Danh sách ngày tốt sửa nhà năm 2024

Bên cạnh việc xem ngày tốt động thổ xây nhà và chuyển dọn nhà, việc tìm hiểu ngày tốt sửa nhà cũng rất quan trọng. Nhà không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà còn mang ý nghĩa thiêng liêng liên quan đến vận khí và sự nghiệp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách xem ngày tốt sửa nhà và danh sách ngày tốt sửa nhà năm 2024.

1. CÓ NÊN XEM NGÀY TỐT SỬA NHÀ?

Theo phong tục văn hóa của người Việt Nam, xem ngày tốt để khởi công xây nhà là bắt buộc. Vậy, liệu việc sửa nhà có cần xem ngày tốt không? Câu trả lời phụ thuộc vào niềm tin và tâm linh của mỗi gia đình. Tuy nhiên, nếu công trình sửa nhà có quy mô lớn và tác động lớn tới kết cấu, nền móng, nên chọn ngày đẹp sửa nhà để mọi việc thuận lợi hơn.

Ngày nay, việc xem ngày đã trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn rất nhiều. Nếu có thể, hãy chọn ngày tốt sửa nhà để mang lại lợi ích như tinh thần yên bình, vận khí tốt, tài lộc và sự thịnh vượng cho gia đình.

2. DANH SÁCH NGÀY TỐT ĐỂ SỬA NHÀ NĂM 2024

Dưới đây là danh sách ngày tốt để sửa nhà trong từng tháng của năm 2024:

Tháng 1/2024

 • Thứ Ba, ngày 02/01/2024
 • Thứ Sáu, ngày 5/1/2024
 • Thứ Bảy, ngày 6/1/2024
 • Chủ nhật, ngày 7/1/2024
 • Thứ Hai, ngày 15/1/2024
 • Thứ Năm, ngày 18/1/2024
 • Thứ Sáu, ngày 19/1/2024
 • Chủ nhật, ngày 21/1/2024
 • Thứ Tư, ngày 24/1/2024
 • Thứ Bảy, ngày 27/1/2024
 • Thứ Ba, ngày 30/1/2024
 • Thứ Tư, ngày 31/1/2024

Tháng 2/2024

 • Thứ Sáu, ngày 2/2/2024
 • Thứ Sáu, ngày 9/2/2024
 • Thứ Ba, ngày 13/2/2024
 • Thứ Năm, ngày 15/2/2024
 • Thứ Bảy, ngày 17/2/2024
 • Chủ nhật, ngày 18/2/2024
 • Thứ Tư, ngày 21/2/2024
 • Chủ nhật, ngày 25/2/2024

Tháng 3/2024

 • Thứ Sáu, ngày 1/3/2024
 • Thứ Hai, ngày 4/3/2024
 • Thứ Bảy, ngày 9/3/2024
 • Thứ Hai, ngày 11/3/2024
 • Thứ Ba, ngày 12/3/2024
 • Thứ Năm, ngày 14/3/2024
 • Thứ Năm, ngày 21/3/2024
 • Thứ Bảy, ngày 23/3/2024
 • Chủ nhật, ngày 24/3/2024
 • Thứ Ba, ngày 26/3/2024
 • Thứ Tư, ngày 27/3/2024

Tháng 4/2024

 • Thứ Năm, ngày 11/4/2024
 • Chủ nhật, ngày 14/4/2024
 • Thứ Năm, ngày 18/4/2024
 • Thứ Bảy, ngày 20/4/2024

Tháng 5/2024

 • Thứ Năm, ngày 02/5/2024
 • Thứ Sáu, ngày 3/5/2024
 • Thứ Hai, ngày 6/5/2024
 • Thứ Năm, ngày 9/5/2024
 • Chủ nhật, ngày 12/5/2024
 • Thứ Hai, ngày 13/5/2024
 • Thứ Năm, ngày 16/5/2024
 • Thứ Bảy, ngày 18/5/2024
 • Thứ Ba, ngày 21/5/2024
 • Thứ Tư, ngày 22/5/2024
 • Thứ Sáu, ngày 24/5/2024
 • Thứ Bảy, ngày 25/5/2024
 • Thứ Hai, ngày 27/5/2024
 • Thứ Năm, ngày 30/5/2024

Tháng 6/2024

 • Thứ Bảy, ngày 01/6/2024
 • Chủ nhật, ngày 2/6/2024
 • Thứ Hai, ngày 03/6/2024
 • Thứ Sáu, ngày 7/6/2024
 • Thứ Hai, ngày 10/6/2024
 • Thứ Tư, ngày 12/6/2024
 • Thứ Bảy, ngày 15/6/2024
 • Chủ nhật, ngày 16/6/2024
 • Thứ Ba, ngày 18/6/2024
 • Thứ Tư, ngày 19/6/2024
 • Thứ Bảy, ngày 22/6/2024
 • Thứ Hai, ngày 24/6/2024
 • Thứ Năm, ngày 27/6/2024
 • Chủ nhật, ngày 30/6/2024

