Vợ chồng mệnh Thủy và mệnh Thổ có hợp với nhau không?

Ý nghĩa của việc hợp mệnh khi kết hôn

Trong việc cưới xin, chúng ta thường xem xét việc hợp tuổi và hợp mệnh để quyết định kết hôn. Vậy vợ chồng mệnh Thủy và mệnh Thổ có hợp nhau trong tình yêu và hôn nhân hay không?

Việc hợp mệnh khi kết hôn có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Theo quan điểm ngũ hành, có những mệnh tương sinh và mệnh kìm hãm. Thông thường, mọi người thích những mệnh tương sinh, tương hợp với nhau. Khi hai mệnh hợp nhau, cuộc sống hôn nhân được suôn sẻ, thuận lợi, gia đình hòa hợp, công danh thành công, tài chính ổn định, sức khỏe dồi dào. Ngược lại, nếu hai mệnh tương khắc nhau, cần tìm cách hóa giải để tạo sự hòa hợp.

Người mệnh Thủy sinh năm nào?

Theo tuvingaynay.com, những người có mệnh Thủy sinh năm dưới đây:

 • Bính Tý, Giản Hạ Thủy
 • Đinh Sửu, Giản Hạ Thủy
 • Giáp Thân, Tuyền Trung Thủy
 • Ất Dậu, Tuyền Trung Thủy
 • Nhâm Thìn, Trường Lưu Thủy
 • Quý Tỵ, Trường Lưu Thủy
 • Bính Ngọ, Thiên Hà Thủy
 • Đinh Mùi, Thiên Hà Thủy
 • Giáp Dần, Đại Khê Thủy
 • Ất Mão, Đại Khê Thủy
 • Nhâm Tuất, Đại Hải Thủy
 • Quý Hợi, Đại Hải Thủy

Người mệnh Thổ sinh năm nào?

Theo tuvingaynay.com, những người có mệnh Thổ sinh năm dưới đây:

 • Mậu Dần, Thành Đầu Thổ
 • Tân Sửu, Bích Thượng Thổ
 • Canh Ngọ, Lộ Bàng Thổ
 • Kỷ Mão, Thành Đầu Thổ
 • Mậu Thân, Đại Trạch Thổ
 • Tân Mùi, Lộ Bàng Thổ
 • Bính Tuất, Ốc Thượng Thổ
 • Kỷ Dậu, Đại Trạch Thổ
 • Đinh Hợi, Ốc Thượng Thổ
 • Bính Thìn, Sa Trung Thổ
 • Canh Tý, Bích Thượng Thổ
 • Đinh Tỵ, Sa Trung Thổ

Ngũ hành tương sinh tương khắc

a. Theo ngũ hành tương sinh:

 • Thổ sinh Kim: Đất đá bảo vệ và phủ bọc cho Kim.
 • Kim sinh Thủy: Kim nóng chảy thành sắt kẽm khi gặp nhiệt độ cao.
 • Thủy sinh Mộc: Thủy cung cấp nước cho Mộc sinh trưởng và tăng trưởng.
 • Mộc sinh Hỏa: Mộc khi lụi tàn sẽ hình thành Hỏa.
 • Hỏa sinh Thổ: Hỏa khi lụi tàn sẽ hóa thành Thổ.

b. Theo ngũ hành tương khắc:

 • Hỏa khắc Kim: Hỏa làm Kim bị đổi khác và tan chảy.
 • Kim khắc Mộc: Kim loại làm tổn hại cây cối.
 • Mộc khắc Thổ: Cây cối lấy đi dinh dưỡng của đất.
 • Thổ khắc Thủy: Đất ngăn chặn dòng nước hoặc hấp thụ nước thành chất dinh dưỡng.
 • Thủy khắc Hỏa: Nước làm lụi tàn ngọn lửa của Hỏa.

Vợ chồng mệnh Thủy và mệnh Thổ có hợp nhau trong hôn nhân không?

Mệnh Thủy gồm có 6 ngũ hành nạp âm: Thiên Hà Thủy, Giản Hạ Thủy, Tuyền Trung Thủy, Đại Hải Thủy, Trường Lưu Thủy, Đại Khê Thủy. Mệnh Thổ gồm có 6 ngũ hành nạp âm: Lộ Bàng Thổ, Thành Đầu Thổ, Ốc Thượng Thổ, Bích Thượng Thổ, Đại Trạch Thổ, Sa Trung Thổ. Vậy, hai vợ chồng mệnh Thủy và mệnh Thổ có hợp nhau trong đời sống hôn nhân gia đình hay không?

a. Mệnh Giản Hạ Thủy với mệnh Thổ:

 • Giản Hạ Thủy và Lộ Bàng Thổ: Không có mối liên hệ giữa đất ven đường và nước ngầm. Nhưng nước ngầm kỵ Thổ vấy bẩn, gặp nhau sẽ gây ra những khó khăn và u buồn.
 • Giản Hạ Thủy và Thành Đầu Thổ: Thủy khắc Thổ mạnh, khiến nước ngầm suy kém. Sự phối hợp này không mang lại kết quả tốt.
 • Giản Hạ Thủy và Bích Thượng Thổ: Không có sự tương quan giữa đất ở tường nhà và mạch nước, không hợp nhau.
 • Giản Hạ Thủy và Ốc Thượng Thổ: Không có sự tương tác, chỉ hình khắc nhẹ.
 • Giản Hạ Thủy và Đại Trạch Thổ: Thổ khắc Thủy, không tạo ra kết quả tốt.
 • Giản Hạ Thủy và Sa Trung Thổ: Thủy – Thổ khắc chế, không hòa hợp, gây ra u buồn.

