Xem tuổi vợ chồng theo Ngọc Hạp Chánh Tông

Theo xem tuổi vợ chồng, Ngọc Hạp Chánh Tông là một bản sách cổ từ lâu đời bằng chữ Nho. Thuở xưa, người ta thường dùng sách này để xem tuổi, coi cưới gả, coi làm nhà, coi xuất hành, mở cửa hàng và so đôi tuổi trai và gái kết hôn cùng nhau để đảm bảo phù hợp về cung mạng thuộc Ngũ hành khắc và hợp.

Tuổi Gái Xuất Giá Tháng Đại Lợi Phòng Mai Nhơn Tiểu Lợi Phòng Ông – Cô Phòng Nữ Phụ Mẫu Phòng Phụ Chủ Phòng Nữ Thân

 • Tý, Ngọ: 6 – 12
 • Sửu, Mùi: 5 – 11
 • Dần, Thân: 2 – 8
 • Mẹo, Dậu: 1 – 7
 • Thìn, Tuất: 4 – 10
 • Tỵ, Hợi: 3 – 9

Theo phong thủy, nếu muốn sử dụng Tháng Đại Lợi thì đặng tròn tuổi tốt. Nếu muốn sử dụng Tiểu Lợi thì “Phòng Ông – Cô” nhưng không có cha mẹ bên chồng thì được. Nếu muốn sử dụng “Phòng Nữ Phụ Mẫu” nhưng không có cha mẹ bên gái thì được.

“Phòng Phụ Chủ” là kỵ chánh người trai. “Phòng Nữ Thân” là kỵ chánh người gái. “Phòng Ông – Cô” là kỵ cha mẹ bên chồng. “Phòng Nữ Phụ Mẫu” là kỵ cha mẹ bên gái.

Tuổi Con Trai Năm Hung Niên Tuổi Con Gái Năm Hung Niên

 • Tý, Mùi: Tý, Mẹo
 • Sửu, Thân: Sửu, Dậu
 • Dần, Thân: Dần, Dậu
 • Mẹo, Dậu: Mẹo, Dậu
 • Thìn, Tuất: Thìn, Tuất
 • Tỵ, Hợi: Tỵ, Hợi

Phụ giải: Nếu trai hay gái gặp năm hung niên, thì không nên kết hôn vì năm đó rất khắc kỵ. Bảng lập sẵn trên đây là đúng chẳng sai.

Thiên Can Và Địa Chi từng tháng

 • Tháng Giêng: Dần
 • Tháng Hai: Mẹo
 • Tháng Ba: Thìn
 • Tháng Tư: Tỵ
 • Tháng Năm: Ngọ
 • Tháng Sáu: Mùi
 • Tháng Bảy: Thân
 • Tháng Tám: Dậu
 • Tháng Chín: Tuất
 • Tháng Mười: Hợi
 • Tháng Mười Một: Tý
 • Tháng Chạp: Sửu

Theo tuổi ti, những tháng nhuần thì 15 ngày trên thuộc về Địa Chi của tháng trước, còn 15 ngày dưới thuộc về Địa Chi của tháng sau. Còn Thiên Can thì cứ 5 năm là đủ 60 tháng (không kể tháng nhuần) lại bắt đầu trở lại.

Lục Hại, Tứ Tuyệt, Bào Thai, và Tuổi Trái Có Chữ Nên Lấy Vợ Có Chữ

 • Lục Hại: Tuổi Tý kỵ tuổi Mùi, Tuổi Dần kỵ tuổi Tỵ, Tuổi Thân kỵ tuổi Hợi, Tuổi Sửu kỵ tuổi Ngọ, Tuổi Mẹo kỵ tuổi Thìn, Tuổi Dậu kỵ tuổi Tuất
 • Tứ Tuyệt: Tuổi Tý kỵ tuổi Tỵ, Tuổi Dậu kỵ tuổi Dần, Tuổi Ngọ kỵ tuổi Hợi, Tuổi Mẹo kỵ tuổi Thân
 • Bào Thai: Trai sanh tháng Giêng, tháng Bảy, kỵ gái sanh tháng Tư, tháng Mười. Trai sanh tháng Hai, tháng Tám, kỵ gái sanh tháng Hai, tháng Mười Một. Trai sanh tháng Ba, tháng Chín, kỵ gái sanh tháng Sáu, tháng Chạp. Trai sanh tháng Tư, tháng Mười, kỵ gái sanh tháng Hai, tháng Mười. Trai sanh tháng Năm, tháng Mười Một, kỵ gái sanh tháng Hai, tháng Tám. Trai sanh tháng Sáu, tháng Chạp, kỵ gái sanh tháng Ba, tháng Chín.
 • Tuổi Trái Có Chữ Nên Lấy Vợ Có Chữ – Không Nên Lấy Vợ Có Chữ: Giáp, Kỷ, Canh, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Quý