Tháng 7/2024

 • Thứ Hai, ngày 01/7/2024
 • Thứ Tư, ngày 3/7/2024
 • Thứ Năm, ngày 4/7/2024
 • Thứ Tư, ngày 10/7/2024
 • Thứ Bảy, ngày 13/7/2024
 • Chủ nhật, ngày 14/7/2024
 • Thứ Sáu, ngày 19/7/2024
 • Thứ Hai, ngày 22/7/2024
 • Thứ Năm, ngày 25/7/2024
 • Thứ Sáu, ngày 26/7/2024
 • Chủ nhật, ngày 28/7/2024
 • Thứ Tư, ngày 31/7/2024

Tháng 8/2024

 • Thứ Bảy, ngày 03/8/2024
 • Thứ Năm, ngày 8/8/2024
 • Thứ Bảy, ngày 10/8/2024
 • Chủ nhật, ngày 11/8/2024
 • Thứ Sáu, ngày 16/8/2024
 • Thứ Ba, ngày 20/8/2024
 • Thứ Sáu, ngày 23/8/2024
 • Chủ nhật, ngày 25/8/2024
 • Thứ Tư, ngày 28/8/2024

Tháng 9/2024

 • Chủ nhật, ngày 1/9/2024
 • Thứ Hai, ngày 02/9/2024
 • Thứ Ba, ngày 3/9/2024
 • Thứ Tư, ngày 4/9/2024
 • Thứ Sáu, ngày 06/9/2024
 • Thứ Ba, ngày 10/9/2024
 • Thứ Tư, ngày 11/9/2024
 • Thứ Sáu, ngày 13/9/2024
 • Thứ Bảy, ngày 14/9/2024
 • Thứ Ba, ngày 17/9/2024
 • Thứ Năm, ngày 19/9/2024
 • Chủ nhật, ngày 22/9/2024
 • Thứ Tư, ngày 25/9/2024
 • Thứ Năm, ngày 26/9/2024

Tháng 10/2024

 • Thứ Ba, ngày 01/10/2024
 • Thứ Sáu, ngày 4/10/2024
 • Thứ Bảy, ngày 5/10/2024
 • Thứ Hai, ngày 7/10/2024
 • Thứ Tư, ngày 9/10/2024
 • Thứ Sáu, ngày 11/10/2024
 • Thứ Năm, ngày 24/10/2024
 • Thứ Tư, ngày 30/10/2024

Tháng 11/2024

 • Thứ Bảy, ngày 2/11/2024
 • Thứ Hai, ngày 4/11/2024
 • Thứ Hai, ngày 11/11/2024
 • Thứ Ba, ngày 12/11/2024
 • Thứ Năm, ngày 14/11/2024
 • Thứ Tư, ngày 20/11/2024
 • Thứ Sáu, ngày 22/11/2024
 • Thứ Ba, ngày 26/11/2024
 • Thứ Sáu, ngày 29/11/2024

Tháng 12/2024

 • Thứ Hai, ngày 02/12/2024
 • Thứ Tư, ngày 4/12/2024
 • Thứ Năm, ngày 5/12/2024
 • Thứ Sáu, ngày 6/12/2024
 • Thứ Bảy, ngày 7/12/2024
 • Thứ Hai, ngày 9/12/2024
 • Thứ Năm, ngày 12/12/2024
 • Thứ Sáu, ngày 13/12/2024
 • Thứ Tư, ngày 18/12/2024
 • Thứ Bảy, ngày 21/12/2024
 • Thứ Ba, ngày 24/12/2024
 • Thứ Sáu, ngày 27/12/2024
 • Thứ hai, ngày 30/12/2024

3. CÁCH TÌM NGÀY TỐT SỬA NHÀ KHÁC

Ngoài cách xem ngày tốt sửa nhà bằng ngày hoàng đạo, ta có thể tìm ngày tốt theo tuổi, cung mệnh, tránh các ngày xấu đại kỵ, tính trực của ngày, hoặc xem nhị thập bát tú. Mỗi phương pháp có ý nghĩa và công thức riêng. Việc chọn ngày tốt sửa nhà phụ thuộc vào niềm tin và tâm linh của mỗi người.

Mong rằng danh sách ngày tốt sửa nhà năm 2024 và những cách tìm ngày tốt đã giúp bạn lựa chọn thời gian phù hợp để sửa chữa ngôi nhà của mình. Nếu cần vận chuyển và lưu trữ đồ đạc tạm thời khi sửa nhà, hãy liên hệ với Taxi tải Sài Gòn để được hỗ trợ.