b. Mệnh Thiên Hà Thủy với mệnh Thổ:

 • Thiên Hà Thủy và Lộ Bàng Thổ: Đất ven đường gặp mưa gió tất lầy lội, không hợp nhau.
 • Thiên Hà Thủy và Thành Đầu Thổ: Gặp nhau sẽ tạo nên một không gian ảm đạm và tiêu điều.
 • Thiên Hà Thủy và Bích Thượng Thổ: Gặp nhau sẽ gây ra hậu quả không tốt.
 • Thiên Hà Thủy và Ốc Thượng Thổ: Không có sự tương tác, không hợp nhau.
 • Thiên Hà Thủy và Đại Trạch Thổ: Xét cho lý luận, Thủy – Thổ tương khắc và chế ngự, nhưng trong thực tế, không tạo ra kết quả tốt.
 • Thiên Hà Thủy và Sa Trung Thổ: Gặp nhau sẽ gây ra những khó khăn và u buồn.

c. Mệnh Trường Lưu Thủy với mệnh Thổ:

 • Trường Lưu Thủy và Lộ Bàng Thổ: Gặp nhau sẽ tạo ra những khó khăn và trở ngại.
 • Trường Lưu Thủy và Thành Đầu Thổ: Mối quan hệ này sẽ gây ra sóng gió và thị phi không ngớt.
 • Trường Lưu Thủy và Bích Thượng Thổ: Mối quan hệ này sẽ gây ra hậu quả không tốt.
 • Trường Lưu Thủy và Ốc Thượng Thổ: Không tạo ra sự tương hỗ cho nhau.
 • Trường Lưu Thủy và Đại Trạch Thổ: Mặc dù lý luận là Thủy khắc Thổ, nhưng trong thực tế, hai mệnh này hòa hợp và không tạo ra kết quả tốt.
 • Trường Lưu Thủy và Sa Trung Thổ: Gặp nhau sẽ gây ra khó khăn và nước mắt.

d. Mệnh Tuyền Trung Thủy với mệnh Thổ:

 • Tuyền Trung Thủy và Lộ Bàng Thổ: Gặp nhau sẽ tạo ra đường đi không ổn định.
 • Tuyền Trung Thủy và Thành Đầu Thổ: Mối quan hệ này sẽ tạo ra một cuộc gặp gỡ tiêu điều và ảm đạm.
 • Tuyền Trung Thủy và Bích Thượng Thổ: Mối quan hệ này sẽ gây ra hiệu ứng không tốt.
 • Tuyền Trung Thủy và Ốc Thượng Thổ: Hai mệnh này không tương hỗ cho nhau.
 • Tuyền Trung Thủy và Đại Trạch Thổ: Gặp nhau sẽ tạo ra kết quả không như mong đợi.
 • Tuyền Trung Thủy và Sa Trung Thổ: Gặp nhau sẽ gây ra khó khăn và sụp lở.

e. Mệnh Đại Khê Thủy với mệnh Thổ:

 • Đại Khê Thủy và Lộ Bàng Thổ: Không có mối liên hệ và không hợp nhau.
 • Đại Khê Thủy và Thành Đầu Thổ: Gặp nhau sẽ tạo ra một cuộc đấu tranh không bao giờ có hồi kết.
 • Đại Khê Thủy và Bích Thượng Thổ: Gặp nhau sẽ tạo ra đám mây đen u buồn.
 • Đại Khê Thủy và Ốc Thượng Thổ: Gặp nhau sẽ tạo ra cơn bĩ cực triền miên.
 • Đại Khê Thủy và Đại Trạch Thổ: Mặc dù lý luận là Thổ khắc Thủy, nhưng trong thực tế, không tạo ra kết quả tốt.
 • Đại Khê Thủy và Sa Trung Thổ: Gặp nhau sẽ tạo ra khó khăn và trầm cảm.

g. Mệnh Đại Hải Thủy với mệnh Thổ:

 • Đại Hải Thủy và Lộ Bàng Thổ: Không nên gặp gỡ vì Thủy khắc Thổ.
 • Đại Hải Thủy và Thành Đầu Thổ: Mối quan hệ này khiến nước lớn tan hoang, đổ vỡ, và gặp nhiều sóng gió thất bại.
 • Đại Hải Thủy và Bích Thượng Thổ: Biển đông khắc chế mọi thứ, khiến cuộc sống trở nên u ám.
 • Đại Hải Thủy và Ốc Thượng Thổ: Biển khơi có thể cuốn trôi mọi thứ, không hợp nhau.
 • Đại Hải Thủy và Đại Trạch Thổ: Xét cho lý thuyết, Thổ khắc Thủy, nhưng trong thực tế, hai mệnh này không hợp nhau.
 • Đại Hải Thủy và Sa Trung Thổ: Đất đai chìm lắng, không nên hợp tác.

Chú ý: Tất cả những thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tìm hiểu thêm và theo tuvingaynay.com.