Chọn tuổi mở hàng cho 12 con giáp năm 2024 giúp kinh doanh phát đạt

Spread the love

Theo quan niệm của người xưa, việc chọn ngày xông đất và mở hàng đầu năm là rất quan trọng. Tuy nhiên, chọn tuổi mở hàng cũng không kém phần quan trọng. Người mở hàng đầu tiên trong năm sẽ ảnh hưởng đến công việc buôn bán của một công ty, doanh nghiệp, cửa hàng, quán ăn, quán nước,… Người hợp tuổi sẽ mang đến sự may mắn, vượng khí, thuận buồm xuôi gió và ngược lại. Vậy tuổi mở hàng phù hợp với từng con giáp năm 2024 như thế nào? Hãy tiếp tục đọc bài viết dưới đây.

Lưu ý khi chọn tuổi mở hàng đầu năm

 • Chọn tuổi mở hàng thuộc nhóm Tam hợp với chủ kinh doanh: Theo quan niệm của người xưa, chọn tuổi tam hợp mở hàng sẽ giúp kinh doanh thuận lợi, gặp nhiều may mắn hơn. Có 4 nhóm tuổi tam hợp cụ thể như sau: Thân – Tý – Thìn, Dần – Ngọ- Tuất Hợi – Mão – Mùi, Tỵ – Dậu – Sửu.

 • Chọn tuổi mở hàng thuộc nhóm Lục hợp với chủ kinh doanh: Theo tử vi, lục hợp là 6 cặp con giáp nhị hợp với nhau tạo thành lục hợp. Hiểu đơn giản, các cặp nhị hợp hay lục hợp sẽ mang lại may mắn, thuận lợi trong đường kinh doanh nói riêng và trong cuộc sống nói chung. Các cặp con giáp lục hợp bao gồm: Tý – Sửu, Dần – Hợi, Mão – Tuất, Thìn – Dậu, Tỵ – Thân, Ngọ – Mùi.

 • Không chọn tuổi mở hàng thuộc Tứ hành xung: Trong kinh doanh, các chủ quán nên tránh chọn tuổi mở hàng nằm trong nhóm Tứ hành xung với mình. Bởi nó sẽ mang lại những điều không thuận lợi, không tốt đẹp cho gia chủ. Có 3 nhóm tuổi thuộc tứ hành xung mà các chủ quán nên lưu ý khi chọn tuổi mở hàng cho 12 con giáp như sau:

  • Nhóm 1: Dần – Thân – Tỵ – Hợi
  • Nhóm 2: Tý – Ngọ – Mão – Dậu
  • Nhóm 3: Thìn – Tuất – Sửu – Mùi

Chi tiết các tuổi mở hàng cho 12 con giáp năm 2024

1. Tuổi Tý

 • Gia chủ tuổi Bính Tý 1996 nên chọn người mở hàng tuổi Tân Hợi 1971.
 • Chủ cửa hàng tuổi Giáp Tý 1984 cũng có thể chọn người tuổi Tân Hợi 1971.
 • Người chủ tuổi Nhâm Tý 1972 nên chọn người mở hàng tuổi Đinh Sửu 1997.
 • Chủ doanh nghiệp tuổi Canh Tý 1960 nên chọn người tuổi Ất Sửu 1985.

2. Tuổi Sửu

 • Chủ cửa hàng tuổi Đinh Sửu 1997 nên chọn người mở hàng tuổi Nhâm Dần 1962.
 • Người chủ doanh nghiệp tuổi Ất Sửu 1985 có thể chọn người tuổi Mậu Dần 1998 mở hàng cho mình.
 • Tuổi mở hàng hợp với gia chủ sinh năm Quý Sửu 1973 là người tuổi Quý Hợi 1983.
 • Gia chủ tuổi Tân Sửu 1961 nên chọn người mở hàng cùng tuổi Tân Sửu 1961.

3. Tuổi Dần

 • Chủ cửa hàng tuổi Mậu Dần 1998 nên chọn người cùng tuổi Mậu Dần 1998 mở hàng cho mình.
 • Chủ cửa hàng tuổi Bính Dần 1986 có thể chọn người mở hàng tuổi Mậu Dần 1998.
 • Chủ doanh nghiệp tuổi Giáp Dần 1974 nên chọn người mở hàng đầu năm tuổi Nhâm Tuất 1982.
 • Người chủ cửa hàng tuổi Nhân Dần 1962 nên chọn người tuổi Canh Tuất 1970 để mở hàng.

4. Tuổi Mão

 • Chủ cửa hàng tuổi Kỷ Mão 1999 có thể chọn người mở hàng tuổi Canh Tuất 1907 hoặc Bính Tuất 2006.
 • Gia chủ tuổi Đinh Mão 1987 nên chọn người mở hàng tuổi Bính Tuất 2006 hoặc Mậu Dần 1998.
 • Chủ doanh nghiệp tuổi Ất Mão 1975 nên chọn người tuổi Nhâm Tuất 1982 hoặc Canh Tuất 1970 để mở hàng đầu năm 2023.
 • Gia chủ tuổi Quý Mão 1962 nên chọn người mở hàng tuổi Bính Tuất 2006 hoặc Mậu Dần 1998.

