Dụng Thần Cứu Ứng: Cách Lựa Chọn Và Sử Dụng Các Phương Pháp Để Giải Cứu

Spread the love

Khi nhật nhược hoặc nhật vượng bị chế áp thái quá, sẽ có những trường hợp mà ta cần sử dụng dụng thần để giúp cân bằng Tứ trụ. Dụng thần là việc sử dụng các yếu tố ngũ hành để phù trợ hoặc khống chế những yếu tố khác trong Tứ trụ. Ví dụ, khi mộc nhược thì ta sử dụng thuỷ để phù trợ nó, thuỷ chính là dụng thần trong trường hợp này. Nếu thuỷ phù trợ quá mức, ta sẽ sử dụng thổ để khống chế thuỷ. Thổ chính là dụng thần cân bằng cho Tứ trụ.

Tuy nhiên, ta cần lưu ý rằng dụng thần cũng phải được sử dụng một cách cân nhắc. Nếu phù trợ quá mức, dụng thần cũng có thể gây ra sự mất cân bằng và dẫn đến những tác động không tốt cho Tứ trụ. Vì vậy, ta cần hiểu rõ yếu tố của từng ngũ hành và áp dụng chính xác dụng thần để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Nếu nhật nhược biến thành vượng, ta cần sử dụng dụng thần chế áp để tránh sinh thân quá mức. Trong trường hợp nhật nhược được dụng thần sinh phù quá mức, ta cần có phương pháp cứu ứng tương tự như khi thân vượng gặp thực thương.

Khi nhật nhược không được lệnh, dù có sự trợ giúp của dụng thần cũng không thể bằng nhật can được lệnh và có sự trợ giúp của tỉ kiếp. Trường hợp này, không cần sử dụng dụng thần quan sát mạnh mẽ, mà ta có thể tìm cách giúp thân tốt hơn bằng cách chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.

Thực thương là dụng thần cứu ứng trong những trường hợp đặc biệt trong Tứ trụ. Thực thương có thể được sử dụng để giải cứu khi dụng thần bị phá hại thương tổn. Hiểu rõ về cách thức và phương pháp giải cứu khi dụng thần có thương tổn sẽ giúp chúng ta nắm vững công việc này.

Thực thần và kiều thần thường gặp nhau, và khi gặp nhau, kiều thần cần phải bị chế hóa. Trong trường hợp thực thần bị chế áp bởi kiệu thần, ta có thể sử dụng thất sát để chế áp kiệu thần và đạt được cân bằng.

Khi trong Tứ trụ có cả ấn tinh và tài tinh cùng xuất hiện và đòi hỏi làm mất tài tinh và giữ lại ấn tinh, ta có thể áp dụng hợp cục để đạt được mục tiêu này. Hợp cục có thể giúp hóa giải và bảo vệ ấn tinh, đồng thời giữ lại thực thần.

Trong trường hợp thực thần bị chế sát, ta có thể sử dụng sắc ty để giúp chế áp thực thần và bảo vệ kiệu thần. Thiên tài cũng có thể đóng vai trò cứu ứng trong trường hợp này.

Tài tinh cũng có thể gặp thất sát và bị chế hóa. Trong trường hợp này, ta có thể áp dụng hợp cục để bảo vệ tài tinh. Cách lựa chọn và sử dụng phương pháp cứu ứng phù hợp sẽ giúp đạt được hiệu quả tốt nhất.

Quan sát là dụng thần, thương thực là vị thần. Quan sát có vai trò quan trọng trong Tứ trụ, và quan sát cần được áp dụng một cách chính xác để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Quan sát và thương thực thường không thể thiếu nhau. Có nhiều yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến quan sát và thương thực trong Tứ trụ. Hiểu rõ về mối quan hệ giữa chúng sẽ giúp ta áp dụng các phương pháp cứu ứng một cách chính xác và hiệu quả.

Tài tinh gặp sát thì ta cần lựa chọn phương pháp cứu ứng phù hợp để bảo vệ và giúp đỡ tài tinh. Chọn đúng cách và sử dụng phương pháp cứu ứng một cách chính xác là điều quan trọng để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Trên đây là những phân tích về cách sử dụng và lựa chọn dụng thần trong Tứ trụ. Những phương pháp cứu ứng giúp giải quyết các vấn đề phá hại và thương tổn trong dụng thần. Tuy nhiên, việc đạt được hiệu quả tốt nhất trong việc giải cứu dụng thần cần phải được thực hiện một cách cân nhắc và chính xác. Hiểu rõ về nguyên tắc và cách thức hoạt động của dụng thần sẽ giúp ta áp dụng chúng một cách hiệu quả và đạt được kết quả tốt nhất.