Cung Phu Thê: Tìm Hiểu Về Sự Hợp Nhau Trong Hôn Nhân

Cung Phu Thê, hay còn gọi là Phu Thê, được sử dụng để xem xét sự hòa hợp trong mối quan hệ vợ chồng, bất kể số lượng cuộc sống chồng vợ trước đó, việc ly dị hoặc vợ bị chồng bỏ, hay thời gian đôi đầu. Vận may thông thường trở nên tốt đẹp khi các cung phối ngẫu hòa hợp nhờ hôn nhân.

Phối cung có thể được xem từ cung Mệnh kết hợp với cung Phối. Vợ có quyền xem cả cung Mệnh lẫn cung Phối nếu muốn.

Với những trường hợp như vợ bỏ hoặc vợ chồng chia tay, thì yếu tố chính phải là cung Thê. Vợ giàu hay nghèo, điều quan trọng vẫn là cung Thê.

Trong quyển “Chính Thống Tử Vi Đẩu Số” của Trần Nhạc Kỳ, mục Phu Thê có đoạn viết như sau: “Phu Thê đóng Tý hay Ngọ có sao Tử Vi mà không thấy Tả Hữu thì không bị hình khắc, nhưng lại hay rơi vào tình trạng vợ chồng đối xử với nhau ngang ngược vô lý.”

Dù là chồng hay vợ, trong lòng có bất mãn nhưng vì danh dự, địa vị và tài sản mà phải nhịn nhục làm ngọt. Loại ẩn nhẫn nhịn nhõ nhau chiếm đa số. Cung Phối đẹp tốt nhưng tam hợp đối xung nhiều sát tinh thì vợ chồng tình ý thuận toại nhưng nguyên nhân ngoại lai làm cho phân ly.

Cung Mệnh, cung Phối hoàn hảo, mà vận hạn đến quá nhiều hung sát tinh xung phá có thể đưa đến góa vợ góa chồng nếu như cung Mệnh của người phối ngẫu mang những dấu tích yểu vong.

Như câu phú: “Tử Phủ đồng cung đa cô khắc. Mệnh như thế phải chậm hôn nhân, lấy sớm mà gặp người hung hãn tất phải chia lìa, hoặc vô sinh dục mà phân ly hoặc lấy muộn mà tâm chẳng đầu, ý chẳng hợp cũng kể là cô.”

Mệnh an Tý Ngọ, không chính tinh mà cung Thê thấy Thiên Cơ, Thiên Lương thì vợ là người hiền hậu thông minh, vận gặp nhiều hung sát tinh hay Hồng Loan, Cô Quả thường góa vợ.

Mệnh Nữ, Thái Dương đắc địa ở miếu vượ