Xem Cung Mệnh Ngũ Hành Của 12 Con Giáp Theo Năm Sinh

Trong ngũ hành có 5 mệnh: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Mỗi mệnh ứng với các mối quan hệ tương sinh, tương khắc liên quan mật thiết đến nhau. Mỗi mệnh lại gồm các cung như: cung Càn, Đoài thuộc hành Kim, cung Cấn, Khôn thuộc hành Thổ, cung Chấn, Tốn thuộc hành Mộc, cung Khảm thuộc hành Thủy, cung Ly thuộc hành Hỏa. Muốn chọn tuổi làm ăn, tuổi kết duyên vợ chồng, xem ngày giờ tốt xấu, xem hướng nhà, lựa chọn màu sắc hay con số may mắn… thì ta đều căn cứ vào các cung, mệnh này để tra cứu.

Dưới đây là bảng tra cứu cung, mệnh cho các năm từ 1930-2030. Hãy chọn năm sinh của bạn để biết thêm thông tin về tuổi của mình.

BẢNG TRA CỨU CUNG, MỆNH CHO CÁC TUỔI TỪ 1930-2030

 • 1930 1930: Canh Ngọ – Thất Lý Chi Mã (Ngựa trong nhà) – Thổ +(Lộ Bàng Thổ) (Đất đường đi) – Đoài Kim – Cấn Thổ
 • 1931 1931: Tân Mùi – Đắc Lộc Chi Dương (Dê có lộc) – Thổ -(Lộ Bàng Thổ) (Đất đường đi) – Càn Kim – Ly Hoả
 • 1932 1932: Nhâm Thân – Thanh Tú Chi Hầu (Khỉ thanh tú) – Kim +(Kiếm Phong Kim) (Vàng mũi kiếm) – Khôn Thổ – Khảm Thuỷ
 • 1933 1933: Quý Dậu – Lâu Túc Kê (Gà nhà gác) – Kim -(Kiếm Phong Kim) (Vàng mũi kiếm) – Tốn Mộc – Khôn Thổ
 • 1934 1934: Giáp Tuất – Thủ Thân Chi Cẩu (Chó giữ mình) – Hỏa +(Sơn Đầu Hỏa) (Lửa trên núi) – Chấn Mộc – Chấn Mộc
 • 1935 1935: Ất Hợi – Quá Vãng Chi Trư (Lợn hay đi) – Hỏa -(Sơn Đầu Hỏa) (Lửa trên núi) – Khôn Thổ – Tốn Mộc
 • 1936 1936: Bính Tý – Điền Nội Chi Thử (Chuột trong ruộng) – Thủy +(Giản Hạ Thủy) (Nước khe suối) – Khảm Thuỷ – Cấn Thổ
 • 1937 1937: Đinh Sửu – Hồ Nội Chi Ngưu (Trâu trong hồ nước) – Thủy -(Giản Hạ Thủy) (Nước khe suối) – Ly Hoả – Càn Kim
 • 1938 1938: Mậu Dần – Quá Sơn Chi Hổ (Hổ qua rừng) – Thổ +(Thành Đầu Thổ) (Đất trên thành) – Cấn Thổ – Đoài Kim
 • 1939 1939: Kỷ Mão – Sơn Lâm Chi Thố (Thỏ ở rừng) – Thổ -(Thành Đầu Thổ) (Đất trên thành) – Đoài Kim – Cấn Thổ
 • 1940 1940: Canh Thìn – Thứ Tính Chi Long (Rồng khoan dung) – Kim +(Bạch Lạp Kim) (Vàng sáp ong) – Càn Kim – Ly Hoả

Đây là chỉ một phần trong bảng tra cứu, bạn hãy chọn năm sinh để xem thông tin chi tiết hơn về cung, mệnh của mình.

Nguồn: link