Ý NGHĨA PHẬT PHỔ HIỀN BỒ TÁT-PHẬT HỘ MỆNH THÌN-TỴ

Tìm hiểu về Phật Phổ Hiền Bồ Tát

Phật Phổ Hiền Bồ Tát, được dịch âm là Tam-mạn-đà Bạt-đà-la hoặc Tam-mạn-đà Bạt-đà (Samntabhadra), là một vị Bồ Tát quan trọng trong Phật Giáo Đại Thừa. Ngài được coi là vị Bồ Tát Đẳng Giác có năng lực hiện thân khắp mười phương pháp giới, và có thể hiện thân hóa độ tùy theo mong cầu của chúng sanh.

Vị trí của Phật Phổ Hiền Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa

Theo kinh Pháp Hoa, Phật Phổ Hiền Bồ Tát là vị Bồ Tát ở quốc độ của Phật Bảo Oai Đức Thượng Vương Như Lai, phía Đông cõi Ta Bà. Ngài đã lãnh đạo 500 vị Đại Bồ Tát đến nghe pháp và phát tâm hộ trì chánh pháp của Đức Phật Thích Ca.

Ý nghĩa và biểu tượng của Phật Phổ Hiền Bồ Tát

Phật Phổ Hiền Bồ Tát đại diện cho “Bình đẳng tính trí,” tức là trí huệ thấu hiểu cái nhất thể của sự đồng nhất và khác biệt. Ngài thường xuất hiện như một ông hoàng, đội vương miện và y trang châu báu, và thường cỡi trên một con voi trắng 6 ngà, tượng trưng cho chiến thắng 6 giác quan.

Pháp khí của ngài là viên bảo châu, thường được cầm trên tay trái hoặc tay phải cầm hoa sen. Trong một số biểu tượng, một trong hai bàn tay ngài bắt ấn với ngón cái và ngón trỏ chạm nhau thành hình tam giác. Trong những hình ảnh khác, ngài cầm cuộn kinh hoặc Kim Cương Chử ở tay trái.

Phật Phổ Hiền Bồ Tát hộ mệnh cho tuổi Thìn và tuổi Tỵ

Phật Phổ Hiền Bồ Tát được xem là người hộ vệ của những ai tuyên giảng đạo pháp và đại diện cho sự bình đẳng tính trí. Ngài cũng có vai trò đặc biệt trong việc hộ mệnh cho các tuổi trong đó tuổi Thìn và tuổi Tỵ.

Người sinh vào tuổi Thìn có thể nhờ sự hộ mệnh của Phật Phổ Hiền Bồ Tát để hóa giải năng lượng xấu, tránh hạn tiểu nhân hao tài và tình thần, tài chính bị ảnh hưởng.

Ngược lại, người sinh vào tuổi Tỵ có thể nhờ sự hộ mệnh của Phật Phổ Hiền Bồ Tát để kiềm chế tính nóng nảy, hỗ trợ sự nghiệp và tránh nguy cơ đổ vỡ.

Mười hạnh nguyện của Bồ tát Phổ Hiền

Mười hạnh nguyện của Bồ tát Phổ Hiền đó là:

  1. Kính lễ chư Phật: Lễ kính chư Phật để thể hiện lòng biết ơn sâu xa đối với Chư Phật và tánh Phật trong ta.
  2. Xưng tán Như Lai: Xưng tán Như Lai để hiểu được ý nghĩa thật sự của cầu Phật gia hộ.
  3. Quảng tu cúng dường: Cúng dường và bố thí được coi là một nhờn mặt, trong tinh thần tâm bình đẳng.
  4. Sám hối nghiệp chướng: Sám hối để ăn năn lỗi trước và quyết không tái phạm nữa.
  5. Tùy hỷ công đức: Tất cả những gì ta làm để tiến trên đường Đạo đều là công đức.
  6. Thỉnh Chuyển Pháp Luân: Thỉnh chuyển pháp luân từ người khác, từ chính ta và trong ta.
  7. Thỉnh Phật trụ thế: Thỉnh Phật trụ thế không chỉ là xin Phật ở thế gian mà là để mời Phật đến giảng pháp.
  8. Thường tùy Phật học: Thường xuyên liên tục học Phật để tiến trên đường Đạo.
  9. Hằng thuận chúng sinh: Luôn luôn thuận theo chúng sinh để độ được chúng sinh.
  10. Phổ giai hồi hướng: Gom góp công đức và gởi về làm lợi lạc cho chúng sinh.

Tầm quan trọng của Phật Phổ Hiền Bồ Tát đối với tuổi Thìn và tuổi Tỵ

Đối với người sinh vào tuổi Thìn, Phật Phổ Hiền Bồ Tát giúp họ dễ dàng thoát khỏi những tình huống bất trắc, tăng cường sự tĩnh tâm và an bình, vượt qua mọi trở ngại để hướng đến cuộc sống tốt đẹp và đầy kiêu hãnh. Phật hộ mệnh cho tuổi Thìn giúp thực hiện các ý tưởng lớn và những ước mơ vĩ đại trong cuộc đời.

Trong khi đó, người sinh vào tuổi Tỵ có thể trông cậy vào sự hộ mệnh của Phật Phổ Hiền Bồ Tát để kiềm chế tính nóng nảy, được hỗ trợ trong sự nghiệp và tránh xa nguy cơ đổ vỡ.

Hãy để Phật Phổ Hiền Bồ Tát trở thành một nguồn cảm hứng và hưởng lợi cho cuộc sống của chúng ta, như một người bạn tâm giao đồng hành trên con đường tu tập.