Bài hát tiếng Trung: Quẻ bói 卜卦 Bo guà

image

Quẻ bói 卜卦 Bo guà – Thôi Tử Cách 崔子格

Gió thổi cát bay, bướm lưu luyến hoa tạo thành giai thoại từ ngàn xưa

Như bóng trăng trong nước, tình cảm si mê tựa hoa trong kính

Bóng rào trúc, tì bà, cầu vòm hằn dưới ánh trăng

Ai đang đàn hát nhớ nhung nỗi bận lòng phương xa

Mùa hạ năm ấy, chàng mang hành lí rời đi xa

Trên đoạn đường xưa, ta trong long còn muốn nói nhưng lệ đã rơi

Đến miếu xin quẻ, ta khóc thề thanh mai chờ trúc mã

Cầu xin Bồ tát phù hộ đôi ta

Suy đoán không ngừng, đoán, đoán, lại rút một quẻ

Lành dữ họa phúc hay lo lắng sợ hãi

Tình yêu đối với chàng càng khiến ta trông ngóng về phía chân trời

Tạo hóa trêu ngươi, duyên phận đành đứt gánh giữa đường

Gió thổi cát bay, bướm lưu luyến hoa tạo thành giai thoại từ ngàn xưa

Như bóng trăng trong nước, tình cảm si mê tựa hoa trong kính

Bóng rào trúc, tì bà, cầu vòm hằn dưới ánh trăng

Ai đang đàn hát nhớ nhung nỗi bận lòng phương xa

Mùa hạ năm ấy, chàng mang hành lí rời đi xa

Trên đoạn đường xưa, ta trong long còn muốn nói nhưng lệ đã rơi

Hoa màu thu hoạch một mùa rồi lại một mùa

Còn chuyện chúng ta khi nào mới có thể đâm chồi nảy lộc

Suy đoán không ngừng, đoán, đoán, lại rút một quẻ

Lành dữ họa phúc hay lo lắng sợ hãi

Tình yêu đối với chàng càng khiến ta trông ngóng về phía chân trời

Tạo hóa trêu ngươi, duyên phận đành đứt gánh giữa đường

Đoán, đoán, đoán, lại rút một quẻ nữa

Vẫn là quẻ bói trước nhưng sao không buông được

Tình yêu đối với chàng đã qua mấy mùa đông hạ

Ngày đêm nhớ nhung, khẩn cầu đừng bất chắc