Vương Hổ Ứng: Chuyên gia Dịch học và truyền nhân bát trạch dịch phong thủy

Vương Hổ Ứng

Vương Hổ Ứng, một cái tên không còn xa lạ với giới chuyên gia Dịch học và truyền nhân bát trạch dịch phong thủy. Sinh ra vào năm 1962, ông là một chuyên gia Dịch học nổi tiếng trên thế giới và cũng là Dịch tác giả. Với sự giàu kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu, ông đã khẳng định vị trí của mình trong lĩnh vực này.

Sự nghiệp của Vương Hổ Ứng

Chuyên gia Dịch học và truyền nhân bát trạch dịch phong thủy

Vương Hổ Ứng là một giảng viên thỉnh giảng của đại học Thanh Hoa, cố vấn cao cấp của sở nghiên cứu Nhật Bản và tác giả của Lục Hào Chiêm Thuật Nhật Bản. Ông đã dành nhiều năm để tìm hiểu và nghiên cứu về phong thủy, tướng thuật, mệnh lý, Phật học, Trung y và thuật luyện đan. Trong thập kỷ 80, ông tập trung nghiên cứu Kinh Dịch và áp dụng nguyên lý Dịch học để giải mã những bí ẩn và cát hung trong logo công ty. Đồng thời, ông cũng đã tư vấn cho rất nhiều công ty nổi tiếng trong và ngoài nước.

Tác phẩm và công trình nổi tiếng

Vương Hổ Ứng đã để lại dấu ấn trong ngành dịch học và phong thủy thông qua những tác phẩm đáng chú ý của mình. Một số tác phẩm đã được xuất bản của ông bao gồm:

Ở Nhật Bản:

 • Bát Trạch Dịch Trận Phong Thủy
 • Lục Hào Chiêm Thuật Áo Nghĩa
 • Lục Hào Chiêm Thuật Cải Vận Pháp
 • Sinh Hoạt Trung Đích Lục Hào Chiêm Thuật
 • Thần Kỳ Ứng Nghiệm Đích Lục Hào Chiêm Thuật
 • Ngoại Ứng Dự Trắc
 • Lục Hào Dự Trắc Tam Ma Địa

Ở Hồng Kông:

 • Lục Hào Quái Lệ Thuyết Chân
 • Lục Hào Dự Trắc Tật Bệnh Tân Thám

Ở Singapore:

 • Tăng San Bốc Dịch Bình Thích
 • Lục Hào Quái Tượng Giải Mật
 • Lục Hào Nghi Hoặc Chỉ Mê
 • Lục Hào Dự Trắc Ngộ Trung Ngộ
 • Lục Hào Phân Loại Chiêm Nghiệm Kỹ Pháp
 • Lục Hào Dự Trắc Tự Tu Bảo Điển
 • Lục Hào Trắc Bệnh Phân Khoa Tường Giải

Ở Đài Loan:

 • Tế Thuyết Lục Hào Dự Trắc Học
 • Lục Hào Tật Bệnh Dự Trắc Học
 • Lục Hào Nhân Duyên Dự Trắc Học
 • Sơ Học Lục Hào Dự Trắc
 • Lục Hào Phong Thủy Dự Trắc Học
 • Lục Hào Kinh Tế Dự Trắc Học
 • Thế Giới Nhân Quả Trong Dự Đoán Lục Hào

Kết luận

Vương Hổ Ứng, một chuyên gia dịch học và truyền nhân bát trạch dịch phong thủy, đã từng tư vấn cho nhiều công ty nổi tiếng và có học viên trên khắp thế giới. Qua những tác phẩm và công trình đáng chú ý, ông đã góp phần quan trọng trong việc đem lại sự hiểu biết và áp dụng phong thủy vào cuộc sống hàng ngày. Vương Hổ Ứng không chỉ có kiến thức sâu rộng mà còn được đánh giá cao về sự chuyên nghiệp và uy tín.