Văn khấn lễ bồi hoàn địa mạch: Giải trừ tai hoạ, đón vận may

Gia đình của chúng ta thường xuyên tiến hành các công việc như đào đất, lấp ao, xây tường… Tuy nhiên, không may mắn, những hoạt động này có thể gây tổn thương đến Long Mạch – một yếu tố quan trọng trong địa mạch của gia đình. Khi Long Mạch bị tổn thương, chúng ta có thể gặp phải nhiều rủi ro, sự xui xẻo và điềm xấu.

Vì vậy, để tránh những tai họa này, chúng ta cần tiến hành lễ bồi hoàn địa mạch. Quá trình này bao gồm việc lấy nước từ ba con sông, kết hợp với năm loại đất linh để nặn Thần Quy (Thần Rùa). Sau đó, chúng ta chọn các ngày Thiên Xá, Thiên Nguyên, Địa Nguyên, Cường Nhật, Trùng Mậu, Trùng Kỷ để đào đất và tạo thành hố bày lễ hoa quả. Lễ hoa quả này cần ứng với Ngũ Hành (5 màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, đen hoặc tím), cùng lễ mặn và 5 màu khác, hương và vàng mã… Đồng thời, chúng ta cũng cầu nguyện theo bài văn khấn lễ bồi hoàn địa mạch.

Dưới đây là bài văn khấn lễ bồi hoàn địa mạch mà chúng tôi sưu tầm được từ đơn vị sản xuất “Đồ Thờ Việt”. Hãy cùng tham khảo:

Văn khấn lễ bồi hoàn địa mạch

Văn khấn bồi hoàn địa mạch

Nam Mô A Di Đà Phật!

Kính lạy: Đức U Minh giáo chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát, Hoàng thiên hậu thổ chư vị Tôn thần, Các ngài Ngũ phương, Ngũ nhạc, Ngũ đế Thánh đế. Nhị thập tứ khí thần quan, Địa mạch thần quan, Thanh long Bạch hổ, chư vị tôn thần cùng quyến thuộc Các ngài: Kim niên Đương cai tôn thần, Bản cảnh Thành hoàng tôn thần và các vị thần minh cai quản ở trong khu vực này.

Hôm nay là ngày…………..tháng…………….năm………………

Tín chủ con là:………………………………………………………………………….

Ngụ tại:……………………………………………………………………………………………………

Thành tâm sửa biện lễ nghi dâng trà quả thực, xin điền hoàn địa mạch. Bởi vì trước đây do tình mờ mịt, thức tỉnh hồn mê, đào đất lấp ao, gây nên chấn động hoặc bởi khách quan hoặc do chủ sự, tổn thương long mạch, mạo phạm thần uy, ảnh hưởng khí mạch muốn cho phong thổ an hòa, gia đình chúng con người người được giữ an khang, miễn trừ tai họa.

Nên nay trương uy đại sĩ, nương đức tôn thần, cung tọa bồi hoàn, nhương kỳ khẩn đảo thần công nguyện xin bảo hộ, chứng minh xám hối, thụ hưởng đan thành. Tín chủ chúng con xin chi thành cúng dâng ngài U minh giáo chủ Bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngài Kiên Lao địa thần Bồ Tát. Các ngài Ngũ Phương, ngũ đế, hậu thổ nguyên quân, Sơn nhạc đế quân, Đương phương Thổ Địa, Thổ phủ thần kỳ, 24 khí thần quan, 24 long mạch thần quan, 24 địa mạch thần quan, 24 sơn địa mạch thần quan, 24 hướng địa mạch thần quan, Thanh long Bạch hổ, Thổ bá, Thổ hầu, Thổ mãnh, Thổ trọng thần quan, Thổ phụ, Thổ mẫu, Thổ lương, Thổ gia thần quan, Thổ tử, Thổ tôn, Thổ khảm, Thổ tôn thần quan, Thổ kỹ ngũ phương bát quái và các thần minh quyến thuộc. Kim niên Hành khiển Thái tuếchi đức tôn thần, Đương cảnh Thành hoàng bản thổ Đại vương và tất cả các vị thần minh cai quản ở khu vực này, cúi xin thương xót tín chủ chúng con, nhận lời thỉnh cầu, chuẩn tâu sám tạ, giáng phó án tiền, thụ hưởng lễ vật. Nguyện cho phong thổ phì nhiêu, khí sung mạch vượng, thuần an tiết thuận, nhân vật hưng long, sở cầu như ý.

Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.