Tuổi Dần khai trương ngày nào tốt để có nhiều vượng khí, thành công?

Khi bạn muốn bước chân vào con đường kinh doanh hoặc mở cửa hàng, chi nhánh mới thì việc chuẩn bị mâm cúng khai trương là rất quan trọng. Lễ cúng khai trương đúng chuẩn tâm linh sẽ giúp công việc kinh doanh của bạn tiến triển thuận lợi, gặp nhiều may mắn. Dưới đây, chúng ta sẽ tìm hiểu tuổi Dần khai trương ngày nào tốt để đón lộc khí và thành công.

Ý nghĩa của việc chọn ngày khai trương cho người tuổi Dần

Tuổi Dần là tuổi con Hổ, là con giáp thứ 3 trong số 12 con giáp. Những người sinh vào các năm Canh Dần (1950), Nhâm Dần (1962), Giáp Dần (1974), Bính Dần (1986) và Mậu Dần (1998) có tính cách dũng cảm, bướng bỉnh và khả năng lãnh đạo tốt. Vậy việc chọn ngày khai trương đẹp cho người tuổi Dần mang ý nghĩa gì?

Khi làm kinh doanh, nếu muốn khai trương thuận lợi, may mắn và có nhiều tài lộc, gia chủ cần chọn được ngày khai trương đẹp để đón lộc khí và thăng tiến trong kinh doanh. Bên cạnh đó, khi làm lễ cúng đầy đủ, gia chủ sẽ cảm thấy yên tâm và thoải mái hơn vì đã chu toàn các nghi lễ trong ngày khai trương.

Lễ cúng khai trương văn phòng công ty chuyển phát nhanh FUTA

Tuổi Dần khai trương ngày nào tốt để có nhiều vượng khí, thành công?

1. Tuổi Canh Dần (1950) khai trương ngày nào tốt?

Gia chủ tuổi Canh Dần (1950) nên chọn những ngày khai trương dưới đây để công việc kinh doanh thuận lợi và gặp nhiều may mắn:

 • Trong tháng 1 DL, chọn các ngày của tháng 12 Âm lịch: 2/12, 11/12, 25/12
 • Trong tháng 2 DL, chọn các ngày của tháng 1 Âm lịch: 4/1, 14/1, 17/1, 26/1
 • Trong tháng 3 DL, chọn các ngày của tháng 2 Âm lịch: 9/2, 22/2
 • Trong tháng 4 DL, chọn các ngày của tháng 3 Âm lịch: 1/3, 4/3, 17/3, 24/3
 • Trong tháng 5 DL, chọn các ngày của tháng 4 Âm lịch: 5/4, 27/4
 • Trong tháng 6 DL, chọn các ngày của tháng 5 Âm lịch: 4/5, 12/5, 26/5
 • Trong tháng 7 DL, chọn các ngày của tháng 6 Âm lịch: 11/6, 16/6, 27/6
 • Trong tháng 8 DL, chọn các ngày của tháng 7 Âm lịch: 3/7, 6/7, 12/7, 25/7
 • Trong tháng 9 DL, chọn các ngày của tháng 8 Âm lịch: 9/8, 12/8, 27/8
 • Trong tháng 10 DL, chọn các ngày của tháng 9 Âm lịch: 6/9, 13/9, 25/9, 28/9
 • Trong tháng 11 DL, chọn các ngày của tháng 10 Âm lịch: 5/10, 14/10, 25/10
 • Trong tháng 12 DL, chọn các ngày của tháng 11 Âm lịch: 7/11, 12/11, 20/11, 29/11

2. Tuổi Nhâm Dần (1962) khai trương ngày nào tốt?

Việc chọn ngày khai trương cho cửa hàng, cơ sở làm ăn được rất nhiều quan tâm bởi nếu chọn được ngày tốt sẽ giúp cửa hàng, công ty tăng thêm vận khí may mắn và thuận lợi trong làm ăn. Dưới đây là những ngày khai trương đẹp nhất cho tuổi Nhâm Dần (1962):