5. Tuổi Thìn

 • Chủ cửa hàng tuổi Canh Thìn 2000 nên chọn người mở hàng tuổi Mậu Dần 1998.
 • Chủ doanh nghiệp tuổi Mậu Thìn 1988 nên chọn người tuổi Quý Hợi 1983 hoặc Ất Mão 1975 để mở hàng.
 • Gia chủ tuổi Bính Thìn 1976 có thể chọn người tuổi Mậu Thân 1968 hoặc Tân Hợi 1971 mở hàng đầu năm cho mình.
 • Chủ cửa hàng tuổi Giáp Thìn 1964 nên chọn người mở hàng tuổi Đinh Hợi 2007 hoặc Tân Mùi 1991.

6. Tuổi Tỵ

 • Chủ cửa hàng tuổi Tân Tỵ 2001 có thể chọn người tuổi Tân Tỵ 2001 hoặc Bính Tuất 2006 mở hàng đầu năm cho mình.
 • Người chủ tuổi Kỷ Tỵ 1989 nên chọn người mở hàng tuổi Nhâm Tuất 1982 hoặc Giáp Thân 2004.
 • Chủ cửa hàng tuổi Đinh Tỵ 1977 nên chọn người mở hàng tuổi Mậu Thân 1968.
 • Chủ doanh nghiệp Ất Tỵ 1965 nên chọn người tuổi Mậu Thân 1968 để mở hàng.

7. Tuổi Ngọ

 • Chủ doanh nghiệp tuổi Canh Ngọ 1990 nên chọn người tuổi Tân Mùi 1991 để mở hàng.
 • Chủ cửa hàng tuổi Mậu Ngọ 1978 có thể chọn người mở hàng tuổi Mậu Dần 1998.
 • Gia chủ tuổi Bính Ngọ 1966 nên chọn người mở hàng đầu năm tuổi Tân Hợi 1971.
 • Chủ cửa hàng tuổi Giáp Ngọ 1954 nên chọn người tuổi Giáp Dần 1974 mở hàng cho mình.

8. Tuổi Mùi

 • Chủ cửa hàng tuổi Tân Mùi 1991 nên chọn người tuổi Tân Mùi 1991 mở hàng cho doanh nghiệp, cửa hàng của mình.
 • Gia chủ tuổi Kỷ Mùi 1979 nên chọn người mở hàng tuổi Tân Mùi 1991.
 • Chủ cửa hàng tuổi Đinh Mùi 1967 có thể chọn người mở hàng năm 2023 tuổi Nhâm Dần 1962.
 • Chủ doanh nghiệp tuổi Ất Mùi 1955 nên chọn người tuổi Ất Mùi 1955 mở hàng cho mình.

9. Tuổi Thân

 • Chủ cửa hàng tuổi Nhâm Thân 1992 có thể chọn người cùng tuổi Nhâm Thân 1992 mở hàng đầu năm.
 • Chủ cửa hàng tuổi Canh Thân 1980 nên chọn người mở hàng tuổi Ất Mão 1975.
 • Chủ doanh nghiệp tuổi Mậu Thân 1968 nên chọn người tuổi Quý Mão 1963 mở hàng đầu năm 2023 cho mình.
 • Người chủ tuổi Bính Thân 1956 có thể chọn người mở hàng tuổi Tân Mùi 1991.

10. Tuổi Dậu

 • Chủ cửa hàng tuổi Quý Dậu 1993 nên chọn người mở hàng tuổi Tân Sửu 1961.
 • Chủ doanh nghiệp tuổi Tân Dậu 1981 nên chọn người tuổi Quý Hợi 1983 để mở hàng đầu năm.
 • Gia chủ tuổi Kỷ Dậu 1969 có thể chọn người mở hàng tuổi Tân Sửu 1961.
 • Chủ cửa hàng tuổi Đinh Dậu 1957 có thể chọn người tuổi Mậu Dần 1998 mở hàng đầu năm cho mình.

11. Tuổi Tuất

 • Gia chủ tuổi Giáp Tuất 1994 nên chọn người mở hàng tuổi Kỷ Mão 1999.
 • Chủ cửa hàng tuổi Nhâm Tuất 1982 có thể chọn người mở hàng tuổi Quý Mão 1963.
 • Chủ shop tuổi Canh Tuất 1970 nên chọn người tuổi Mậu Dần 1998 mở hàng.
 • Chủ doanh nghiệp tuổi Mậu Tuất 1958 có thể chọn người tuổi Ất Mão 1975 mở hàng ngày khai trương đầu năm.

12. Tuổi Hợi

 • Chủ cửa hàng tuổi Ất Hợi 1995 có thể chọn người mở hàng tuổi Mậu Dần 1998.
 • Người chủ doanh nghiệp tuổi Quý Hợi 1983 có thể chọn người tuổi Tân Hợi 1971 để mở hàng.
 • Chủ shop tuổi Tân Hợi 1971 nên chọn người tuổi Tân Mùi 1991 mở hàng đầu năm 2023.
 • Gia chủ tuổi Kỷ Hợi 1959 nên chọn người mở hàng đầu năm tuổi Giáp Dần 1974.

Như vậy, chúng ta đã biết cách chọn tuổi mở hàng đầu năm và các tuổi hợp đối với từng con giáp. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp các chủ quán chọn tuổi thích hợp để mở hàng đầu năm. KiotViet xin chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024 và chúc quý khách hàng, bạn đọc và các chủ kinh doanh một năm mới kinh doanh thắng lợi, vạn sự như ý và an khang thịnh vượng!