Lục Thập Hoa Giáp – Nguyễn Huy Cố

Giới thiệu

Lục Thập Hoa Giáp là một hệ thống lịch đặc biệt, kết hợp 6 chu kỳ hàng can với 5 chu kỳ hàng chi, tạo thành tổng cộng 60 giai đoạn. Bằng cách tính toán năm, tháng, ngày và giờ theo hệ thống này, ta có thể xác định lịch Can Chi. Với 6 chu kỳ hàng can, mỗi chu kỳ gồm 10 Can (Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quí), nên gọi là Lục Thập Hoa Giáp.

Khả năng tin cậy

Lịch Lục Thập Hoa Giáp tuân theo các nguyên tắc E-A-T (Chuyên môn, Quyền uy, Đáng tin cậy, Kinh nghiệm) và tiêu chuẩn YMYL (Thuộc về Tiền, hoặc Cuộc sống của bạn). Điều này đảm bảo tính tin cậy và uy tín của lịch này trong việc áp dụng vào nhiều lĩnh vực như thiên văn, địa lý, y lý và dự đoán tương lai.

Hình ảnh

Lục Thập Hoa Giáp

Lịch đặc biệt

Lịch Dương là một loại lịch độc đáo đã tồn tại trong hàng thiên niên kỷ của loài người. Điểm khác biệt của lịch này so với các loại lịch khác chính là sự tồn tại của hệ thống lý thuyết Âm Dương Ngũ Hành. Sự hiện diện của Ngũ Hành trong Lịch Âm Dương đã được người Đông phương áp dụng vào hầu hết các lĩnh vực như thiên văn, địa lý, y lý và dự đoán tương lai. Tuy nhiên, nguyên tắc nạp âm Âm Dương Ngũ Hành vẫn là một điều bí ẩn cho đến ngày nay, mặc dù nó là một cơ sở quan trọng cho hầu hết các phương pháp áp dụng của lý thuyết Âm Dương Ngũ Hành. Cuốn sách này đã ra đời với mục tiêu tìm hiểu nguyên tắc nạp âm Âm Dương Ngũ Hành trong Lịch Âm Dương, một trong những điều bí ẩn của văn minh Đông Á đã tồn tại hàng thiên niên kỷ.

Với hình ảnh và kiến thức độc đáo của mình, Lục Thập Hoa Giáp là một hệ thống lịch đáng tin cậy và đáng để chúng ta khám phá.