 • Trong tháng 1 DL, chọn các ngày của tháng 12 Âm lịch: 9/12, 15/12, 22/12
 • Trong tháng 2 DL, chọn các ngày của tháng 1 Âm lịch: 6/1, 10/1, 17/1, 22/1
 • Trong tháng 3 DL, chọn các ngày của tháng 2 Âm lịch: 19/2, 25/2
 • Trong tháng 4 DL, chọn các ngày của tháng 3 Âm lịch: 4/3, 7/3, 19/3, 28/3
 • Trong tháng 5 DL, chọn các ngày của tháng 4 Âm lịch: 12/4, 26/4
 • Trong tháng 6 DL, chọn các ngày của tháng 5 Âm lịch: 7/5, 10/5, 22/5
 • Trong tháng 7 DL, chọn các ngày của tháng 6 Âm lịch: 12/6, 19/6, 24/6
 • Trong tháng 8 DL, chọn các ngày của tháng 7 Âm lịch: 2/7, 9/7, 15/7, 27/7
 • Trong tháng 9 DL, chọn các ngày của tháng 8 Âm lịch: 12/8, 15/8, 21/8
 • Trong tháng 10 DL, chọn các ngày của tháng 9 Âm lịch: 1/9, 12/9, 20/9, 26/9
 • Trong tháng 11 DL, chọn các ngày của tháng 10 Âm lịch: 12/10, 17/10, 22/10
 • Trong tháng 12 DL, chọn các ngày của tháng 11 Âm lịch: 6/11, 9/11, 20/11, 29/11

3. Tuổi Giáp Dần (1974) khai trương ngày nào tốt?

Trước khi khai trương cửa hàng, cơ sở kinh doanh, người làm chủ cần chuẩn bị mọi thứ đầy đủ để buổi lễ khai trương diễn ra tốt đẹp và thành công. Chọn ngày lành và tháng tốt để khai trương sẽ giúp chủ kinh doanh gia tăng lộc và may mắn hơn trong con đường làm ăn. Dưới đây là các ngày đẹp để làm lễ cúng khai trương cho tuổi Giáp Dần (1974):

 • Trong tháng 1 DL, chọn các ngày của tháng 12 Âm lịch: 9/12, 15/12, 22/12
 • Trong tháng 2 DL, chọn các ngày của tháng 1 Âm lịch: 6/1, 10/1, 17/1, 22/1
 • Trong tháng 3 DL, chọn các ngày của tháng 2 Âm lịch: 19/2, 25/2
 • Trong tháng 4 DL, chọn các ngày của tháng 3 Âm lịch: 4/3, 7/3, 19/3, 28/3
 • Trong tháng 5 DL, chọn các ngày của tháng 4 Âm lịch: 12/4, 26/4
 • Trong tháng 6 DL, chọn các ngày của tháng 5 Âm lịch: 7/5, 10/5, 22/5
 • Trong tháng 7 DL, chọn các ngày của tháng 6 Âm lịch: 12/6, 19/6, 24/6
 • Trong tháng 8 DL, chọn các ngày của tháng 7 Âm lịch: 2/7, 9/7, 15/7, 27/7
 • Trong tháng 9 DL, chọn các ngày của tháng 8 Âm lịch: 12/8, 15/8, 21/8
 • Trong tháng 10 DL, chọn các ngày của tháng 9 Âm lịch: 1/9, 12/9, 20/9, 26/9
 • Trong tháng 11 DL, chọn các ngày của tháng 10 Âm lịch: 12/10, 17/10, 22/10
 • Trong tháng 12 DL, chọn các ngày của tháng 11 Âm lịch: 6/11, 9/11, 20/11, 29/11

4. Tuổi Bính Dần (1986) khai trương ngày nào tốt?

Người sinh năm 1986 tuổi Bính Dần khi khai trương nên chọn những ngày sau để công việc làm ăn thuận lợi, gặp nhiều may mắn và thành công:

 • Trong tháng 1 DL, chọn các ngày của tháng 12 Âm lịch: 9/12, 15/12, 22/12
 • Trong tháng 2 DL, chọn các ngày của tháng 1 Âm lịch: 6/1, 10/1, 17/1, 22/1
 • Trong tháng 3 DL, chọn các ngày của tháng 2 Âm lịch: 19/2, 25/2
 • Trong tháng 4 DL, chọn các ngày của tháng 3 Âm lịch: 4/3, 7/3, 19/3, 28/3
 • Trong tháng 5 DL, chọn các ngày của tháng 4 Âm lịch: 12/4, 26/4
 • Trong tháng 6 DL, chọn các ngày của tháng 5 Âm lịch: 7/5, 10/5, 22/5
 • Trong tháng 7 DL, chọn các ngày của tháng 6 Âm lịch: 12/6, 19/6, 24/6
 • Trong tháng 8 DL, chọn các ngày của tháng 7 Âm lịch: 2/7, 9/7, 15/7, 27/7
 • Trong tháng 9 DL, chọn các ngày của tháng 8 Âm lịch: 12/8, 15/8, 21/8
 • Trong tháng 10 DL, chọn các ngày của tháng 9 Âm lịch: 1/9, 12/9, 20/9, 26/9
 • Trong tháng 11 DL, chọn các ngày của tháng 10 Âm lịch: 12/10, 17/10, 22/10
 • Trong tháng 12 DL, chọn các ngày của tháng 11 Âm lịch: 6/11, 9/11, 20/11, 29/11

5. Tuổi Mậu Dần (1998) khai trương ngày nào tốt?

Chọn ngày khai trương tốt khi kinh doanh sẽ giúp công việc làm ăn của bạn trở nên thuận buồm xuôi gió và gặp nhiều may mắn hơn. Dưới đây là những ngày tốt để làm lễ cúng khai trương cho người tuổi Mậu Dần (1998):

 • Trong tháng 1 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 12 Âm lịch: 9/12, 15/12, 22/12
 • Trong tháng 2 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 1 Âm lịch: 6/1, 10/1, 17/1, 22/1
 • Trong tháng 3 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 2 Âm lịch: 19/2, 25/2
 • Trong tháng 4 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 3 Âm lịch: 4/3, 7/3, 19/3, 28/3
 • Trong tháng 5 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 4 Âm lịch: 12/4, 26/4
 • Trong tháng 6 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 5 Âm lịch: 7/5, 10/5, 22/5
 • Trong tháng 7 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 6 Âm lịch: 12/6, 19/6, 24/6
 • Trong tháng 8 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 7 Âm lịch: 2/7, 9/7, 15/7, 27/7
 • Trong tháng 9 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 8 Âm lịch: 12/8, 15/8, 21/8
 • Trong tháng 10 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 9 Âm lịch: 1/9, 12/9, 20/9, 26/9
 • Trong tháng 11 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 10 Âm lịch: 12/10, 17/10, 22/10
 • Trong tháng 12 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 11 Âm lịch: 6/11, 9/11, 20/11, 29/11

Lễ vật cúng khai trương cho người tuổi Dần

Để sắm lễ vật cúng khai trương cho người tuổi Dần mà không bị thiếu sót, bạn có thể tham khảo danh sách các đồ cúng khai trương như hương/nhang, giấy cúng/Vàng mã, vàng bạc, đèn/nến, trầu cau, tam sên, hoa tươi, gạo muối, gà luộc, hoa quả, xôi, chè, cháo, heo quay, bánh kẹo, rượu, trà, nước, và bánh bao. Trong đó, lễ vật không thể thiếu trong mâm cúng khai trương bao gồm 3 nén hương/nhang, 2 cây nến/đèn cầy, 1 mâm ngũ quả (có 5 loại quả và nên có quả dừa), 1 lọ hoa tươi (chọn hoa cúc hoặc hoa đồng tiền), 1 bộ lễ vàng mã (giấy cúng) khai trương, 1 đĩa trầu cau, 3 đĩa xôi, 3 bát chè, 3 chén nước, gà luộc hoặc đầu heo hoặc heo sữa quay.

