.2.2 Chồng tuổi tân mùi 1991 vợ tuổi đinh sửu 1997 sinh con năm nào thì hợp?

 • Năm sinh con tốt: 2023 và 2028.
 • Năm sinh con bình hòa: 2024, 2025 và 2027.
 • Năm sinh con không tốt: 2026.

2.2.3 Chồng 1992 vợ 1997 sinh con tuổi nào hợp?

 • Năm sinh con tốt: 2028.
 • Năm sinh con bình hòa: 2023, 2024, 2025, 2026 và 2027.

2.2.4 Bố tuổi 1993 mẹ 1997 sinh con năm nào?

 • Năm sinh con tốt: 2025.
 • Năm sinh con bình hòa: 2023, 2024, 2026, 2027 và 2028.

2.2.5 Chồng 1994 vợ tuổi 1997 nên sinh con năm nào?

 • Năm sinh con tốt: 2023 và 2025.
 • Năm sinh con bình hòa: 2026 và 2028.
 • Năm sinh con không tốt: 2024 và 2027.

2.2.6 Chồng 1995 vợ 1997 sinh con năm nào tốt?

 • Năm sinh con tốt: 2023 và 2028.
 • Năm sinh con bình hòa: 2024, 2025 và 2027.
 • Năm sinh con không tốt: 2026.

2.2.7 Chồng 1996 vợ 1997 sinh con năm nào tốt?

 • Năm sinh con tốt: 2023 và 2028.
 • Năm sinh con bình hòa: 2024, 2025, 2026 và 2027.

Tất cả những thông tin về năm sinh con hợp với bố/mẹ sinh năm 1997 chỉ mang tính tham khảo và đã được Dieukhacdamynghe phân tích dựa trên các tiêu chí ngũ hành, địa chi và can chi. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn chọn được năm đẹp để chào đón thành viên mới trong gia đình!