Những phép lạ và thần thông của Đức Phật trong kinh điển Phật giáo

Qua những gì được ghi lại trong kinh điển Phật giáo, chúng ta hiểu rằng Đức Phật và các đệ tử của Ngài có khả năng đạt được những loại thần thông đặc biệt. Trên thực tế, Đức Phật nhiều lần nhắc đến ba loại thần thông đó trong các bài giảng pháp của Ngài: biến hóa thần thông, tha tâm thần thông và giáo hóa thần thông.

Biến hóa thần thông

Biến hóa thần thông có nghĩa là có khả năng thực hiện các phép thuật kỳ lạ khác thường. Đức Phật có thể hiện ra nhiều thân, biến hình và di chuyển qua các vật cản như tường, núi, thậm chí qua không gian, đạp vào đất mà trở nên nhẹ như bay trên nước, hoặc đi trên đất như đi trên không. Ngài cũng có thể chạm vào mặt trăng và mặt trời, và tạo ra những hiện tượng siêu nhiên khác như bay đến cõi Phạm thiên. Với những khả năng đặc biệt như vậy, biến hóa thần thông được người dân chào đón và ngưỡng mộ nhiều nhất.

Tha tâm thần thông

Tha tâm thần thông là khả năng hiểu và đọc được tâm niệm của người khác. Đức Phật có thể nhìn vào tâm người khác và biết được ý nghĩ của họ. Điều này có thể đến từ việc Ngài có khả năng nhìn tướng người và đọc được tâm nguyện của họ, hoặc do Ngài có thể nghe thấy tiếng người và các sinh vật siêu nhiên khác thông qua khả năng đặc biệt của mình. Tha tâm thần thông khiến người khác kính phục Ngài, vì đó như là một sự kết nối trực tiếp từ tâm của Ngài.

Giáo hóa thần thông

Giáo hóa thần thông là khả năng sử dụng lời nói thông minh để thuyết phục người khác từ bỏ những ý nghĩ và hành động xấu, và hướng về con đường đạo đức để đạt được hạnh phúc thực sự trong cuộc sống. Đức Phật mô tả giáo hóa thần thông như việc sử dụng lời nói đúng pháp để khuyến khích người khác suy nghĩ và hành động theo cách tích cực. Bằng cách này, người ta có thể bỏ đi những ý nghĩ và hành động ác, và nuôi dưỡng tâm thiện để đạt được hạnh phúc trong hiện tại và tương lai.

Có thể nói, giáo hóa thần thông là một khả năng đặc biệt giúp chuyển hóa tâm hồn của người khác từ tiêu cực thành tích cực. Điều này cũng giống như một phép màu, vì nó thay đổi chính con người đó một cách đáng kinh ngạc.

Quan điểm của Đức Phật về thần thông

Tuy rằng Đức Phật có khả năng đạt đến tất cả các loại thần thông, trong suốt 40 năm giảng Pháp, Ngài đã hạn chế việc sử dụng chúng như một cách biểu diễn để thu hút sự chú ý của người khác. Điều này vì Ngài nhận thấy rằng việc này không mang lại lợi ích thiết thực nào.

Điều này được ghi lại trong Kinh Kevaddha (Trường bộ kinh II), khi một người đề nghị Đức Phật cho đệ tử biểu diễn những phép thần thông để tăng thêm niềm tin cho tín đồ. Tuy nhiên, Đức Phật đã hỏi người đó rằng sau khi nhìn thấy những phép lạ đó, liệu có những người sẽ tin rằng chúng chỉ là những phép màu thông qua việc sử dụng bùa chú. Người đó đã trả lời rằng điều này có thể xảy ra. Đức Phật sau đó cho biết rằng việc biểu diễn những phép lạ đó là vô ích.

Ngài đã giải thích rằng ba loại thần thông, bao gồm biến hóa thần thông, tha tâm thần thông và giáo hóa thần thông, không chỉ không mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng, mà còn có thể gây hại khi người đó có tâm ý bất chính và lợi dụng thần thông để thỏa mãn lòng tham lam và sân hận của mình. Đối với những người chưa vượt qua ác nhân hay nỗi đau khổ, việc lạm dụng thần thông để thỏa mãn cái tôi và tình dục là điều rất dễ xảy ra.

Vì vậy, Đức Phật cho rằng tốt hơn hết là chúng ta tập trung vào việc phát triển tâm thiện và hành đạo đức, thay vì tìm kiếm những phép thần thông. Chỉ khi chúng ta đã làm được điều này, chúng ta mới có thể đạt được hạnh phúc và trở nên hiền thánh.

(Còn tiếp)