Phật Bản Mệnh Tuổi Tỵ Là Ai?

Phật bản mệnh tuổi tỵ là ai? Người sinh năm tuổi Tỵ nên thờ vị Phật độ mạng nào? Có rất nhiều vị Phật Bản Mệnh cho 12 con giáp, và trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Phật Bản Mệnh của người tuổi Tỵ là ai?

Phật Bản Mệnh Tuổi Tỵ là ai?

Phật Bản mệnh cho tuổi tỵ chính là Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát là vị Bồ Tát đại diện cho trí huệ sâu rộng. Ngài có đức độ và nhiều hạnh nguyện phổ độ chúng sanh. Người tuổi Tỵ thờ Phật bản mệnh Phổ Hiền Bồ Tát sẽ được người phù hộ cho công danh, sự nghiệp vững vàng và tăng thêm nhiều phước đức.

Tuổi Tỵ vốn được biết đến là một tuổi có khả năng phán đoán, nắm bắt tâm lý và nhanh nhạy trong mọi mối quan hệ. Đặc biệt, người tuổi Tỵ rất năng động và sôi nổi. Chính vì tính cách như vậy, những người tuổi Tỵ rất phù hợp với công việc kinh doanh và buôn bán. Người tuổi Tỵ thờ Bồ Tát Phổ Hiền sẽ khai quang được nhiều linh lực có trong cơ thể, giúp luôn tỉnh táo và minh mẫn và có khả năng phán đoán trước mọi sự việc.

Phổ Hiền Bồ Tát không chỉ là phật bản mệnh cho người tuổi Tỵ, mà còn là vị Phật Bản mệnh của người tuổi Thìn. Tuy nhiên, theo quan điểm Phật Pháp, tất cả mọi chúng sinh nếu phù hợp và cảm thấy có duyên với vị Phật nào thì đều có thể thờ phụng được.

Phổ Hiền Bồ Tát là ai?

Phổ Hiền Bồ Tát, còn được gọi là Mạn Đà Bạt Đà La hoặc Tam Mạn Đà Bạt Đà. Phiên âm theo tiếng Hán là 普賢. Ngài chính là một trong 4 vị Bồ Tát quan trọng của Phật Giáo Đại Thừa. Phổ Hiền Bồ Tát thường đứng bên cạnh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và chính giữa là Phật Thích Ca trong bộ Hoa Nghiêm Tam Thánh.

Phổ Hiền Bồ Tát đại diện cho bình đẳng tính trí, tức là trí huệ to lớn và sâu rộng nhất có thể hiểu biết. Ngài thường ngồi trên voi trắng 6 ngà đại diện cho trí huệ vượt ra khỏi mọi rào cản và chướng ngại. 6 ngà chính là 6 giác gian.

Bồ Tát Phổ Hiền thường cầm trên tay một cuốn kinh, còn tay còn lại cầm hoa sen hoặc ngọc như ý.

Sự Tích về Phổ Hiền Bồ Tát

Từ thời muôn đời kiếp trước, đã có Phật Bảo Tạng. Trong đời này, có một vị hoàng tử tên là Năng Đà Nô, là người con thứ 4 của vua Vô Trách Niệm. Ngay từ nhỏ, Năng Đà Nô đã luôn thích đọc sách về Phật pháp và luôn hòa nhã và thân thiện với mọi người.

Vua Vô Trách Niệm cũng là một vị vua tin và luôn theo Phật Pháp. Đức Vua thấy rằng con trai của mình, Năng Đà Nô, nên tăng phước báu bằng cách cúng dường.

Khi nghe ý kiến đó, Năng Đà Nô chăm chỉ cúng dường lên tam bảo 3 tháng, không bỏ sót bất cứ ngày nào. Mỗi ngày, những hoa thơm và thức ăn trân quý được dâng lên. Chính vì tấm lòng như vậy, một vị quan đại thần thấy Hoàng Tử có lòng như vậy và đã nói với vua: “Điện Hạ có lòng hướng Phật như vậy, tạo được nhiều công đức và phước báu. Nếu hồi hướng về đạo Vô Thượng Bồ Đề để chứng thành Phật, thì chúng sanh sẽ càng có nhiều phước báu hơn nữa.”

Năng Đà Nô khi nghe ý kiến đó, liền thưa lên Đức Bảo Tạng: “Xin Bạch Thế Tôn chứng giáng, tôi đã có công đức cúng dường Ngài và đại chúng trong 3 tháng. Tôi xin hồi hướng về đạo vô thượng chánh giác, nguyện tu Bồ Đề ở hạnh Bồ Tát mà phổ độ mọi chúng sanh thành Phật.”

Đức Bảo Tạng sau khi nghe lời thưa của Năng Đà Nô, vui mừng và thọ ký cho Năng Đà Nô sẽ ở hạnh Bồ Tát, dùng trí kim cang để phá nát các ưu phiền và đau khổ của chúng sanh. Vị Bồ Tát mới được gọi là Kim Cang Trí Huệ Quang Minh Công Đức. Với lời phật nguyện, Năng Đà Nô sẽ trải qua nhiều kiếp làm nhiều việc phụng sự cho Phật và phổ độ nhiều chúng sanh.

Tuổi Tỵ gồm những người sinh năm nào?

Vì Phật Phổ Hiền độ mạng cho tất cả những người tuổi Tỵ, vậy những người tuổi Tỵ bao gồm sinh vào các năm nào?

  • Năm 1941, 2001: là tuổi Tân Tỵ.
  • Năm 1953, 2013: là tuổi Quý Tỵ.
  • Năm 1965, 2025: là tuổi Ất Tỵ.
  • Năm 1977, 2037: là tuổi Đinh Tỵ.
  • Năm 1989, 1949: là tuổi Kỷ Tỵ.

Tuổi Tỵ hợp mệnh gì? Màu gì?

Không phải tất cả những người tuổi Tỵ đều có cùng một mệnh. Chính vì vậy, các cung hành của tuổi Tỵ cũng sẽ đi theo các năm:

  • Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, hợp màu cam, hồng, đỏ, tím, xanh lục.
  • Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, hợp màu nâu, vàng sậm, cam, tím, đỏ và hồng.
  • Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, hợp màu kim, trắng, xám, ghi, vàng đậm và nâu đất.
  • Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, hợp màu đen, xanh nước biển, trắng, xám và ghi.
  • Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, hợp màu đen, xanh dương và xanh lục.