Bố cục lá số tuổi Kỷ

Spread the love

Tuổi Kỷ là một trong những tuổi thuộc ngũ hành Thổ và có Thiên Can âm. Với bố cục trên lá số tuổi Kỷ, chúng ta sẽ thấy rằng tuổi Kỷ thường đi kèm với các Địa chi Tị Dậu Sửu và Hợi Mão Mùi, tương ứng với bộ Tang Hư Khách, Tuế Hổ Phù, Phượng Khốc, Thiên Mã. Cung Thân Tí Thìn và Dần Ngọ Tuất thường có bộ Đào Hồng Hỉ, Cô Quả, Kiếp Sát.

Một điểm đặc biệt là tuổi Kỷ, cũng giống như tuổi Đinh, có sao Lộc Tồn an như tuổi Đinh tại cung Ngọ. Bộ Kình Đà an tại Mùi Tị. Ở đây, chúng ta có thể thấy cách Kình cư Tứ Mộ và các tuổi Tị Dậu Sửu được Mã triều lai tức cách Kình Mã võ nghiệp. Triệt thì an tại hai cung Thân Dậu. Triệt ở đây mang ý nghĩa tốt. Chỉ có tuổi Giáp Kỷ mới được cách Triệt đáo kim cung, qua nghiệm lí, chúng ta thấy khả năng gặp các sao kỵ Triệt như Tử Vi, Thiên Phủ không như các vị trí khác.

Đối với tuổi Đinh và Kỷ, cung Đần Ngọ Tuất thường được bộ Lộc Tồn Ấn với sao Quốc Ấn đặt tại Dần. Vị trí này có nhiều bộ sao hay.

Tử Vi cư Ngọ đồng cung với Lộc Tồn là một điểm đáng chú ý cho tuổi Kỷ. Khi Lộc Tồn tại vị trí cung Tí Ngọ, đây được coi là nơi tốt đẹp của sao này.

Lộc Tồn tại cung Tí Ngọ ngay ở vị trí Thiên Di tức mệnh có Phi Liêm là một cách mang lại lợi lộc. Tuổi Đinh Kỷ có Lộc Tồn tại cung Ngọ, tuổi Quý có Lộc Tồn cư Tí là các Thiên Can âm. Tại vị trí này, chúng ta không gặp Tuế Hư mà có Đào Hồng Hỉ, Cô Quả, Kiếp Sát. Cách Mệnh kết hợp với các sao Địa Chi, tức bộ sao trên giao hội với Thanh Phi Phục, tạo ra các cách chủ được lợi lộc.

Đặc biệt, nếu Đào Hoa đồng cư với Lộc Tồn ở tuổi Tị Dậu Sửu, khi đó luôn có Kiếp Sát tại cung Dần, hóa thành Quyền do được cầm Ấn. Tuy nhiên, với các tuổi này được bộ Lộc Đào, nhưng gặp Thiên Mã tại cung Hợi, là điều không tốt. Tuổi Kỷ có bộ Khôi Việt an tại Thân Tí.

Cách Khôi Triệt ở đây, nếu Mệnh an tại đây ý nghĩa xấu, chủ sẽ bị triệt hạ kiến Sát Kỵ. Vị trí của Thanh Long tốt đẹp khi nó cư Thìn và có mưu biến, nhanh nhạy. Ở cung Tí có bộ Phi Việt, tối kỵ gặp thêm bộ Hỏa Linh, nếu thêm Thiên Hình đủ cách Phi Việt Linh Hình, chủ sẽ gặp tai họa mang tính Sát. Cách này nguy hiểm hơn cách Phục Binh Hình Việt mắc vòng binh đao. Ở cung Dần Ngọ Tuất có Thiên Hình, lại là cách hay vì được bộ Hình Ấn hay Binh Hình Tướng Ấn. Tính chất ban đầu của Thiên Hình theo các bộ sao mà trở nên tốt hay xấu.

Tuổi Kỷ có Tứ Hóa là Vũ Tham Lương Khúc. Với cách Sát Phá Tham giao hội Tử Vũ Liêm, chủ sẽ giảm tai họa do mâu thuẫn của hai nhóm này vì được Quyền Lộc. Do Thiên Lương là sao chủ may mắn, hưởng thụ hóa thành Khoa tốt ở cả 12 cung vì chủ thọ và ấm tức che chở. Đặc biệt, cách Thiên Lương cư Ngọ tuổi Kỷ rất hay. Qua nghiệm lí mệnh Thiên Lương tuổi Kỷ, chúng ta có thể thấy khả năng gặp may mắn và thoát khỏi tai nạn. Người tuổi Kỷ thường ưa giúp đỡ người khác bằng kiến thức chuyên môn, như lương y hoặc giáo viên.

Tất cả những điều trên chỉ là chung quy tắc. Nếu không chú ý, chúng ta không đến mức yếu mạng như các Chính Tinh khác. Tuy nhiên, cũng có khả năng gặp bất hạnh ở một mức tùy theo sát tinh, ví dụ như tàn tật, bệnh kinh niên, hoặc về kinh tế.

Văn Khúc là sao hóa thành Kỵ và nên gặp các sao mang tính Quyền hoặc Thanh Long, vì cách Khúc Kỵ mang ý nghĩa xấu.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)