Phép xem tuổi cưới gả khắc hay hợp (chọn sẵn Thiên Can tuổi trai so xuống tuổi gái): Khi xem tuổi, phải lựa Thiên Can của tuổi trai coi xuống 12 Địa Chi của tuổi gái. Nếu hợp thì đặng hòa thuận suốt đời và sanh con cũng mạnh khỏe, thông minh hay ít bịnh tật.

Bảng So Đôi Tuổi Vợ Chồng Thuộc Cung, Mạng (Gọi là Bát San)

Chồng cung Càn lấy vợ cung gì, tốt hay xấu:

 • Chồng cung Càn lấy vợ cung Càn: được Phục vị (tốt vừa)
 • Chồng cung Càn lấy vợ cung Cấn: được Phước đức (thật tốt)
 • Chồng cung Càn lấy vợ cung Khôn: được Sanh khí (thật tốt)
 • Chồng cung Càn lấy vợ cung Đoài: được Duyên niên (thật tốt)
 • Chồng cung Càn lấy vợ cung Khảm: bị Lục sát (thật xấu)
 • Chồng cung Càn lấy vợ cung Chấn: bị Ngũ quỉ (thật xấu)
 • Chồng cung Càn lấy vợ cung Tốn: bị Họa hại (thật xấu)
 • Chồng cung Càn lấy vợ cung Ly: bị Tuyệt mạng (xấu vừa)

Phụ giải: Bản lập sẵn trên đây cho biết tuổi chồng thuộc cung Càn lấy vợ thuộc cung nào, tốt hay xấu.

Chồng cung Khảm lấy vợ cung gì, tốt hay xấu:

 • Chồng cung Khảm lấy vợ cung Khảm: được Phục vị (tốt vừa)
 • Chồng cung Khảm lấy vợ cung Chấn: được Thiên y (thật tốt)
 • Chồng cung Khảm lấy vợ cung Tốn: được Sanh khí (thật tốt)
 • Chồng cung Khảm lấy vợ cung Ly: được Phước đức (thật tốt)
 • Chồng cung Khảm lấy vợ cung Càn: bị Lục sát (thật xấu)
 • Chồng cung Khảm lấy vợ cung Cấn : bị Ngũ quỷ (thật xấu)
 • Chồng cung Khảm lấy vợ cung Khôn: bị Tuyệt mạng (xấu vừa)
 • Chồng cung Khảm lấy vợ cung Đoài: bị Họa hại (thật xấu)

Phụ giải: Bản lập sẵn trên đây cho biết tuổi chồng thuộc cung Khảm lấy vợ thuộc cung nào, tốt hay xấu.

Tam Hợp Hội Thành Cuộc

 • Thân, Tý, Thìn hội thành Thủy cuộc
 • Tỵ, Dậu, Sửu hội thành Kim cuộc
 • Dần, Ngọ, Tuất hội thành Hỏa cuộc
 • Hợi, Mẹo, Mùi hội thành Mộc cuộc

Phụ giải: Tương hợp Tam Hợp trong ngũ hành tạo thành cuộc sống hài hòa và thuận lợi. Sự hợp tác giữa các cung Thân, Tý, Thìn tạo thành cuộc Thủy. Sự hợp tác giữa các cung Tỵ, Dậu, Sửu tạo thành cuộc Kim. Sự hợp tác giữa các cung Dần, Ngọ, Tuất tạo thành cuộc Hỏa. Sự hợp tác giữa các cung Hợi, Mẹo, Mùi tạo thành cuộc Mộc.

Nếu bạn đang xem tuổi vợ chồng theo Ngọc Hạp Chánh Tông, hy vọng các thông tin trên sẽ giúp bạn tìm hiểu và áp dụng một cách hợp lý. Hãy nhớ rằng, đây chỉ là một phần nhỏ trong việc đưa ra quyết định về việc kết hôn và cuộc sống gia đình. Điều quan trọng nhất là xem xét các yếu tố khác như tình yêu, sự hiểu biết và tương thích với đối tác.