Cách chọn người mở hàng hợp với chủ kinh doanh tuổi Dần

Bên cạnh việc chọn ngày khai trương, việc chọn người mở hàng trong ngày khai trương cũng rất quan trọng. Chọn đúng người mở hàng sẽ giúp việc làm ăn thuận lợi và may mắn hơn. Dưới đây là cách chọn người mở hàng hợp tuổi Canh Dần (1950), Nhâm Dần (1962), Giáp Dần (1974), Bính Dần (1986) và Mậu Dần (1998) cho bạn tham khảo:

1. Chọn người mở hàng theo Tam Hợp

Chọn người mở hàng cho người tuổi Dần cần phải chọn người có tuổi tam hợp để góp phần mang sự hưng thịnh đến cho công việc kinh doanh. Những người trong nhóm Tam Hợp sẽ giúp hỗ trợ và bổ sung vận khí cho nhau. Vậy nên người tuổi Dần nên chọn người mở hàng tuổi Ngọ – Tuất trong nhóm Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) để đem lại sự may mắn và tài lộc.

2. Chọn người mở hàng có tính cách vui vẻ, nhanh nhẹn, hòa đồng

Ngoài việc chọn người hợp tuổi, người kinh doanh tuổi Dần cũng quan tâm đến tính cách của người mở hàng. Một người luôn vui tươi, hòa đồng sẽ mang đến không khí sôi động và sự may mắn, thịnh vượng đến với cửa hàng, công ty.

3. Tránh người thuộc tuổi Tứ Hành Xung

Khác với nhóm Tam Hợp, nhóm Tứ Hành Xung luôn đem lại những điều không may đến với gia chủ. Vậy nên khi chọn người mở hàng, gia chủ nên tránh những người tuổi Thân – Tỵ – Hợi trong nhóm Tứ Hành Xung (Dần – Thân – Tỵ – Hợi) để tránh đi vận đen và xui xẻo đeo bám công việc kinh doanh.

Dịch vụ đồ cúng trọn gói từ A – Z của Đồ Cúng Tâm Phúc

Để đáp ứng nhu cầu mua đồ lễ cúng trọn gói cho khách hàng, Đồ Cúng Tâm Phúc đã đưa ra các dịch vụ mâm lễ vật đúng chuẩn theo quy chuẩn của truyền thống tâm linh. Chúng tôi sẽ mang đến những thông tin hữu ích giúp khách hàng chuẩn bị mâm cúng đơn giản nhưng chu đáo, mâm lễ vật đầy đủ, trang trọng và các nghi thức cúng nhằm mang tới những điều nguyện ước tốt lành cho gia đình trong hiện tại cũng như tương lai.

Hiện nay, Dịch vụ Đồ Cúng Trọn gói Tâm Phúc có thể đáp ứng hầu hết các tỉnh miền Nam như: Cần Thơ, Long An, Vũng Tàu, TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai và nhiều tỉnh khác. Nếu bạn có nhu cầu, vui lòng đặt hàng theo địa chỉ sau:

Dịch Vụ Đồ Cúng Tâm Phúc

 • Chi nhánh TPHCM:

  • Địa chỉ: Số 7 đường 6B, Phường Phước Bình, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
  • Hotline: 033.357.3839
  • Facebook: Đồ cúng Tâm Phúc
 • Chi nhánh Côn Đảo:

  • Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Tiến, Khu 7, Huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
  • Hotline: 0866.500.779
  • Fanpage: Đồ Cúng Côn Đảo Tâm Phúc.

Hãy để Đồ Cúng Tâm Phúc giúp bạn có một buổi lễ khai trương thành công và thuận lợi!