Tứ Hóa Và Phi Hóa: Bí Quyết Thống Trị Vận Mệnh

Nếu bạn đang tìm hiểu về vận mệnh và muốn biết cách thể hiện sự tương hợp và đối sánh giữa các yếu tố của cuộc sống, thì chắc chắn bạn đã nghe đến “Tứ Hóa” và “Phi Hóa”. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá sự kết hợp độc đáo giữa hai khái niệm này và cách chúng có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta.

Tứ Hóa: Điểm Nhấn Quan Trọng

“Tứ Hóa” được hiểu là quá trình biến đổi, chuyển hóa của bản chất và ý nghĩa của một yếu tố tinh diệu theo hướng tích cực hoặc tiêu cực, tùy thuộc vào sự kích hoạt từ những yếu tố khác. Cụ thể, có bốn loại biến đổi chính: Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa và Hóa Kỵ.

Dưới đây là một bảng cho thấy sự tương hợp giữa mỗi tứ hóa và các yếu tố Thiên Can:

Thiên Can   Hóa Lộc    Hóa Quyền    Hóa Khoa    Hóa Kỵ
Giáp      Liêm Trinh  Phá Quân    Vũ Khúc    Thái Dương
Ất       Thiên Cơ   Thiên Lương   Tử Vi     Thái Âm
Bính      Thiên Đồng  Thiên Cơ    Văn Xương   Liêm Trinh
Đinh      Thái Âm    Thiên Đồng   Thiên Cơ    Cự Môn
Mậu       Tham Lang   Thái Âm     Hữu Bật    Thiên Cơ
Kỷ       Vũ Khúc    Tham Lang    Thiên Lương  Văn Khúc
Canh      Thái Dương  Vũ Khúc     Thái Âm    Thiên Đồng
Tân      Cự Môn    Thái Dương   Văn Khúc    Văn Xương
Nhâm      Thiên Lương  Tử Vi      Tả Phụ     Vũ Khúc
Quý      Phá Quân   Cự Môn     Thái Âm    Tham Lang

Tuy nhiên, không phải lúc nào quy luật cũng áp dụng tuyệt đối. Ví dụ, “Nhân” (Hóa Lộc) có thể phát sinh từ “Quả” (Hóa Kỵ). Vì vậy, chúng ta cần xem xét tổng thể của các yếu tố và tình huống cụ thể để đưa ra quyết định chính xác.

Ý nghĩa cơ bản của Tứ Hóa được phân chia như sau:

 • Hóa Lộc: tài lộc, tình duyên, tài nghệ, và hưởng thụ.
 • Hóa Quyền: thành tựu, quản chế, bá quyền, và nguyên tắc.
 • Hóa Khoa: giải ách, quý nhân, công danh, và tài nghệ.
 • Hóa Kỵ: thiếu nợ, đạo nghĩa, thay đổi, và đạt được.

Phi Hóa: Sức Mạnh Biến Đổi

Phi Hóa là một khái niệm được ứng dụng dựa trên Tứ Hóa và Thiên Can của cung để tạo ra sự biến đổi trong vận mệnh của chúng ta. Phi Hóa cũng được chia thành bốn loại: Phi Hóa Lộc, Phi Hóa Quyền, Phi Hóa Khoa và Phi Hóa Kỵ.

Ví dụ, nếu Thiên Can của cung Mệnh là “Nhâm Ngọ”, ta có:

 • Thiên Lương hóa thành Hóa Lộc.
 • Tử Vi hóa thành Hóa Quyền.
 • Tả Phụ hóa thành Hóa Khoa.
 • Vũ Khúc hóa thành Hóa Kỵ.

Vậy, ta áp dụng Phi Hóa như sau:

 • Cung Mệnh Phi Hóa Lộc sẽ nhập vào cung Huynh Đệ.
 • Cung Mệnh Phi Hóa Quyền sẽ nhập vào cung Phu Thê.
 • Cung Mệnh Phi Hóa Khoa sẽ nhập vào cung Thiên Di.
 • Cung Mệnh Phi Hóa Kỵ sẽ nhập vào cung Thiên Di.

Thông qua việc sử dụng Tứ Hóa và Phi Hóa, chúng ta có thể khám phá những yếu tố ẩn giấu và mở ra những khả năng mới trong cuộc sống. Đó chính là sức mạnh của tổ hợp này.

Việc áp dụng Tứ Hóa và Phi Hóa vào cuộc sống của chúng ta không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ về bản thân mà còn tạo ra những cơ hội và thay đổi đáng kể. Hãy bắt đầu khám phá vận mệnh của bạn và thể hiện sự thống trị với tổ hợp này ngay hôm nay!

Được dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com

Tứ Hóa Và Phi Hóa